Toon #
Titel
Weblink Algemene Waterschapspartij

Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland. Eén van de oorzaken is dat weilanden in het voorjaar niet nat genoeg meer zijn. De Algemene Waterschapspartij wil dat de waterschappen hun peilbeheer in de polders beter afstemmen op de weidevogels.

Lees meer...

Weblink Artik

The Wageningen UR Digital Library provides access to the collections of Wageningen UR Library, both electronic and in print. Subjects covered in these collections include Agrotechnology, Food and Food Production, Plant and Animal Sciences, Soil Science, Geo-information, Landscape and Spatial Planning, Water and Climate, Ecosystem Studies, Economics and Society. This web site offers access to the major sources of scientific information in these areas.

Weblink Burgercomité Dijkveiligheid

1953 is 60 jaar geleden. "Na ons de zondvloed", is een houding die het Burgercomité Dijkveiligheid niet hanteert. Genoeg afgewacht, nu is het tijd voor de burger zijn stem te laten horen! Na 1953 heeft de overheid het Deltaplan uitgevoerd om deze ramp niet meer te laten gebeuren.

Met de economische crisis lijkt het alsof prioriteiten moeilijk gesteld kunnen worden in verband met de veiligheid van de dijken. Het comité probeert niet alleen uitvoerig te informeren over de risico's die we lopen en hoe deze te voorkomen, maar geeft ook een platform aan bezorgde burgers en professionals.

Weblink Cirkellab

Cirkellab stimuleert, creëert en verbindt in de transitie naar een circulaire economie in de Drechtsteden. Daarvoor onderzoeken, adviseren, begeleiden en initiëren we business-cases rond:

  • grondstoffen-efficiency en -hergebruik
  • duurzame energie
  • duurzame inzet van mensen

Dit omdat Cirkellab ervan overtuigd is dat het systeem van de ‘take-make-waste economy’ ofwel de lineaire economie, gewoonweg geen houdbare is met een alsmaar groeiende wereldbevolking, welvaart en consumptie.

Lees meer... 

Weblink Climate and Healthcare

Climate change poses a major threat to human health. Health providers will be on the front line for the human consequences of climate change as they mount up. Yet health has been largely neglected in the climate negotiations. To protect our future and that of our children, the health community must put forth its case at the climate change talks in Copenhagen in December 2009.

Weblink Club of Rome

The Club of Rome is an international Think Tank which addressed the public first in 1972 with the groundbreaking report "Limits to Growth" by Donnella Meadows, Dennis Meadows and Jorgen Randers. For the first time, computer based scenarios were used to describe various pathways to sustainable and unsustainable futures. The report started an intensive discussion about the future development of humankind.

Weblink Coaching Liemers

Marieke Bach - Bach vitaliteitscoaching Bach Vitaliteitscoaching biedt ondersteuning, voorlichting en coaching aan particulieren en bedrijven over onderwerpen die de vitaliteit van de mens versterken, zoals stresshantering, beweging en een positieve levenshouding. Het schenken van aandacht aan uw persoonlijke vitaliteit versterkt uw welzijn en geeft inzicht in blokkerende gedragspatronen. Dit inzicht maakt het mogelijk om verandering in aan te brengen en zal u rust, ruimte en ontspanning opleveren. Ieder mens telt mee en is de moeite waard om versterkt te worden. Gun uzelf deze ondersteuning! Laat u o.a. inspireren door de activiteiten die maandelijks worden georganiseerd en meldt u aan voor één van de onderstaande workshops!

Weblink De wereld van morgen
Weblink Earth Charter International

Earth Charter International (ECI) is comprised of the ECI Secretariat and the ECI Council. The ECI Secretariat, which is based at the United Nations-mandated University for Peace in Costa Rica, endeavours to promote the mission, vision, strategies, and policies adopted by the ECI Council. It supports the work of the Council, assists with strategic planning, and coordinates many Earth Charter activities. The Secretariat guides and liaises with efforts to bring the Earth Charter to the fields of education, youth, business, and religion, manages communications with the larger Earth Charter network, and promotes the use of the Earth Charter as an international soft law document.

Weblink één land, één samenleving

Handtekeningenactie van mensen die zich grote zorgen maken over de gepolariseerde verhoudingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland: moslims en niet-moslims, allochtonen en autochtonen. De harde toon van het politieke en maatschappelijke debat enerzijds en het extremistische gedrag van een aantal moslims anderzijds hebben de angst voor elkaar en het wederzijdse wantrouwen versterkt. Het risico van een verscheurd Nederland legt een zware hypotheek op de toekomst van het land. Bij spanningen, conflicten en botsingen is niemand gebaat. Wij zijn allen verliezers. Samen met u willen de ondertekenaars deze funeste ontwikkeling keren en zijn daarom met de beweging “één land, één samenleving” gestart. Zij zetten zich in voor fatsoenlijk, open en vreedzaam samen leven, met respect voor elkaar en voor de democratische rechtstaat. Zij nodigen u uit om zich bij deze beweging aan te sluiten. Ter wille van de toekomst van Nederland!

