Open brieven

Slingeland verdient de A18 niet!

IPCC kan hoog en laag springen, lokale bestuurders weten niet wat ze doen.

Waarom wil het Slingeland ziekenhuis eigenlijk naar de snelweg?

Men wil daar 8,5 ha gebruiken voor nieuwbouw. Die kostbare landbouwgrond kan beter worden gebruikt voor kringlooplandbouw, dezelfde bestemming als de grond er omheen. Terwijl rond de Middellandse Zee de branden woeden en bekend is dat de A18(snelweg) -locatie ruim 16% meer verkeer, dus ook veel meer stikstofuitstoot, met zich brengt dan een plek binnen de bebouwde kom, blijft het ziekenhuis voor de A18 kiezen! Helaas ziet de Raad van State daar geen enkel probleem in.

Gefeliciteerd met democratie: En nu doorpakken

Warm verkiezingsdag 17 maart 2021,

Klik om te vergroten

Geachte volksvertegenwoordigers, ondersteuners en assistenten besturen van politieke partijen,

Nog nooit zo intensief hebben partijen zich geprofileerd, met veel meer rust en ‘to the point’ dan bij andere verkiezingen. Corona had wat dat betreft een gunstig gevolg.

Kijkers konden veel horen en zien in de debatten en gesprekken. Wat ons - mensen van "Leven met de Aarde" opviel is dat een aantal essentiële onderwerpen echt onvoldoende aan de orde kwamen. Wij vragen u nadrukkelijk hier in de formatie en in het komende Kamerwerk wel veel meer aandacht aan te geven.

Gedurende de hele coronatijd hebben velen, individueel of vanuit een organisatie u erop gewezen dat we niet alleen samen door de crisis moeten komen, maar dat we er Samen Anders uit moeten komen. In de debatten ontbrak dat aspect.

Waarom anders? Omdat nu als nooit tevoren duidelijk is dat Wereldovershootday naar achteren moet en we niet door kunnen gaan met het overvragen van de aarde. Wij vragen u de volgende punten op te nemen in het regeerakkoord.

Lees verder...

Bouwplannen Slingeland en Raad van State

Geachte dames en heren, beste mensen,

Afgelopen juni hadden we enkele keren contact met dr Brenninkmeijer.

Onze stichting Behoud Kemnade en Waalse Water is, om uiteenlopende redenen, tegen de keus van de A18-locatie voor eventuele nieuwbouw van het Slingeland. Daarbij zijn beperking van stikstofuitstoot (bouw bij station vraagt 16% minder autoverkeer dan bouw aan A18), bereikbaarheid station (56 % van het ziekenhuisgerelateerde autoverkeer komt, zelfs bij bouw aan A18, uit de stad Doetinchem, dus station ligt veel centraler dan A18-locatie) en kansen voor stimuleren van biodiversiteit de kern.

Zonnepanelen - Reusachtige lichtcorona over de hele gemeente met als centrum het kwetsbare natuurgebied de Paasberg - vervolg

Onderwerp: Toont de gemeente een eerstelingsbewegen?

Beste natuurlijk licht vrienden, gisteren hadden we echt pech met het weer, ook in Italie was het bewolkt... Vorige week antwoordde de man die bij OIJ voor o.a. lichtvergunningen verantwoordelijk is, niet op mijn vragen. En jawel hoor, na de email aan B&W, opeens wel.
" Hier is zoals tot nu toe elk jaar is geweest geen vergunning voor nodig en er is dus niets verleend.
Wat ik gelezen heb in de krant duurt het tot en met drie koningen en gaan om 2300 uur de lampen uit. "

Dag van Europa 2020 online:

Beste mensen, prachtig gedaan.

Toevallig kwam ik gisteren bij een deelnemerslijst van een bijeenkomst in 2008: "Europa en haar buren." Ik heb de mensen van toen een mail gestuurd. 13 adressen klopten niet meer. Het is erg belangrijk dat Europa zich versterkt door kwaliteit. Humaniteit in samenhang met natuur. Dat betekent grote veranderingen. Vooral betekent het meer rust en aandacht. Minder gangbare "ontwikkeling". Bij wat nog kan horen heldere criteria. Minder energie en materialen gebruiken. Mer tijd en aandacht voor elkaar... mee verhalen. Culturele economie in de eigen omgeving als participant.

