Open ingezonden brief van Rob Verlinden aan NRC

Geachte Ouders en grootouders,

Huize Oranje ziet uw kinderen en kleinkinderen als “change agent”. Als er niet door de individuele burger wordt ingegrepen dan komt er een horror op ons af die zijn weerga niet kent. U dient slechts de onvervreemdbare volkssouvereiniteit uit de twee grote Europese Revoluties van 1789 en 1848 opnieuw op te eisen. Dit verzoek heb ik ook gedaan bij het Nobelprijsinstituut in Oslo.

OPEN INGEZONDEN BRIEF AAN HET NRC

Prinses Laurentien: „Waarom is de moeilijkste vraag“ NRC 9 juli 2016.

Prinses Laurentien: ‘Hoe breng ik echte verbinding tot stand met en voor anderen?’ Laurentien tikt op de pagina in het boek en zegt. „Dat zijn heftige vragen.” Inmiddels weten we dat het antwoord op deze heftige vraag maar een antwoord kent namelijk: „Eenheid in verscheidenheid“ van Parmenides en Spinoza.

Prinses Laurentien is oprichtster van de „Missing Chapter Foundation“ waarmee ze de „denkkracht van kinderen en hun rol als change agent” wil benutten. Bij het begrip „change agent“ denken we onmiddellijk aan de nieuwe normen en waarden die door Koningin Beatrix in 1992 zijn aangekondigd.

Citaat: “Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden.” Einde citaat. Normen betekenen plichten en regels betekenen waarden. M.a.w., nieuwe waarden. Kersttoespraak 1992 van koningin Beatrix.

Prinses Laurentien heeft zich verdiept in de wetenschappelijke onderbouwing van haar werk. M.a.w. het gaat hier om de voor het volk onbekende wetenschappelijke begrip „Andragogik“.

Ze zegt, citaat: „ Ik observeer liever een systeem van buitenaf, dan ik er onderdeel van ben. En dat is precies wat ik met de Raad van Kinderen beoog.”... „Kinderen kunnen dat van nature. Ze zitten nog niet zo strak in een systeem.” Weer dat woord systeem. „Elk mens moet zich verhouden tot een systeem; het gezin, het bedrijf, de samenleving. Ook de ceo’s die we interviewden voor ons boek worstelen met hun positie. Het is een struggle, voor iedereen.” Einde citaat

Beste mensen meer dan 3.000 jaar hebben wij ons gericht naar een systeem, namelijk het hoogadellijke systeem van het „populisme“, zoals dit is begonnen met het populistische scheppingsverhaal Genesis, ook bekend als de joods-christelijke traditie. De Franse Revolutie van 1789 en de Europese Revolutie van 1848 wilde dit populisme stoppen. Dit kon alleen door “volkssoevereiniteit” met het Latijnse begrip “mens una” als "Eenheid in verscheidenheid" als harde kern. De Andragogik van de moderne is verantwoordelijk dat dit uit het collectieve geheugen is verdwenen.

Dit systeem van het populisme verstoord de rede en kon door de eeuwen heen het volk polariseren en tegen elkaar uit spelen. De gevolgen zijn bekend, oorlogen, kruistochten, inquisitie, armoede, honger, folter en heel veel andere ellende. Tot op vandaag. Nu wordt op basis van de populistische pseudowetenschap onze biodiversiteit door genenmanipulatie geprivatiseerd en vindt er door intim technologie een slag om ons lichaam en gedrag plaats. (Rathenau Instituut) De hieruit voortvloeiende patenten zijn voor de puissant rijken.

Overal zien we dat jongeren worden gepaaid met moraalloos wetenschappelijk werk. Een voorbeeld zijn de jongeren van de zogenaamde START-UPS van Neelie Kroes. Maar ook afgelopen week in Lindau werden meer dan 400 jong begaafde potentiële wetenschappers door Nobelprijsdragers populistisch toegesproken. Onmiddellijk was herkenbaar dat het ook hier om de Andragogik gaat.

Wat wij meer dan 2.500 jaar niet hebben geweten was dat naast het populistische scheppingsverhaal GENESIS er ook een wetenschappelijk scheppingsverhaal over de „Opbouw van het Organisme“ bekend was, namelijk „Eenheid in verscheidenheid“ op basis van de rede ofwel op basis van de intellectuele liefde tot God..

