Voeding

Leven met de Aarde nodigt uit voor het  FoodFilmFestival 2023

We zijn ingegaan op de uitnodiging van Stichting Voedsel Anders, om mee te doen met het FoodFilmFestival 2023.

Daarom worden in de Glazeren Kast te Etten Gelderland (Oude Kerkstraat 2) de beschikbare films getoond. Te beginnen bij de opening van het FoodFilmFestival op zaterdag 11 november, aanvang 19.30 uur. Hieronder ziet u de tijden en de te tonen films. Na de film gaan we met elkaar in gesprek over wat we zagen.

Iedereen welkom.

Meld je aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld op welke dag u, bij welke film, wilt komen (meerdere bezoeken mogelijk) en meldt met hoeveel personen u komt.

  • zaterdag 11 november 19.30 u. Start FoodFilmFestival in Glazeren Kast, uitleg en vertoning van de eerste film SUR LE CHAMP!
  • donderdag 16 november 20.00 u UNE OASIS D’ESPOIR
  • donderdag 23 november 20.00 u THE MILK SYSTEM
  • donderdag 30 november 20.00 u TOGETHER WE GROW
  • donderdag 7 december 20.00 u SEED: THE UNTOLD STORY

Meer informatie over de films is te vinden via deze link

Met hartelijke groet, wij hopen u te zien bij één of meerdere films.

mede namens Freddy Karekezi,
Lies Visscher

secretaris St Leven met de Aarde
tel 0653464642

Excursies Eetbare Wilde Planten,

Uitnodiging

Excursies Eetbare Wilde Planten,
met Ellen Aarsman

In verband met de corona perikelen is het aantal deelnemers beperkt en aanmelden verplicht

Aanmelden kan door een mail te zenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermeldng van de excursie waarom het gaat, en het aantal mensen waarmee u wilt komen.

Van harte Welkom “zolang de voorraad strekt”.

Ellen Aarsman heeft voor IVN afdeling Ronde Venen en Uithoorn veel excursies verzorgd en vooral ook kinderen enthousiast gemaakt. Onder de oproep: Zet een “Wilde” groene stap in je keuken bereikt zij veel mensen met haar folder vol heerljke recepten.

Het leek Ellen fijn om ook eens in de Achterhoek excursies te verzorgen. Toen ik haar vroeg was ze dan ook direct enthousiast en plande haar vakantie speciaal daarvoor in de buurt van Doetinchem. De excursies duren ongeveer 1,5 uur. Ben je benieuwd naar de folder, hier kun je vast een voorproefje ervaren: folder eetbare planten

Omdat het om unieke kennis gaat willen wij aan verslaglegging doen. Meldt a.u.b. bij aanmelden of je bezwaar hebt tegen het maken van opnames.

Wij hopen op veel belangstelling en een leerzame inspirerende week

Klik hier voor het programma en de uitnodiging.

#Powerplant

De Nicolaas G. Pierson Foundation presenteert haar 5e documentaire met Marianne Thieme: #Powerplant. Na Meat the Truth, Sea the Truth, de Haas in de Marathon en One Single Planet, wordt in de nieuwe documentaire onderzocht wat de kansen zijn voor een plantaardige samenleving.

E-mailactie Noodoproep Glyfosaat

Lies Visscher-Endeveld heeft meegedaan aan een e-mailactie van FoodWatch waarbij onder de titel "E-mailactie Noodoproep Glyfosaat" een petitie werd aangeboden aan Eurocommissaris Andriukaitis.

Hieronder een kopie van de verzonden e-mail

Geachte Eurocommissaris Andriukaitis,

In de nabije toekomst moet de Europese Unie beslissen of zij zal overgaan tot hernieuwde toelating van glyfosaat, het actieve bestanddeel dat wordt gebruikt in verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen. Ik roep u met klem op: sta deze hernieuwde toelating niet toe!