Weblink Energie en water

Energieenwater.net is een nieuwsdienst die een overzicht biedt van de belangrijkste ontwikkelingen in de energie-, water- en afvalsector. De bedoeling is dat de artikelen toegankelijk geschreven zijn, maar dieper gaan dan wat u van andere media krijgt en dat ze vragen aan de orde stellen die tot dan toe onbeantwoord zijn gebleven. Een groot deel van de artikelen is nu nog gratis toegankelijk, maar u moet zich wel registreren om ze te kunnen lezen. Dat kunt u doen door naar 'Login' te gaan en u daar automatisch te laten registreren. U ontvangt dan een mailtje met de inlog-gegevens. U ontvang geen reclame. Een deel van het archief is dan nog steeds gesloten. U kunt hier toegang toe krijgen door een mailtje te sturen naar info@energieenwater.net Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. U krijgt dan een 'speciaal abonnement'. Over enige tijd zullen we kosten in rekening gaan brengen. Hopelijk heeft u hiervoor begrijp. Er zullen twee soorten abonnementen komen: een normaal abonnement geeft toegang tot de meest recente artikelen, en een speciaal abonnement geeft, daarnaast, toegang tot alle artikelen in het archief. Hiervoor zullen we dan iets meer in rekening brengen.

Weblink Global Footprint Network
Weblink GoGreen

* Inspire young peoples imaginations and creativity to address the need for a more stable and sustainable planet. * Educate young people about climate change, global warming crisis and sustainable living practices * Empower and mobilize young people to act as catalyst to effect positive change in their communities.

Weblink Groen Kennisnet

Groen Kennisnet is een portal met een overzicht van de kennis, activiteiten en instellingen die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (mede)gefinancierd worden. Algemene informatie over de beleids- en innovatiethema's van het ministerie van LNV. Specifieke kennis voor doelgroepen: ondernemers, burgers en gebieden. En informatie over de kennisinstellingen en -organisaties.

Weblink Knowledge for Climate

Knowledge for Climate is a research programme for the development of knowledge and services that makes it possible to climate proof the Netherlands. Governmental organisations (central government, provinces, municipalities and water boards) and businesses, actively participate in research programming through the input of additional resources (matching).

Weblink Millenniumdoelen

Millenniumdoelen - 8 afspraken voor een betere wereld

Weblink Miriyawale

In Mali ervaren jongeren minder en minder positieve verbondenheid. Oude samenlevingsstructuren zijn weggevallen, er is vooral wantrouwen en wanhoop voor in de plaats gekomen. Ja, verbondenheid in onvermogen, niet in kracht, wordt er ervaren. Vraag willekeurig 100 jongeren in Mali wat ze het liefst zouden willen en 98 antwoorden: “Weg uit Mali”. Door middel van ons werk in en buiten het Centre wordt er door Miriyawalé alles aan gedaan om de onderlinge vertrouwdheid te kweken die de basis kan vormen van (zelf)vertrouwen en samenwerking. We stimuleren de wil om in Mali te blijven en er wat van te gaan maken.

Alleen in verbondenheid met jezelf, de ander, de materie, de  samenleving en de natuur of het grote levens geheel leer je er respectvol mee om gaan. Iemand die je ervaart als medemens, kwets je niet. Iets waar je je (mede) eigenaar van voelt, beschadig je niet, verlaat je niet, daar zorg je juist voor. Een diepgevoelde band verankert je in het leven. Hechte banden maken je sterk, maken de samenleving sterk èn maken de bereidheid je in te zetten groter. Wij mensen leven samen op één planeet.

Laten we ons samen inzetten om verbonden te zijn, om te delen.

Weblink Nederlandse Vrouwenraad

De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) is een koepelorganisatie van en voor vrouwenorganisaties, opgericht in 1898. De achterban van de NVR omvat beroepsmatig, politiek en maatschappelijk georganiseerde vrouwen, huisvrouwen, agrarische en plattelandsvrouwen, vrouwelijke ondernemers en vrouwenorganisaties met een levensbeschouwelijke achtergrond. Door het grote aantal lidorganisaties heeft de NVR, naar een ruwe schatting, een totaal bereik van ruim een miljoen vrouwen in Nederland. De diversiteit van de lidorganisaties maakt de NVR tot een brede maatschappelijke koepel, die een groot deel van het spectrum van de Nederlandse samenleving vertegenwoordigt. De gezamenlijke inzet voor de belangen van vrouwen en voor algemene belangen, maakt de NVR tot een kweekvijver voor maatschappelijke initiatieven en samenwerkingsverbanden, tot een platform voor kritische evaluatie en tot een bron van allerlei vernieuwingen.

Weblink Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) is een landelijke beweging voor vernieuwende werkwijzen voor natuurlijke duurzaamheid, op gezonde gronden. Dit netwerk bestaat uit partner-organisaties / beroepsleden en vrienden, die in overlappende themagroepen en deelnetwerken aan het werk zijn.

Weblink Nul-energiewoning Woubrugge

Met de zon naar naar realisatie nul-energiewoning Woubrugge