Het was Spinoza die deze macht van de rede beargumenteerd heeft vastgelegd. Omdat hier geen andere macht tegenopgewassen was besloten de joodse farizeeërs zoals Spinoza de Rabbijnen noemde, Spinoza in de grote banvloek te doen. Dit was de code dat Spinoza niet tot in details zou worden onderwezen en het liefst helemaal niet.1 Iedere public intellectueel, inclusief hoogleraren, die een graantje van de hoogadellijke macht op basis van „wiens brood men eet diens woord men spreekt“ wilden meepikken, bespraken in het publieke domein dan ook Spinoza niet. Ook het Filosofisch Kwintet o.l.v. De joodse public intellectual Clairy Polak, doet dit niet. Zo kon het volk over het Latijnse begrip „mens una“ van Spinoza worden dom gehouden. Door het niet weten over „Eenheid in verscheidenheid“ kon Genesis sinds zijn bestaan de mensen en de wereld zuur maken door oorlogen, kruistochten, martelen en nu ook het genetisch manipuleren van de natuurlijke biodiversiteit.

Dit moet ook de reden zijn dat in het boek van Joseph Vogel „Het financiële Regime“ met als Duitse titel „Der Souveränität“ Spinoza niet voorkomt. Dat is merkwaardig omdat het boek het ontstaan van de VOC kapitalisme en Amsterdam uit de 17e eeuw uitvoerig aan de orde stelt en net als Spinoza ook de "conatus" bespreekt. Het was Opperrabbijn Jacobs die in 2009 met veel publicitair geweld Spinoza voor de zoveelste keer in de banvloek hield. Enkele jaren later ontving hij de hoogste Koninklijke onderscheiding.

Koning Willem Alexander zei op 25 mei 2016 in het EU-parlement, citaat: „Dit geldt ook bij de versterking van onze economie. Onze jongeren zijn ons toekomstige kapitaal. Doen we genoeg om hun goede toekomstmogelijkheden te bieden?” Einde citaat

Dit bewustzijn dat alleen kinderen de economische interesse van de elite kunnen continueren moet de passie van Prinses Laurentien zijn. Zij is goed in het observeren van het gedrag van kinderen.(Andragogik). Duidelijk is dat zij de “missing chapter” zoals haar stichting heet de “Eenheid in verscheidenheid” van Parmenides en Spinoza als een vermist hoofdstuk in het collectieve bewustzijn van kinderen en hun ouders wilt handhaven. Haar werk met kinderen komt voort, zegt ze, uit een behoefte aan „moraliteit”. „Ik ben niet iemand voor het bedrijfsleven. („Prinses Laurentien legt ingewikkelde kwesties het liefst voor aan kinderen“ NRC 9 juli 2016).

Echter, ik heb het systeem van de “missing chapter” van “Eenheid in verscheidenheid” bij “Queens Crown” van het instituut “Nobelpriz.org” in Oslo aan de orde gesteld. Ik ga ervan uit dat dit keer de rede zal zegevieren en dat er ruimte gaat komen voor de intellectuele liefde tot God. Zie onderstaande open E-MAIL aan de Israelisch Professor Dan Schechtman.

Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN) R.A. Verlinden, alias Emile Rousseau van de twee moderne

Stimmen aus der Hintertür („thurathen“ von Aristoteles) für neue Denkansätze (Niederlande).

OFFENER E-MAIL

Nobelpreisträger Dan Schechtman: „Lehrer sind die wichtigsten Menschen der Welt“ Sehr geehrter Herr Professor Dan Schechtman, in Lindau waren in der vergangenen Woche 402 junge, besonderes begabte Nachwuchswissenschaftler aus allen Erdteilen.Zu diesen jüngeren haben Sie, laut obengenannten Artikel, als Israelischer Nobelpreisträger gesagt, Zitat: „Um eine bessere Welt zu gestalten´brauchen wir mehr Forscher, mehr Ingenieure. Auch mehr Hightech Unternehmer. Ich bewundere Kunst, Musik, Geisteswissenschaften, Literatur. Kultur gibt unsrem Leben Würze. Aber die Wissenschaft gibt uns das Leben selbst“ Ende des Zitats.

Sie haben recht das die Wissenschaft das Leben selbst ist. Aber das ist nicht die populistische Wissenschaft der jüdisch- christlichen Tradition von Genesis, sondern der schöpfenden, göttlichen Wissenschaft als „Einheit im Unterschiede“ als Lehrer für alle Menschen von Parmenides und seit der Moderne „mens una“ von Spinoza. Sie bestimmt auf Basis des natürlichen „conatus“ den Aufbau des Organismus. (Erkenntnis zwischen Αλήθεια (alitheia) und Δόξα (doxa) zwischen Wahrheit und Meinung).