Rechtvaardigheid of handelsbelang?

Carol Schyns heeft een brief gestuurd naar de politieke partien CDA, SGP en Christen Unie in de Tweede kamer, waarom zij tegen de motie van Femke Merel van Kooten Arissen gestemd hadden. het verzoek aan de regering om uit te spreken dat mensenrechten in principe altijd prevaleren boven handelsverdragen
Zij heeft daar tot nu toe alleen van het CDA een reactie op gehad. Ze vroegen om welke motie dit ging.
Hier volgt haar antwoord aan het CDA. Precies zoals Carol het gestuurd heeft.

Gevolgen van uw beslissing "Verklaring van geen bezwaar" t.b.v. zonneparken

Behoud Kemnade en Waalse Water

Aan het bestuur van Oude IJsselstreek, Raadsleden

Warm, 24 januari 2020

Geachte raadsleden,

Het verbaast ons dat we zo laat hebben gehoord over de wens van ondernemers zonneparken te projecteren in het buitengebied. Wij hadden graag eerder contact daarover gehad met de gemeente, temeer omdat de plattelandsraad Oude IJsselstreek, waar St. Behoud Kemnade en Waalse Water deel van uit maakt, heeft geadviseerd geen zonnepanelen op landbouwgrond in het landschap te plaatsen. Nu u afwijkt van dat advies mochten wij toch wel een onderbouwing verwachten en ook een gesprek over uw argumenten.

Gemeenteraad Oude IJsselstreek

Geachte Raadsleden,

Uw College heeft agendapunten aangeleverd om te bespreken in de komende vergadering 23 januari 2020. Op 20 november 2019 heeft u allen een boekje ontvangen "Rivierduingids, in het spoor van Jac P. Thijsse", Daarin de vraag "Hoe willen wij leven?", en een stukje van onze gemeente secretaris mevrouw Marijke Verstappen. Het onderwerp: Wereldovershootday.

Open brief aan Minister Schouten


Geachte mevrouw Schouten,

Om maar met de deur in huis te vallen: graag willen wij u dringend spreken over de door u aangekondigde bossenstrategie. Het is o.i. hard nodig dat u ook het geluid van ons burgers, ook belanghebbenden, hoort om tot een goed afgewogen bossenstrategie te komen.

Week van het landschap (t/m 27 oktober) en dag van de zandwegen (20 oktober)

Geachte medewerker van en voor het landschap, geacht bestuur,

De laatste maanden interesseert "Stichting Leven met de Aarde" zich nog meer voor het landschap en hoe het is ontstaan. "Leven met de Aarde" heeft deze zomer in de geoweek een rivierduinfestival georganiseerd. Dit festival is kleinschalig in de gemeente Oude IJsselstreek. Daarbij is een gids geschreven: "In het spoor van Jac. P. Thijsse".

Aan de ministers Van Nieuwenhuizen, Van Veldhoven en Schouten

Etten 16 oktober 2018

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen, en ook mevrouw van Veldhoven en mevrouw Schouten en alle andere bewindspersonen,

Wat fijn dat er zulke belangrijke stappen worden gezet voor samenwerken tegen klimaatverandering. De veranderingen die wij zullen moeten doormaken zijn groot. Wat u doet met elkaar in de Ridderzaal is belangrijk, maar er moet nog een dimensie bij komen. In dat kader organiseert Verbond voor Duurzame Ontwikkeling een bijeenkomst in Arnhem op 24 oktober (zie de agenda's en uitnodiging elders op deze site).

Wij hopen dat het ministerie die aspecten en de inhoud die wij communiceren wil meenemen in haar doen en laten, omdat het waardevolle aanvullingen zijn in de zoektocht naar toe te passen kennis. Kennis uit alle aspecten, vanwege het algemeen belang. Tijdens de waterdag bestaat de mogelijkheid de film Running Dry te zien. Deze film past bij waar u nu mee bezig bent.

