Uitdagingen van deze tijd

Festival Donuteconomie in Beltrum

Aanstaande vrijdag 21 juni is er in Beltrum een interessant Festival. Het gaat over allerlei aspecten van de Donut Economie.

Lees er meer over op Donut-festival 2024. Deelname is gratis (Vrije bijdrage) en aanmelden kan nog via de website.

Van Harte Welkom namens Anke Sitter en Julia Laar. (Bestuur Stichting Donut -Economie)
Van Harte Aanbevolen, Lies Visscher, Leven met de Aarde

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een seminar over Global Resources Outlook 2024

Beste lezer,

Enige tijd geleden heb je je aangemeld en of deelgenomen aan de lezing van Meino Smit, auteur van het boek “Naar een duurzame landbouw in 20140, in Winterswijk. Tijdens die bijeenkomst werd ook verwezen naar een eerder (2014) uitgekomen boek van Prof. Schmidt-Bleek met de titel “Grune lugen” (Groene Leugens). Zie hiervoor www.factor10.de

Mogelijk ben je geïnteresseerd in een vervolg op dit onderwerp.

Op 12 juni 2024 organiseerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een seminar over Global Resources Outlook 2024 van het International Resources Panel van de Verenigde Naties. Hoogleraar Hans Bruyninckx, coördinerend hoofdauteur van het rapport, presenteerde de belangrijkste conclusies. De daaropvolgende paneldiscussie ging in op de betekenis daarvan voor Nederland.

Grondstoffen: de vergeten dimensie
Lees hier meer: https://www.pbl.nl/actueel/nieuws/verslag-van-het-seminar-global-resources-outlook-2024-en-de-relevantie-voor-nederland
Hier is de link naar video met de presentatie en de paneldiscussie: https://youtu.be/NaHYFcDUXyw?si=kmmcRj47M-zZV_NJ

Tot slot willen wij je wijzen op een bijeenkomst komende vrijdag die je mogelijk interessant vindt.
Donut festival 21 juni 2024
https://donut-festival.nl/

Met vriendelijke groet,
Tonny Stoltenborg

Recycling en duurzame circulaire ontwikkeling

Het heeft vast en zeker al jullie aandacht dat recycling niet vooraan in het rijtje/ladder hoort Projectbureau Energie Duurzaam van een duurzame circulaire ontwikkeling maar achteraan! We moeten de economie hervormen als ware het een oorlogssituatie. Hoe krijgen we dit op werkelijk democratische wijze voor elkaar?

Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities

Chemical pollution has the potential to cause severe ecosystem and human health problems at different scales,1 but also to alter vital Earth system processes on which human life depends. “Chemical pollution” was included as one of nine planetary boundaries,2 in response to this understanding. Steffen et al.3 renamed the “chemical pollution” boundary to “novel entities” (NE), defined as “new substances, new forms of existing substances and modified life forms”, including “chemicals and other new types of engineered materials or organisms not previously known to the Earth system as well as naturally occurring elements (for example, heavy metals) mobilized by anthropogenic activities”. Steffen et al.3 argued that the anthropogenic introduction of novel entities to the environment is of concern at the global level when these entities exhibit persistence, mobility across scales with consequent widespread distribution and accumulation in organisms and the environment, and potential negative impacts on vital Earth System processes or subsystems.

Read more...

Inkomenseffecten-basisinkomen

Vereniging Basisinkomen heeft in 2019 een aanbeveling laten schrijven door het NIBUD. “Effect van de invoering van het basisinkomen op het inkomen van een aantal voorbeeldhuishoudens”. Jasja Bos, Marjan Verberk-De Kruik hebben de studie geschreven. Deze is overhandigd aan destijds minister Koolmees. Een pleidooi voor een onvoorwaardelijk Basisinkomen voor ieder. Dit document mag wat ons betreft bekend worden bij ieder die ziet hoe de kloof tussen arm en rijk in Nederland ook extreme vormen heeft aangenomen. Goed te weten dat in opdracht van D66 het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat als de 20% rijkste mensen 8,5 % inleveren, de 20 % armste mensen er 8,5% bij kunnen krijgen.

Om werkelijk goede effecten te genereren moeten er natuurlijk meer gebeuren en meer acties plaatsvinden, zoals goede budgetbegeleiding en de wil om in veel meer opzichten te delen.

Wordt lid van de Vereniging Basisinkomen en doe mee met de lobby voor een basisinkomen voor ieder.

Inkomenseffecten basisinkomen

Klimaatalarm

Ook in Oude IJselstreek aandacht voor het klimaat.

14 maart vanaf 14. 00 uur
Manifestatie op het Dorpsplein
te Etten, Dorpsstraat 1.

Aanmelden verplicht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoet Grevelingen voor Zeeland van levensbelang !

Het zoutgehalte in de wateren van de Zeeuwse Delta en van het grondwater van de eilanden is hoger dan ooit. Het zijn in Zeeland niet de zee en niet de natuur die om zout water vragen, maar beleidsmensen en biologen die de provincie decennia lang op het verkeerde spoor zetten. Immers vanaf de late Middeleeuwen drong de zee steeds meer het afvoergebied van de grote rivieren binnen. De geulen schuurden uit tot zeearmen en de verzilting nam fors toe.

Reden voor het ontwerpen en uitvoeren van het Deltaplan, maar door planwijziging wordt de aanvoer van zoet water naar de Zeeuwse Delta al zo’n halve eeuw geblokkeerd.

Lees hier verder...

MOEDER NATUUR VERSTERKT DE KUST

MOEDER NATUUR VERSTERKT DE KUST, kopt Trouw gisteren 25 januari 2021, over (tijdelijke) landinwaartse zeedijk verschuiving als klimaatbestendige oplossing door Het NIOZ als klimaatoplossing voorgesteld. Het artikel gaat evenwel helemaal niet over kustversterking, maar gaat om ophoging van polders langs de "kust", met name langs de Westerschelde. De wijze waarop is verre van efficiënt en brengt grote schade toe aan de zeedijk, die later weer dienst moet doen en toch op hoogte moet worden gehouden om niet steeds vaker overstroomd te kunnen worden.

Hoe wereldaardedag 22 april met wereld-verteerdag - wereldovershootday zijn verbonden

Geachte Bestuurders, Raadsleden, Colleges van B&W, ambtenaren, Inwoners,

In deze moeilijke tijd wenst het bestuur van "Leven met de aarde"u heel veel sterkte bij alle ellende die ook in uw gemeente wordt ervaren door de uitbraak van het corona virus. Misschien valt het bij u mee, misschien wordt u zwaar getroffen. Volhouden met goede voorlichting en afstand houden, de schaarse middelen verdelen en inwoners helpen. Veel goeds daarbij! Straks slachtoffers niet vergeten en samen verbonden blijven.

Lees meer...