Spiritueel

Moraliteit

Ik heb een liedje gemaakt over de waterkringloop, en een boekverslag over Opperrabbijn Jonathan Sacks' boek Moraliteit, waarom we haar nodig hebben en waar we haar kunnen vinden''. Misschien is het leuk om een versie van het boekverslag op de site te zetten, hoewel de inhoud waarschijnlijk niet representatief voor de stichting is. De tekst van het liedje is als volgt:

Joods-Christelijke Bijbelweek

Deelname aan de 54e Joods-Christelijke Bijbelweek bij Osnabrück (D) in juli 2022

Door: Leo van der Stelt

Eindelijk was het zover! Mijn eerste deelname aan de week was dan wel 2 keer uitgesteld vanwege Corona, maar dit jaar niet meer.

rustpuntje

De band van zons-op- en ondergang glijdt voortdurend over de wereld.
Een krans van vogelgezang en kleurenpracht om het gelaat van de aarde:
twee liefdevol omvattende handen die nooit zullen loslaten.
Golf van telkens weer nieuwe hoop en kansen, loslaten en overgave.
Begeleid door eilandjes van stilte: daar waar mensen ruimte maken
voor gebed, meditatie, zinvolle rituelen, of door er eenvoudig te zijn.
Onopvallend en vaak onzichtbaar zorgen zij voor rustpunten op aarde.
Wàt een waardevolle bijdrage kan er zo geleverd worden
door de stillen en ‘machtelozen’ die afstand (moesten) doen
van de hectiek van het alledaagse ‘gewone’ leven.

Ina van Dijk

BRIGHTNESS

BRIGHTNESS

A Spiritual Suggestion

from Surya Green
for the present crisis
22 March 2020

Brightness dares to emerge in the darkest of situations.
Brightness offers armor against COVID-19.

WOORD TER BEMOEDIGING

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. ( Jeremia 17,7).

Lees hier verder...

Duurzame parochies geven katholieke kerk nieuw elan

Extra groene begraafplaatsen, zonnepanelen of insectenvoorzieningen in de parochietuin: uit een eerste inventarisatie van onderzoekers van de Radboud Universiteit blijkt dat een belangrijk deel van de Nederlandse katholieke parochies duurzame initiatieven ontplooit. Het nieuwe elan van de ‘groene parochie’ is volgens theoloog Elisabeth Hense van harte welkom: veel parochies zijn vergrijsd en krimpen in rap tempo. Het rapport wordt op 13 januari aangeboden aan Bisschop de Korte.

Lees meer...

AVAAZ

Beste vrienden overal ter wereld,

Al meer dan tien jaar voert Avaaz campagne en slagen we erin om wetten, beleid en politiek te veranderen. We hebben enorme overwinningen behaald.

Maar het is niet voldoende geweest.

Want er bestaat iets krachtigers dan wetten en beleid. Wij. De cultuur, waarden en overtuigingen van mensen. En terwijl wij probeerden om beleid, woede en angst te transformeren, hebben Facebook en het Kremlin ons, mensen, veranderd.

De ziel van de mensheid wordt verscheurd - tussen hoop en wanhoop, vertrouwen en wantrouwen, waarheid en leugens, liefde en angst, eenheid en tribalisme, wijsheid en wat wijsheid lijkt te zijn. En die strijd is gaande in ieder van ons.

Etten, Oude of Maartenskerk, 8-9-2019, Luc.14:25-33

Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen,

De lezing van vanmorgen is
een tekst die confronteert.
Een tekst die stoort.
Breken met je naasten,
met je familie,
met je partner,
met je eigen leven, -
het roept wrevel en irritatie op.
Staat er niet in de Tien Woorden
dat we onze ouders eren zullen,
en heeft Jezus niet zelf gezegd
de naaste lief te hebben als jezelf.
Wat bezielt Jezus te zeggen
dat we moeten breken met…

Lees verder...