Wilt u er gebruik van maken? Wij willen graag samenwerken en alle politieke partijen toerusten met kennis en een andere attitude. Zoek niet naar rijkdom, macht of aanzien.. Dat is een advies voor alle mensen.

Ik maakte kennis met het werk van Alberto Acosta. Kent u dat Buen vivir? Welkom een ambtenaar naar de waterdag te zenden. Het kan nog. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., maar uit het ministerie zijn mensen ook welkom zonder aanmelden.

Hartelijke groet
Lies Visscher-Endeveld

Open brief aan de Raad van State

Geachte Heer Awkar, geachte leden en medewerkers van de Raad van State,

Het laatste jaar hebben de Stichting behoud Kemnade en Waalse Water, en de stichting Leven met de Aarde veel contact met de Raad van State. De mensen van de stichtingen, en de Raad van State hebben veel werk verzet om elkaar te informeren.

De Raad bestaat uit zeer deskundige mensen die allen naar eer en geweten hun werk doen. Om een evenwichtig voortbestaan van het leven met de aarde mogelijk te maken is een andere economie, en een andere rechtspraak en een ander samenleven nodig.

Lees verder...

Wereldnatuurfonds: zoet water naar beneden de zeespiegel gelegen gronden vanwege natuur.

Aan Trouw Groenredactie, 4 augustus 2018

Geachte redactie,

Heden een artikel met een pleidooi van het WNF voor zoet water t.b.v. midden-west Nederland. Merkwaardig. Hoe natuurlijk denkt het WMF? Die verslaving aan zoet water van midden-west Nederland, dat deels ver beneden de zeespiegel ligt, met aanvoer uit het oosten, is al decennia lang aan de gang. Daar komt de extra verziltingsbelasting als gevolg van de nieuwe schutsluis in IJmuiden bij, alsmede de toenemende verziltingsdruk ten gevolge van een verwachte sterkere zeespiegelstijging. Midden-west Nederland hoort natuurlijkerwijs op zijn minst brak te zijn. We zouden de problematiek van de schaarste aan zoet water kunnen verlichten door het langzaam aan natuurlijkerwijs via het grondwater te laten verzilten. De natuur in het gebied wordt dan steeds natuurlijker. Merkwaardig ook, daar men in Zeeland grootschalige verziltingsprojecten onder handen heeft van zoete boven de zeespiegel gelegen gronden. Deze gaat men juist afgraven. Gronden, die niet door de zee waren veroverd. Bovendien wil men daar ook landinwaarts het Volkerak-Zoommeer gaan verzilten, dat een heel evenwichtige zoetwater natuur heeft. Tweederde van de aardoppervlak is zout water. Daar hoeft men het niet voor te doen. De wensen van de natuurorganisaties lijken ingegeven door hoe het petje staat. Verbijsterend.

Wil Lases
Tiel

Aandacht voor Biodiversiteit in Nederlandse Gemeenten

Leven met de Aarde wil meer handeling vanuit urgentie als het gaat om bewaren en versterken van biodiversteit. Wij staan daarin niet alleen. Grote organisaties zijn bezig met een “Deltaplan Biodiversiteit”. In de gemeenten kan iedereen daaraan meedoen, vooral de politiek kan initiatieven zichbaar maken, initiatieven uitlokken, fasciliteren en bovenal en vooral moet zij kaders stellen, die sturen bij al ons handelen. Daartoe is samenwerken met bewoners en alle bestuursniveau's nodig. Leven met de Aarde heeft, voorzover mogelijk, alle gemeenten in Nederland op 11-11-2017 een brief gezonden. De inhoud van de brief over biodiversiteit, aan de gemeenten is te zien op www.blauwvuur.nu, Sommige gemeente kunnen niet reageren vanwege drukte of gemeentelijke herindeling, veel gemeenten hebben de brief doorgezonden aan Burgemeesters en Wethouders en Raad. Veel gemeenten hebben de brief bij een ambtenaar gelegd om te behandelen. Van 25 gemeenten hebben wij vrijwel direct een inhoudelijke reactie gekregen. Wij stellen dat zeer op prijs. Het moge duidelijk zijn dat biodiversiteit niet op zichzelf staat, maar een onderdeel dient te zijn van alle funcies die wij nodig hebben en vervullen in ons samen leven met de aarde. De natuur heeft haar biodivesiteit en de cultuur en economie hebben haar biodiversiteit. Een overzicht van de tot nu toe ontvangen reacties ziet u hieronder. Er staan voorbeelden in van aanpak en projecten in gemeenten in Nederland, om biodiversteit te versterken en te verbeteren.