Wetenschappelijke risicoanalyses leveren tegenstrijdige inzichten op: het IARC van de WHO beoordeelde glyfosaat vorig jaar als „waarschijnlijk kankerverwekkend“ voor de mens, maar de EFSA bereikte een andere conclusie. In deze situatie heeft de Europese Commissie de plicht om het voorzorgsbeginsel toe te passen, zoals vastgelegd in EG verordening 178/2002. Zo lang er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de gezondheidseffecten van glyfosaat, heeft de Commissie de verantwoordelijkheid om consumenten te beschermen tegen eventuele blootstelling aan schade. De menselijke gezondheid mag niet op het spel worden gezet. De Commissie heeft daarom geen basis voor de hernieuwde toelating van glyfosaat.

Geachte Eurocommissaris Andriukaitis, wij roepen u op om het voorzorgsbeginsel op consequente wijze toe te passen. Dit betekent:

  • De commissie mag niet overgaan tot hernieuwde toelating van glyfosaat;
  • Als algemene regel moet toelating van alle mogelijk schadelijke stoffen in gewasbeschermingsmiddelen worden teruggetrokken zodra er aanwijzingen bestaan van ernstige risico’s voor de menselijke gezondheid;
  • In de toekomst mogen alleen actieve stoffen en bereidingen worden toegelaten als gewasbeschermingsmiddelen die transparante en onafhankelijke toxicologische evaluaties hebben doorstaan, en waarvoor er geen serieuze aanwijzingen bestaan dat ze gezondheidsrisico’s opleveren voor consumenten.

Gelekte TTIP documenten

Al ruim twee jaar vecht Foodwatch tegen het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP), en tussen de Europese Unie en Canada (CETA), en net zo lang word het door het bedrijfsleven en andere voorstanders van TTIP bespot en bestempeld als "tegenstanders van vrijhandel”, “paniekzaaiers”, en “anti-Amerikaans”. Hierover wil het heel duidelijk zijn: "nee, we zijn niet tegen handel, we zijn niet anti-Amerika, en we zijn zeer zeker geen paniekzaaiers. We zijn gewoon diep bezorgd, omdat CETA en TTIP een grote bedreiging vormen voor onze democratie, voor de consument en de volksgezondheid!"

Lees meer...

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding is toegevoegd aan de lijst met zusterorganisaties.

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (NVLV) is een landelijke vereniging bestaande uit beroepsleden en vrienden.

Het NVLV gaat voor gezond voedsel van gezonde bodems en wil daarom een landbouw die stuurt op het vastleggen van meer organische stof in de bodem.

Bezoek de website van het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, regelmatig verschijnt een Nieuwsbrief op hun site.

 

FoodBattle: strijd tegen voedselverspilling

Het CDAV heeft vanaf 21 juni 2014 voor een jaar duurzaamheid centraal staan. In deze periode willen we nadrukkelijk meer doen dan er over spreken, we willen actief de strijd aan gaan om minder voedsel te verspillen. Daarom heeft het CDAV het initiatief genomen om de FOODBATTLE te organiseren, en we willen ook jou uitdagen om daar aan mee te doen!

FoodBattleTijdens de CDAV ledendag werd het stokje van de FoodBattle door Vrouwen van Nu's Anke Vervoord overgedragen aan Josine Westerbeek-Huitink. Henk Hortensius van Rijkswaterstaat Leefomgeving droeg de FoodBattle boodschap met verve over aan de bijeengekomen leden, waarna met een lekkere lunch werd afgesloten. Uiteraard mochten de overgebleven broodjes mee naar huis.

De strijd tegen voedselverspilling willen we aangaan met zoveel mogelijk CDA’ers en niet-CDA’ers.

Klik hier voor de oproep van FAO-ambassadeur Gerda Verburg, weerman Reinier van den Berg, CDAV-voorzitter Josine Westerbeek-Huitink, Thérèse Boer van Restaurant De Librije, Edese burgemeester Cees van der Knaap.