Presentaties Waterdag 24 oktober 2018

Presentaties gehouden tijdens de ontmoetingsdag rond het thema Integraal Waterbeheer: Denken Praten Doen.... op 24 oktober 2018 in het Gelders Provinciehuis in Arnhem.

presentaties


Dorine van Norren, ministerie van OCW, Unesco, onafhankelijk onderzoeker
Ontwikkeling als dienstbaarheid

Rob Immink, Waterschap Rijn en IJssel
In ons element met schoon water

Marc Balemans, Tij-advies
De boer ploegde voort

Alfons Uijtewaal, Projectontwikkelaar voor duurzame ontwikkeling bij Stichting Huize Aarde
De milieukringloop van medicijnen en multiresistente bacteriën

Joke Kersten, Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg
De praktijk van de waterwereld

Carola Hein, Professor RU Delft
Water als Kostbaar erfgoed. Hoe gaan we ermee om?

Hendrik Havinga, oud medewerker Rijkswaterstaat:
Behe(e)r(s)en wij de rivier?

Gepco de Kruijff, initiatiefnemer “Rijn Maas Delta Foundation
Water bindende factor in Geopark Rijn/Maas

Conny Bergé, PEP International
Duurzaamheiddoelen, een opdracht voor iedereen

Geovanna Gommersbach over haar boek
De schoonheid van Water, Goud van de toekomst

Simon Visscher
Water als een Gemeengoed, en Water als Eigendom

Margriet Samwel-Mantingh
Voorkomen is beter dan genezen
Pesticiden, water en biodiversiteit

Dick Butijn & Rob van den Haak
De Haakse Zeedijk
Visie op de nationale wateropgaven

Ina van Dijk
Bomen planten

Alle aanwezigen
Weergave enkele aanbevelingen uit de leersessies