Wij hopen met dit overzicht een bijdrage te leveren aan meer inzicht en kennis om te delen, samenwerken.

December 2017, Bestuur Leven met de Aarde

Lees hier verder...

Tafel van 12: brief van 3 maart 2018

Aan de besturen en politieke partijen van de gemeenten

Aandacht voor realisatie doelen in Klimaatakkoorden van Parijs

Geachte Raadsleden, Colleges van B en W, besturen van politieke partijen, leden en ook andere burgers, ambtenaren,

Boven deze brief zou kunnen staan: samenwerken vanwege urgentie!
Sommigen zeiden al jaren geleden: als in een oorlogseconomie.

Voor de vijfde keer richt St. Leven met de aarde zich tot u in het land. Deze brief is niet voor één afdeling of één collega.

Open brief aan de heer Thierry Baudet

Open brief van Dr. Machteld Roede, humaan bioloog, aan de heer Thierry Baudet

Weledelzeergeleerde Heer Baudet,

Nisi fallor, wanneer ik mij niet vergis, spraken de heren Hiddema en Ramautarsing wel degelijk over grote verschillen in de intelligentie (IQ) tussen zwarten en niet zwarten. Volgens hen onomstotelijk aangetoond in wetenschappelijke debatten. Anderen buitelen over elkaar heen om hen gelijk te geven. Want accidere ex una scintilla incendia passim, uit een kleine vonk zijn vaak hele branden ontstaan. Maar klopt er inhoudelijk iets van de zo racistische beweringen? Ik verzoek u: auditur et altera pars, luister ook naar de tegenpartij.

Lees verder...

Tafel van 12: brief van 3 januari 2018

Beste mensen, geachte lezers,

Vorig jaar zijn we, deskundigen, belangstellenden voor geologie, met Stichting Leven met de Aarde, actief geweest om de ontstaansgeschiedenis van het (Oude) IJsselstreekgebied, van Zevenaar tot Doesburg/Dieren in kaart te brengen. We willen het in vrede leven van mensen in dit gebied koppelen aan de gemeenschap van de Verenigde Naties (UNESCO).

Open brief aan Frank Straver

Geachte heer Straver,

Mag ik u een paar kritische vragen stellen n.a.v. uw artikel dd.30.12.2017?

Ik heb steeds de indruk dat alles veel te mooi wordt voorgesteld om waar te zijn. Eerst een vraag over schade aan de natuur. Wat voor schade leveren al die windmolen velden in de Noordzee aan de natuur, fysiek maar ook indirect door de voortplanting van geluidsgolven en andere golffrequenties in het water veroorzaakt door de turbines. Over ruimtelijke kwaliteit zullen we het maar niet hebben. Voorts de begeleidende foto van het zonnepanelen park op Ameland. Welke natuur en landbouwschade levert dat op? (NB. de landbouw werkt met de natuur) Lees ik het goed dat er factor tien verschil zit in uw tekst en de grafiek over productie van duurzame energie? Kunt mij aangeven op welke gegevens u zich baseert, dat NL een aanzienlijke achterstand heeft met zonnepanelen en windmolens. Ik hoor dit soort stellingen zonder onderbouwing wel vaker uit de hoek van de milieubeweging.

Tafel van 12: brief van 12 december 2017

Geachte mensen, werkzaam voor de gemeente, leden van het College, Raadsleden, (leden van) politieke partijen,

Vorige maand, 11 november, hebben wij u een brief gezonden over de urgentie biodiversiteit te bewaren en te versterken.

