Water

natuur en klimaatmitigatie serieus meenemen

Steeds vaker bekruipt mij als wetenschapper het gevoel dat we wat vergeten als het gaat om keuzes in waterbeheer. Waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn hoofddoelen, maar daarmee is het niet klaar. Het lijkt alsof twee belangrijke onderwerpen wel erg op de achtergrond zijn, namelijk: natuur en klimaatmitigatie. En ook deze twee zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze delta.

door Marjolijn Haasnoot

Lees meer...

Met goede moed!

Advies van adviesgroep Borm & Huijgens - mei 2021, hun analyse en inzichten zouden door alle waterschappen moeten worden omarmd. Voorkomen scheidne zuiveren, en vasthouden bergen afoeren. Men lijkt het te zijn vergeten. Toch is daarnaar handelen het meest economisch. Een vooruitang gebaseerd op dienstbaarheid is beter dan het toelaten van meer energie vraag, meer verzilting, en een groter potentieel gevaar.

Onafhankelijke kennisvergaring en goedbestuur is nu meer dan ooit nodig. Daarbij een noodprogramma voor sociale cohesie en samenwerken in verband met herbebossing. Een tweede kustlijn zal heel veel energie vragen en wereld overshootday verder naar voren brengen. en herbebossing zal wereldovershootday naar achteren brengen.

In het kader van 20 jaar Leven met de aarde, een oproep om alle vragen te willen beantwoorden ten dienste van het geheel.

Met goede moed!

St Leven met de Aarde
Lies Visscher (secretaris)

Naar een tweede kustlijn

Wanneer wordt het zuidwesten weer zoet?

Intro bij DE VLOEK VAN ZEE & MAAN

Herhaalpatroon bij watersnoodrampen

Titel: De Vloek van Zee & Maan en Jan Willem Boehmer
Auteur: Theo Jongedijk

Watersnoodrampen hebben een sterk herhaalpatroon en zijn daardoor zeer wel mogelijk te voorspellen en wellicht ook te voorkomen.

Lees meer...

De vloek van zee & maan

OM RECHT TE DOEN AAN ALLE SLACHTOFFERS
VAN WATERSNODEN EN OM TROOST TE BIEDEN
AAN DE NABESTAANDEN VAN DE GROOTSTE RAMP;
DIE VAN ZATERDAG 31 JANUARI
OP ZONDAG 1 FEBRUARI 1953
IN DE ZEKERHEID DAT WIJ MET
DEZE UITGAVE DE VOLGENDE RAMP
- op 25/26 februari 2024 -

WÉL WETEN TE VOORKOMEN’

Lees meer...

watersnoodramp van 1953

Vrijdag 31 januari 2020 om 22.10 uur is het exact 67 jaar geleden dat de eerste dijk bij ‘s Gravendeel in Zuid-Holland inzakte en daarna overstroomde. en doorbrak. Dus niet eerst overstroomde en daarna doorbrak want daarvoor was hij te hoog ten opzichte van de waterstand van 22.10 uur. Door het inundatiewater dat hierdoor werd aangetrokken ontstond vanuit de Noordzee een WATERWOLF die de genadeklap was voor de andere waterkeringen. Het water kwam daarna bv. bij Hoek van Holland 57 cm hoger dan ooit in Hoek van Holland. En elders in onze Delta bv. bij de Biesbosch kam het nog 5 cm hoger tot 3.90 cm. Bij Vlissingen en Bat was het ‘t hoogste tot +4.55 en +5.60. Veel hoger dan de hoogste zeespiegel ooit is voorspeld. Die dijken kunnen dus best iets hebben als er maar geen stormvloed komt.

Kanttekeningen bij het voorgenomen waterbeleid in het coalitieakkoord

Bijlage bij de brief aan Gedeputeerde Staten van Zeeland dd.11.09.2019.

Kanttekeningen bij het voorgenomen waterbeleid in het coalitieakkoord.

Het coalitieakkoord van de provincie Zeeland bevat een uiterst belangrijk nieuw element voor het te voeren beleid: het opstellen van een deltaplan zoet water. Het is voor het eerst dat de provincie bestuurlijk laat weten zich echt zorgen te maken over de beschikbaarheid van zoet water. Toch staan er in het akkoord zaken, die conflicterend zijn of kunnen worden en de mogelijkheden voor restauratie van de beschikbaarheid van zoet water zeer beperken. Fysieke zaken, maar ook het gebruik van begrippen, die een andere indruk geven.

presentaties


Dorine van Norren, ministerie van OCW, Unesco, onafhankelijk onderzoeker
Ontwikkeling als dienstbaarheid

Rob Immink, Waterschap Rijn en IJssel
In ons element met schoon water

Marc Balemans, Tij-advies
De boer ploegde voort

Alfons Uijtewaal, Projectontwikkelaar voor duurzame ontwikkeling bij Stichting Huize Aarde
De milieukringloop van medicijnen en multiresistente bacteriën

Joke Kersten, Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg
De praktijk van de waterwereld

Carola Hein, Professor RU Delft
Water als Kostbaar erfgoed. Hoe gaan we ermee om?

Hendrik Havinga, oud medewerker Rijkswaterstaat:
Behe(e)r(s)en wij de rivier?

Gepco de Kruijff, initiatiefnemer “Rijn Maas Delta Foundation
Water bindende factor in Geopark Rijn/Maas

Conny Bergé, PEP International
Duurzaamheiddoelen, een opdracht voor iedereen

Geovanna Gommersbach over haar boek
De schoonheid van Water, Goud van de toekomst

Simon Visscher
Water als een Gemeengoed, en Water als Eigendom

Margriet Samwel-Mantingh
Voorkomen is beter dan genezen
Pesticiden, water en biodiversiteit

Dick Butijn & Rob van den Haak
De Haakse Zeedijk
Visie op de nationale wateropgaven

Ina van Dijk
Bomen planten

Alle aanwezigen
Weergave enkele aanbevelingen uit de leersessies

Integreer Waterbeheer Meer

Integreer Waterbeheer Meer, tijdens de Werksessie Waterdag in Provinciehuis Arnhem 24 oktober aanstaande aanvang 9.29 uur.

Aanmelden kan tot donderdagochtend 18 oktober bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef bij/na aanmelding 3 voorkeuren (zie ook het ochtendprogramma van Weten van Water, Leven met Water

Lees hier verder...