Leden uit het Blauwvuur-netwerk presenteren hier hun weblogs.

  • Lies Visscher (18)

    Wie is Lies Visscher?

    In de video hiernaast geeft Lies Visscher inkijk in wat haar drijft in de politiek.


  • Juri Czabanowski (23)