Een groot aantal gemeenten heeft gereageerd en contact met ons gekregen. Zij, wellicht ook u, laten weten welke maatregelen zijn getroffen in de gemeente. De indruk ontstaat dat het best goed gaat met het bewaren en versterken van de biodiversiteit.

Hans Haarsma schrijft...

Hans Haarsma is gepensioneerd ingenieur van Rijkswaterstaat en bestuurder van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

Lieve Boudewijn, Veronica en Miriam,

Jullie ouwe vader is een beetje trots. Mijn grote AH heeft een prikbord voor klachten, ideeën en complimenten. In juni schreef ik een idee. Op alle AH-kassaschermen stond bovenaan standaard: “Er wordt geen kassabon geprint”. Ik vond dat negatief, bovendien heeft een consument recht op een kassabon. Niettemin vroeg het kassapersoneel in strijd met deze regel altijd vriendelijk: wilt u een kassabon?

Open brief aan prof. ir. Klaas van Egmond

Geachte heer van Egmond, en mensen in de cc

Stichting Leven met de aarde bestaat 15 jaar. Ter gelegenheid daarvan is o.a deze lezing uitgesproken. Vandaag bereikte mij het bericht dat de SER positief gaat adviseren als het gaat om TTIP.

Is dat waar en wat kunnen wij doen?

Ik herinner mij de bijeenkomst van DoPP in de UU over dit onderwerp. Hoe de communicatie te verbeteren, want daar werd een overzicht van argumenten gecommuniceerd. Kent u de groep Klein in de tweede kamer? Er zijn veel kleine partijen die anders willen.

Mijn vraag is ... wat kunnen wij doen. Ik zou graag gebruik maken van het podium in de universiteit om integrale oplossingen te ontwerpen, met een autoriteit die daar echt werk van maakt. Een minister voor duurzaamheid en vrede, heelheid en eenheid?

Hartelijke groeten

Open brief van Louis Bervoets, MenSmens

Iedereen weet ik ben een MenSmens ...
daarom omdat ik 14 januari jarig was doe ik MenS mijn cadeau.
(zie ergens onderaan brief ... ...)

Mijn visie over MenS in ons leven als MenSbeeld en waarom ik graag spreek over MenSmensen.

Open brief aan het bestuur van Wageningen UR en Rector Magnificus Arthur Mol

Onderwerp: meer aandacht voor agro-ecologisch onderzoek en onderwijs

Datum: 7 september 2015

 

Geacht bestuur, geachte Heer Mol

Ter gelegenheid van de start van het academisch jaar presenteren wij hierbij graag de visie van voedselanders. Vorig jaar februari organiseerden we de Voedsel Anders conferentie op de Wageningen Campus. Ruim 800 enthousiaste boeren, actieve burgers, studenten en wetenschappers werkten hieraan mee. Wij spraken over eerlijke en duurzame landbouw- en voedselsystemen, hoe we daaraan bijdragen en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen. We zien het grote enthousiasme van betrokkenen bij de activiteiten dit jaar als een opmaat voor een nieuwe grote conferentie die we in het voorjaar van 2016 organiseren.

How to realise a 21 century refugee plan?

Dear politicians  and other people solving problems,

How to realise a 21 century refugee plan? Not only welcoming refugees!

I would like to share something with you.
I think we should take an initiative to make a plan that can be compared with a plan in war situations, (the enemy is more or less our own way of living) to build and share what the earth can give.
Would you please take the lead with all your colleagues in the EU parliament?

Lees meer...

Open brief aan Louise Fresco

Janneke Bruil van Voedsel Anders schrijft aan Louis Fresco

"Al jaren pleit u voor verdere intensivering van de voedselproductie. U doelt daarmee vooral op schaalvergroting, verdere industrialisering en verder gebruik van landbouwchemicaliën. Ook verdedigt u regelmatig het gebruik van gentechnologie. Dit terwijl we onderhand wel weten dat deze richting in de landbouw de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit sterk verminderen."

