Agenda

Het vervolg op 'Basisinkomen de toekomst?'

FNV Uitkeringsgerechtigden organiseert in februari op 18 locaties bijeenkomsten over het basisinkomen. Deze serie is een vervolg op de bijeenkomsten van eind 2015.

We gaan in gesprek over een eerlijke(re) verdeling van werk en inkomen. Is het basisinkomen een goed middel om dat te bewerkstelligen of is het middel erger dan de kwaal?

Lees meer...

Schelde-estuarium in beweging

Op woensdagavond 20 mei 2015 organiseert Stichting De Levende Delta in De Stenge in Heinkenszand het symposium

"Schelde-estuarium in beweging (Groeipolders-Verzilting-Strekdammen)"

Het bestuur nodigt u hartelijk uit om hierbij aanwezig te zijn.

Waterdemocratie, wat is dat?

Persbericht 22 januari 2015

Waterwandeling... AWP voor waterbewustzijn en kennisoverdracht

De Algemene Waterschapspartij (AWP) afdeling Rijn & IJssel wil graag weten wat voor u belangrijk is op het gebied van water. Zij ziet als belangrijke taak het waarmaken van waterdemocratie met participatie. Daarom worden een aantal waterwandelingen georganiseerd. Tijdens het wandelen kunt u kennis maken met kandidaten van de AWP en in gesprek gaan over onderwerpen die u belangrijk vindt.

Onder leiding van AWP kandidaat Theo van den Anker ( IVN gids) leren we anders naar het gebied kijken.

De AWP afdeling Rijn en IJssel nodigt u van harte uit om te komen wandelen in het Montferland

Plaats/tijstip: Zondagmiddag 8 februari ,
Start wandeling 14:00 uur tot 16:00 uur
Adres: Het Peeske, St Jansgildestraat 27, Beek (locatie uitspanning Natuurmonumenten)

De wandeling is voor iedereen, jong en oud. Wij raden u aan stevige schoenen aan te trekken.

Wilt u weten waar en wanneer u aan een waterwandeling deel kunt nemen? Bezoek de website: http://www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/rijn-en-ijssel

Voor meer informatie: Theo van den Anker, tel 0314-653270 Lies Visscher, tel 0315-341052

Discussieavond TTIP op 15 januari 2015

Beste geïnteresseerde in de cyclus 'Duurzame Economie',

Hierbij wat verdere informatie over het TTIP en de (mogelijke) effecten op de verduurzaming van de economie. Daarnaast is nu de locatie in Utrecht bekend:
Uithof, campus van de Universiteit Utrecht, collegezaal 040 in het Marinus Ruppertgebouw.
Datum/tijd: 15 januari,  18:15-21:30 uur.
Verder is het programma aangevuld (zie onder) .
 
Discussieavond: TTIP - doorzetten of opnieuw beginnen?

Kunsttocht door de Middeleeuwen

Europese cultuur-in-wording: uiteenvallen, herrijzen en voortzetten

Stratemakerstoren, NijmegenDeze cursus wil een overzicht bieden in de ontwikkeling in de christelijke kunst, met nadruk op de architectuurontwikkeling, vanaf het ontstaan van de gewelddadige eenheid onder koning,later keizer Karel de Grote (747-814 n.C.) tot de gerijpte (bouw)kunst van de hoog-gotiek onder de Franse koning Louis IX (1214-1270 n.C.).

Volgens cultuurhistoricus Jacques le Goff gold de laatste heilig verklaarde St. Louis als een voorbeeld-figuur van een eerbaar koning en kruisvaarder van de Franse natie-in-wording sinds afsplitsing van het Heilige Roomse Rijk (der Duitse Natie).

Naast onderlinge verbanden worden in de cursus dwarsverbanden gelegd met onze huidige levenswijze en wereldbeeld, die verrassend zullen zijn!

Lees hier de volledige toelichting bij de cursus

Landschap en het Europese landbouwbeleid

Nieuwe tranche
De komende jaren start een nieuwe tranche van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Vanuit Europa komt hiervoor geld beschikbaar. Het Europese beleid heeft grote consequenties voor de kwaliteit van het landschap. Impliciet wordt dus ook een gemeenschappelijk landschapsbeleid ontwikkeld.

Vergroening
Hoewel er een voorzichtige stap naar vergroening wordt gemaakt, is onduidelijk in hoeverre de nieuwe beleidstermijn positieve effecten oplevert. Dat is ook afhankelijk van de verdere nationale invulling. Met het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) zijn belangrijke stappen gezet. Gerichte aandacht voor landschap is er maar weinig, maar toch liggen er kansen. Daarover gaat het ochtendsymposium dat RCE en Landschapsbeheer Nederland op 25 juni in Amersfoort organiseren.

Earth Charter netwerkbijeenkomst van 2014

Beste Earth Charter geïnteresseerde,

Save the date!

Donderdag 19 juni is het zover: de eerste Earth Charter netwerkbijeenkomst van 2014. Wees welkom op deze avond vol ontmoeting, inspiratie en uitwisseling.

Programma

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Earth Charter Nederland en staat in het teken van Recht op Voedsel.

Hoe kan je vanuit het perspectief van het Earth Charter kijken naar Recht op Voedsel? En wat kan je zelf doen voor een rechtvaardige mondiale voedselsituatie ?

v  De interactieve bijeenkomst begint met ontmoeting en het samen nuttigen van een ‘Wereldmaaltijd’.

v  Na afloop van de maaltijd is er Food for Thought met een (video)bijdrage van onder andere Satish Kumar (Schumacher College).

v  Een voedselquiz door Lotte Sluiter (FoodGuerrilla).

v  En Earth Charter in Action pitches met Tom van de Beek (I love Beeing), Volkert Engelsman (CEO Eosta), Evelijne Bruning (directeur The Hunger Project).

v  En Jilt van Schayik (VN Jongerenvertegenwoordiger).

v  Moderators: Caecilia van Peski (NVVN en voormalig VN Vrouwenvertegenwoordiger) en Ignaz Anderson (IONA en Earth Charter Vriend).  

Wereldaardedag, 22 april 2014

WERELDAARDEDAG 22 april 2014

Te gast in de HAN faculteit Techniek te Arnhem Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem tel 026-3658181

Een ruimhartige bewuste ontmoeting voor techniek, wetenschap, ondernemingen en politici in het teken van de verkiezingen voor het Europarlement 22 mei 2014

IEDEREEN IS WELKOM!

Thema: Kennis delen, vragen delen, op zoek naar samenwerking en kaders voor duurzame ontwikkeling