Algemene verordening gegevensbescherming

Aan de mensen die contact hebben met Stichting Leven met de Aarde en/of Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water, en/óf de Vereniging Verbond voor Duurzame Ontwikkeling.

Dit schrijven ontvangt u via de mail of kunt u zien op de wesite www.blauwvuur.nu, op de facebook pagina Leven met de aarde, vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

De besturen van bovengenoemde Stichtingen en Vereniging informeren u over de manier waarop wordt omgegaan met de door u verstrekte persoonsgegevens of de gegevens die tijdens ons werk bij ons over u bekend zijn geworden.

Dit betreft in de meeste gevallen uw e-mailadres en gegevens die over u te vinden zijn op het openbare interenet, of gegevens die u ons heeft verstrekt, vanwege gezamenlijke activiteiten of het delen van kennis i.v.m. interessevelden en expertise..

Dit betreft (niet in alle gevallen) de volgende gegevens:

 • achternaam
 • voornaam (roepnaam)
 • adres: straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer: vaste nummer en/of voor zover bekend het mobiele nummer
 • interesseveld/expertise
 • email-adres
 • geboortedatum
 • handtekening
  • Deze gegevens worden, zolang u contact heeft met één of meer van genoemde organisaties gebruikt om te communiceren over allerlei zaken betreffende het bevorderen van duurzame ontwikkeling, zoals in de doelstellingen van deze instituten beschreven. Ze worden gebruikt om kennis te delen en uitnodigingen aan u te zenden. Bij opzegging van uw geintereseerrdheid/betrokkenheid zullen de gegevens uit alle archieven verwijderd worden. De persoonsgegevens worden in geen enkel geval, opzettelijk, zonder toestemming, verstrekt aan derden.

   Desgewenst kunt u contact opnemen met één van onderstaande bestuursleden:

   Lies Visscher – Endeveld (Behoud Kremnade en Waalse Water)
   Huib Poortman (Verbond voor Duurzame Ontwikkeling)
   Ina van Dijk (Leven met de Aarde)
   Simon Visscher (Leven met de Aarde)
   Jennie Deurlo- Oostenrijk (Behoud Kemnade en Waalse Water)