Lees hier de volledige brief

Open brief vanuit Voedsel Anders

Open brief vanuit Voedsel Anders
"Louise Fresco, het kan anders"

Janneke Bruil, organisator van Voedsel Anders, heeft de onderstaande open brief geschreven aan Louise Fresco. Ze schreef dit stuk samen met Tjerk Dalhuisen. Zij maken deel uit van het team dat in februari de Voedsel Anders conferentie organiseerde aan de Wageningen Universiteit. De brief is gepubliceerd op Joop.nl.

Oproep tot samenwerking

Etten, 28 juni 2014,

Geachte lezer, geachte bezoekers van het Rijksinstituut voor Cultureel Erfgoed, Geachte Aad Mulders en anderen,

Via deze link een beter te onderzoeken fenomeen:http://www.blauwvuur.nu/cms/index.php/duurzameontwikkeling/landbouw/322-polderovertrefttopnatuur

In deze studie wordt de meeropbrengst aan organische stof in een niet in cultuur gebracht natuurlijk gebruikt landschap zichtbaar.

In de discussie over landschap is belangrijk dat de natuurlijke gedragingen van landschap en al wat daar leeft in optimale relatie zijn met de aarde, het water en de lucht. De lokale, terrestrische situatie, overal op aarde, bepaalt hoe het landschap zich zal ontwikkelen.

De manier waarop de mens het landschap gebruikt vormt in grote mate het landschap, en bepaalt daarmee mede het klimaat.

Hiermee vertel ik niets nieuws.

Gemeenteraad & College van Doetinchem, 20 mei 2014

Etten, 20 mei 2014,

Betreft: Bouw nieuw ziekenhuis en locatiekeuze.

Geachte Gemeenteraadsleden van Doetinchem, geacht College,

Deze brief ontvangt u, omdat wij in een transitieperiode komen, het fenomeen "Groei-economie" staat ter discussie. Wij zijn op zoek naar een andere orde. Dit vraagt o.a een andere visie op "werk". Alléén door samen te werken met visie, komen wij uit onze complexe relatie met de natuur, kunnen wij aan het herstellen van evenwichten werken.

Brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken

Ir. Wil Lases houdt zich al jaren bezig met waterveiligheid en natuur.
Hij heeft zijn zienswijzen als deskundig ingenieur ingebracht bij het plan voor het ontpolderen van de Hedwige Polder in Zeeland toen dit document ter visie lag. Omdat hij niet bij die polder woont, is hij zogenaamd niet direct belanghebbende.
Deze deskundige zienswijze van Wil Lases, is niet integraal goed verstaan door de ambtenaren op het ministerie en op onbehoorlijke wijze terzijde geschoven, terwijl Wil Lases, als burger van dit land, en gediplomeerd deskundige zijn menselijke ethiek en zijn beroepsethiek gestand deed.

Vaststelling rijksinpassingsplan Hedwigepolder;

Nota van beantwoording zienswijzen;

Integrale samenwerking waterbouwkunde en ecologie voor natuurherstel.

 

Tiel, 5 maart 2014.

Geachte mevrouw Dijksma,

Wrong is wrong, even if everybody is wrong about it. (G.K. Chesterton)

Waterveiligheid in Zuid-Holland

Etten 16 januari 2014

Geachte deskundigen op het gebied van waterveiligheid,

Boehmer, Lases, Peutz, Trapman, Frits, Hans o.a. leden van het KIVI,

Graag breng ik u op de hoogte van een lunchlezing die gaat over waterveiligheid: wat te doen bij calamiteiten en rampen. (i.p.v over het voorkomen van rampen)

Hartelijke groeten,

Lies Visscher

Hoe kunnen gemeenten Nederland gezonder maken?

Hoe kunnen gemeenten Nederland gezonder maken?

