Op zoek naar politiek voor een duurzame toekomst

Vrijdagavond 14 maart 2014, zaal Köster te Etten

“Op zoek naar politiek voor een duurzame toekomst”

-de Achterhoek, als lichtend voorbeeld-

Programma

19.30 uur: zaal open

19.45 uur:  welkom en korte kennismaking met de aanwezige kandidaten/partijen.

Verrassingspakket

20.00 uur:  diverse mensen, met visie, presenteren kort hun idee voor de gemeente en nodigen de politici uit mee te gaan in een vernieuwingscultuur van de gemeenten. Thema’s kunnen o.a. zijn beloning voor arbeid, ketentransparantie, democratie, circulaire economie, beheersbare financiën een schoon en divers buitengebied, gezondheid en klimaatbeleid, omgaan met krimp.

20.45 uur:  pauze en gelegenheid voor de partijen zich te bezinnen op het gepresenteerde en de vragen. De kiezers kunnen hun ideeën en vragen thematisch kwijt. Er is een “markt” waar u de sprekers nader kunt ontmoeten.

Wensen van mensen.

21.00 uur: "Een buitengebied van en voor iedereen?", ingeleid door Ries Kock, voorzitter stichting MooijLand

21.15 uur: "Denk mondiaal, handel lokaal", iIngeleid door Sjef Staps, werkzaam voor het Louis Bolk instituut en auteur van “Over de Crisis niets dan goeds”.

21.45 uur: pauze

22.00 uur: politieke partijen beantwoorden vragen over de aangesneden thema’s.  Nadruk ligt daarbij op de relatie kernen – ommelanden (buitengebied), participatiemaatschappij, energieneutraal worden, de mogelijkheden die de gemeente kan ontwikkelen om een grote, duurzame “mainstream” te genereren. Mogelijk ook de nieuwe taken die de gemeente gaat vervullen in de uitvoering voor gezonde sociale voorzieningen.

22.30 uur: evaluatie, napraten