Overbevolking

Hoe wereldaardedag 22 april met wereld-verteerdag - wereldovershootday zijn verbonden

Geachte Bestuurders, Raadsleden, Colleges van B&W, ambtenaren, Inwoners,

In deze moeilijke tijd wenst het bestuur van "Leven met de aarde"u heel veel sterkte bij alle ellende die ook in uw gemeente wordt ervaren door de uitbraak van het corona virus. Misschien valt het bij u mee, misschien wordt u zwaar getroffen. Volhouden met goede voorlichting en afstand houden, de schaarse middelen verdelen en inwoners helpen. Veel goeds daarbij! Straks slachtoffers niet vergeten en samen verbonden blijven.

Lees meer...

Slag om de ruimte: Het alternatief voor de Nota Ruimte

Uit de oude doos, maar nu Oh zo waardevol. De Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling werkte samen met Hogeschool Larenstein onder leiding van Lubbert Hakvoort

Vijfde nota ruimtelijke ordening

Slag om de ruimte: Het alternatief voor de Nota Ruimte

Op de vooravond van de behandeling van de Nota Ruimte in de Tweede Kamer lanceerde Hogeschool Larenstein op vrijdag 25 juni een alternatief voor de Nota Ruimte. In het alternatief ontvouwde de Hogeschool, tijdens het slotdebat over de ‘Slag om de ruimte’, haar ideeën voor een duurzame inrichting van de groene ruimte, om daarmee een historische fout op het gebied van de Ruimtelijke Ordening te voorkomen. Het debat maakte onderdeel uit van een reeks van activiteiten en symposia in het kader van het 100 jaar bosbouw- en cultuurtechnisch onderwijs bij IPC Groene Ruimte, MBCS Helicon en Hogeschool Larenstein.

Rob Hengeveld "Wasted World"

All systems produce waste as part of a cycle—bacteria, humans, combustion engines, even one as large and complex as a city. To some extent, this waste can be absorbed, processed, or recycled—though never completely. In Wasted World, Rob Hengeveld reveals how a long history of human consumption has left our world drowning in this waste.

Lees hier meer....

How many people can live on planet earth

De hele maand oktober is de BBC-documentaire 'How many people can live on planet earth' in superkwaliteit te zien op de website van VroegeVogels. De beroemde natuurcineast Sir David Attenborough komt op voor de mensheid en de toekomst van de aarde en vindt dat we anders moeten gaan leven. In 2009 maakte hij daarover de documentaire 'How many people can live on planet earth'.

Bekijk de documentaire hier.

Tijdens zijn carrière zag Attenborough de bevolking op aarde verdrievoudigen. Hij stelt zich dan ook grote vragen over de gevolgen van deze snelle groei. Want elke dag worden er meer dan 200.000 mensen geboren, die allemaal water, eten en een dak boven hun hoofd nodig hebben. De wereldbevolking neemt explosief toe en het rijke westen maakt een onevenredig groot deel van de water-, voedsel- en energievoorraad op.

Experts beweren dat Britse consumenten meer dan dubbel zo veel grondstoffen verbruiken dan de aarde hen per individu ter beschikking stelt. Over de hele wereld zijn ecologen, demografen en sociologen het erover eens dat ons een enorme uitdaging wacht. David Attenborough vraagt zich dan ook af wat het draagvlak is van onze planeet.

Bekijk de documentaire hier.