Es ist die einzige Lehrquelle für all unser Wissen. Sie basiert auf selbst-Information (Bildung). Sie nährt damit die, göttliche, schöpfende, menschliche Tugend der Empathie. Nur diese Wissenschaft gibt uns das Leben selbst. Daraus ergibt sich die intellektuelle Liebe zu Gott (Spinoza) und der Welt.

Dieses Unwissen über die „Einheit im Unterschiede“ basierend auf den „conatus“ hat die Welt falsch gesteuert und eine falsches, evolutionäres, Fundament gegeben. Diese Geschichte kennen wir als große Wissenslücken nicht, befürchtet Walter Russell Mead, Zitat: "Wir haben die Geschichte nicht genug studiert”…."Mein Gott es ist eine reale Bedrohung und wir wissen nicht, was zu tun ist" . Ende des Zitats. (Sprecher auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2016, im niederländischen Fernsehen BuitenhofTV 21. Februar 2016).

Diese falsche Steuerung durch die populistische, jüdische, christliche Tradition wurde in der Moderne weitergeführt durch die „Andragogik“. Der Begriff „Andragogik“ im Jahre 1833 genannt durch Alexander Kapp. In der Zwischenkriegszeit in Deutschland neu erfunden durch Eugen Rosenstock- Huessy. Im Jahre 2008 sagte Doktorandin Thea Cohen „Die Andragogik ist noch immer lebendig“.

Am 28. Juli 2015 schrieb der niederländische jüdische Minister Lodewijk Asscher an die Stiftung zur Vorbeugung des Missbrauchs durch genetische Manipulation. (VoMiGEN), Zitat: „Ich habe Ihren Brief erhalten. Als Antwort auf Ihren Brief, möchte ich Ihnen für Ihre Ideen und Einsichten herzlich danken. Allerdings liegt es nicht auf meinem Weg inhaltlich zu reagieren“. Ende des Zitats. Unterschrieben von seiner stellvertretenden Chefredakteurin Doktorandin J.C.M. Klein „Publik und Information“. [1]

Ohne Respekt für die „Einheit im Unterschiede“, das heißt, ohne Denkkraft aller Menschen, das bedeutet ohne Respekt für die ‘thurathen’ von Aristoteles, synonym für die „Actio“ des Volkes, die „actio popularis“, synonym für die, “The Responsibility Of Citizens" (1801-1809 USA President Thomas Jefferson 1787), synonym zur Aussage von Rosa Luxemburg die „Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden“, entsteht populistische Wissenschaft basierend auf die zerstörende Partikularintressen (Adam Smith „Wealthe of Nation“). In den Niederlanden gibt es seit 1. Juli 2016 nur noch ein Haus für Whistleblower um die populistische Wissenschaft zu Gunsten der Steinreichen, der anonymen Großaktionäre der Großkonzerne möglich zu machen.

Ich bitte Sie dringend dieses Wissen über die „Einheit im Unterschiede“, als Lehrer in die Öffentlichkeit weiter zu leiten an Ihre Studenten.

Stiftung zur Vorbeugung des Missbrauchs durch Genetische Manipulation. (VoMiGEN)-Niederlande.

"Ich fürchte den Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit überholt. Die Welt wird dann eine Generation von Idioten sein."(Albert Einstein).

[1]: Anfang des Jahres 2014 sagten alle anwesenden Professoren und Wissenschaftler des Symposiums: “Fichte – Dead or Alive?”, (Berlin 29.-31. Januar 2014), auf meine Frage: Andragogik? „Davon haben wir noch nie etwas gehört“. Das gleiche sagten die Antiquare in Berlin, mit denen ich darüber gesprochen habe. Am Sonntag den 30. August 2015, am „Tag der offenen Tür“ in Berlin, sagte der Regierungssprecher Steffen Seibert in der Öffentlichkeit auf meine Frage: Andragogik? „noch nie von gehört“. Am 4. März 1951 schreibt Hannah Arendt an Karl Jaspers: „Was das radikal Böse nun wirklich ist, weiß ich nicht“. Darüber sagt Immanuel Kant: „Gedanken ohne Inhalt sind leer. Anschauungen ohne Begriffe sind blind“. Es ist klar, dass das Unwissen über den Begriff „Andragogik“, und die Kriterien, Hannah Arendt und das deutsche- europäische Volk und die jüdischen Gläubigen komplett blind gemacht hat und gespalten. "Der Teufel steckt im Detail". Das Detail steckt in der Andragogik, sagt Emile Rousseau der zweiten Moderne.