Etten, 15-1-2014

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/01/14/hoe-gemeenten-nederland-gezonder-kunnen-maken/

Beste Ruth,

Hans Baaijens is directeur van de NPHF, de grote koepelorganisatie van instanties die bezig zijn met gezondheidszorg/gezondheidsvraagstukken.  Vandaag verscheen een artikel van zijn hand in het vakblad voor sociale vraagstukken. (zie bovenstaande link)  Het is dermate belangrijk, dat vooral onze CDA bestuurders in de gemeenten hiermee aan de gang kunnen, dat ik je vraag dit artikel vanuit het partijbureau naar de lokale afdelingen te laten zenden en ook naar de gemeenteraadsleden. Het zal duidelijk zijn waarom juist het CDA hierin verantwoordelijkheid, voortouw en leiderschap kan tonen. Het partijbureau, of juist jij als voorzitter zou er een inspirerende brief bij kunnen voegen.

Brief aan professor Kuipers n.a.v. bevolkingsonderzoek Darmkanker

Etten, 13-januari 2014

Betreft het voorkomen van ziekten 

Geachte professor Kuipers,

Vanmorgen hoorde ik u op de radio over het te starten bevolkingsonderzoek.

Een heel goed en belangrijk initiatief, waarvoor dank dat het nu eindelijk zover is. 

Op de vraag of bekend is waardoor darmkanker ontstaat heeft u uitgelegd dat er poliepen in de darm kunnen ontstaan, die vervolgens kunnen ontaarden in  kankers. Of bekend is waardoor de poliepen ontstaan en waardoor deze ontaarden in kankers, daar heeft u in dit interview geen aandacht aan besteedt. We weten daarover natuurlijk wel veel, nog niet genoeg.

Werkwijze PGL

Etten, 26 januari 2014

 

Betreft werkwijze PGL

 

Beste medebestuursleden,

 

Aan Maureen heb ik advies gevraagd i.v.m. de werkgroepen die worden gestart bij de NPHF

Zie haar antwoord hieronder.

Verheugend dat alle werkgroepen iets van preventie in zich hebben,. Nu dus te waken en te sturen op de  "Goede"preventie.

Pledge to join the campaign for GMO labels

Etten, 26 januari 2014,

Beste mensen,

Misschien hebben jullie deze mail (Pledge to join the campaign for GMO labels in your state) ook gehad.

Een oproep om GMO voedsel te labelen, ook in Nederland, in Europa.

Nu is dat in ons continent ten dele al geregeld. Diederick weet daar veel van. GMO in voeding voor de dieren hoeft m.i. niet nauwkeurig te worden gelabeld. Dat is natuurlijk een punt. Verder is een punt dat GMO -labeling wel een recht is ( Het recht om te weten Aarhus), maar wanneer er GMO is in de vrije ruimte, kom je er niet meer vanaf. (Ongevraagde blootstelling, schadelijk voor de gezondheid van het dierlijk metabolisme, biodiversiteitverstoring, ecosysteemverstoring, te weinig onderzocht, aantasting bestaand genetisch materiaal, in strijd met recht op integriteit)

WECF

Aan WECF

Etten 16 januari 2014

Beste Chantal,

Fijn dat je bij alle verhuisdrukte nog kans ziet via het noodnet van de buren mij te bereiken. Sterkte met al die drukte en het goed bevrouwen van de nieuwe ruimte! Op welk nummer zitten jullie?

Aan de Leden van de Tweede Kamer, 26 februari 2013

Geachte volksvertegenwoordigers, in de Tweede Kamer en daarbuiten, Geachte leden van politieke partijen, e.a.,

(stuurt u deze brief a.u.b. door aan uw collega's politici en - bestuurders)

De Duitse Bondsdag heeft een belangrijke lezing/les gehoord. Deze is uniek en van belang voor alle gekozen vertegenwoordigers. U kun die lezing hier lezen.

Aan Minister Dijsselbloem d.d. 6 februari 2013

Betreft : Integraal plan voor verbeteren
Financiële structuur, gekoppeld aan draagkracht aarde en vergroten milieugebruiksruimte.

Aan de minister van Financiën en alle betrokken collega’s en ambtenaren

Dit is een “open”brief,  ( te zien op www.blauwvuur.nu ) die tevens gaat naar de voorzitter van de SER en de fractievoorzitter van de PvdA

Etten, 6 februari 2013,

Geachte heer Dijsselbloem,