Transitie

Recycling en duurzame circulaire ontwikkeling

Het heeft vast en zeker al jullie aandacht dat recycling niet vooraan in het rijtje/ladder hoort Projectbureau Energie Duurzaam van een duurzame circulaire ontwikkeling maar achteraan! We moeten de economie hervormen als ware het een oorlogssituatie. Hoe krijgen we dit op werkelijk democratische wijze voor elkaar?

Fairytales of Growth

A film on Climate Change, Degrowth and System Change.

The effects and risks of climate change are compelling young people the world round to call upon radical system change as the only solution to avoid a catastrophic collapse. This film studies the role economic growth has had in bringing about this crisis, and explores the alternatives to it, offering a vision of hope for the future and a better life for all within planetary boundaries.

Fairytales of Growth

Brief aan het College van Burgemeester en wethouders Oude IJsselstreekBrief aan het College van Burgemeester en wethouders Oude IJsselstreek
Van Stichting Leven met de Aarde
juni 2019Geacht college, geachte mevrouw Ankersmit,

Een energiedeskundige zei: “de energietransitie gaat over het reduceren van CO2, maar het moet ook gaan over transparantie en energiedemocratie.”

1.Transparantie is bij alle aspecten van het leven belangrijk. Alleen zo, als de wensen, plannen en behoeften van ieder duidelijk zijn, en hoe die verwezenlijkt worden, kan ieder mens zijn persoonlijke verantwoordelijkheid nemen. Vooral een gemeenschappelijk doel vanuit kennis en inzicht zou helder moeten zijn. In de individualiserende samenleving is de kunst om dat te doen heel belangrijk. Vanuit het eigen Zijn, er Zijn voor de ander en het geheel, zonder gekonkel, achterkamertjes, deelbelangen en noem maar op.

22 april 2014: Wereldaardedag in Arnhem

Een verslag van Lies Visscher van Leven met de Aarde:

Met het oog op de Verkiezingen voor het Europarlement op 22 mei 2014 is in de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) een Wereldaardedag gehouden. De organisatie was in handen van Stichting Leven met de Aarde, in samenwerking met de HAN, afdeling Techniek.

Vorming en Toerusting: vragen

Reinier van den Berg hield op 31 januari 2013 een lezing in het kader van Vorming en Toerusting, in de Petrus en Pauluskerk te Ulft  “Het groene hart van God”

Er waren prachtige plaatjes over de klimaatverandering. Het is verbazingwekkend hoe snel het klimaat verandert door toedoen van de mens en zijn leefstijl. We spraken na afloop over wat we zelf kunnen doen.

Hieronder een aantal suggesties:

1. Subsidies alléén voor duurzaam boeren en niet voor de plankgas boeren

2. Keurmerken op producten om te kunnen bepalen welke milieu-invloed een product heeft

3. Veel naar bed

4. Voedsel nuttigen en produceren in de omgeving. Dit is kostenbesparend, door minder brandstofkosten.

5. Veel kleine dingen doen in rentmeesterschap.

Begin bij jezelf…

6. Programma’s als "The Voice of Holland" interesseren

7. Programma’s als Tegenlicht “uitdragen”

8. Bij het populaire voetbal aansluiten, sportstroom opwekken en een groene stroom energie opwekken als collectief

9. Bij de sportverenigingen en elders collectief groene stroom inkopen. Veldverwarming en terrasverwarming? Deuren van winkels open? Kan dat wel?

10. Snelweg minimaal verlichten

11. Kleine molens op ieder huis, bij elk industriepark een paar molens

12. Besparingsmaatregelen treffen

13. De oliemagnaten hebben te veel macht.. Het is een feit dat zij de groene revolutie tegenhouden. Dit aankaarten en veranderen

14. Infrastructuur heb je nodig , minstens 60 jaar… hoe dan anders?

15. Neem zoveel mogelijk de fiets of ga lopen

16. De aardgasbaten anders inzetten.

17. Wie gaat er nog wecken, zijn sperziebonen uit de diepvries wel goed?

18. Groenten van het seizoen eten

19. Een keurmerk instellen voor de groentecyclus

Vragen die zijn blijven liggen:

Kan CO2 in de grond?

Hoe zit het met de energie uit de aarde in de grond?

Reinier kwam het probleem op tafel te leggen. We kunnen zeker niet alle oplossingen voor de wereldeconomie bieden, maar wel kijken naar ons eigen consumptiepatroon.

Vertel dit verhaal door, organiseer een meeting in de scholen van je woonplaats en dan gaat het werken als een olievlek.

Wat als... schaliegas Nederland uit de crisis trekt?

Het is zeer belangrijk dat het Nederlandse volk en heel Europa goed op de hoogte zijn van de gevolgen van ons handelen, als we schaliegas gaan winnen en verbranden... Ik roep jullie dan ook op de ingang die KPMG biedt om deel te nemen aan het debat te gebruiken en daar op 23 mei naar toe te gaan. Wat wij met elkaar willen moet immers gebeuren op grond van alle feiten en alle ervaringen. Dat is democratie, gebaseerd op de grondrechtelijk geïnformeerde verantwoordelijkheid.

CO-EXISTENTIALISME

CO-EXISTENTIALISME:

Our Common Future door CO-Operation Generation 21

(© Juri Czabanowski, Nijmegen 2011)

Op naar een gezamenlijke duurzame toekomstgeneratie 21 (21ste eeuw), duurzame variant van de alternatieve beweging ’68 (counterculture movement) en sociaal-kritische jaren ’70. Een positieve benadering van het Existentialisme door CO-Existentialisme, het naast elkaar existeren, het eren van het Bestaan of Leven. Zij zal de dragende zuil zijn voor de vergaande duurzaamheid, de groene blauwdruk van onze planeet Aarde of Gaia. Een globaal collectief van Creatieve ‘Regenboog Revolutieactivisten’ zoals Occupy Beweging nemen de koppeling tussen de afhankelijke verhouding van mens en milieu als maatstaf serieus, de
humaan-ecologische (multi-culturele en bio-diversiteit) en humaan-economische (fair trade) samenhang en samenleving nastreeft: People-Planet-Profit (aangevuld met 4e Pneuma), of wereldethisch geïnspireerde Mens-Ecologie-Economie-Kosmopologie (het 4e studiegebied in mijn CO-Operatio Model genoemd). Humane ecologie is de ecologie van de mens, de wisselwerking van de interrelatie tussen de mens en zijn omgeving, het milieu. Humane economie is de duurzame en groene economie die aan menselijke maat en ecologische voetafdruk gekoppeld, de mens en het milieu als maat, economie gebaseerd op ethische principes en gaat uit van overzichtelijke schaalgrootte beheersbare afmetingen en leningen.

Lees meer...

MONDIALE METAMORFOSE DOOR CO-EXISTENTIALISME

MONDIALE METAMORFOSE DOOR CO-EXISTENTIALISME

NOODZAKELIJKE OVERGANG NAAR DUURZAME CO-OPERATIEVE GEMEENSCHAP
Lifestyle voor gezond herstel door ethische bewustzijnsverandering in huis-houding
CO-Operatio tussen wereldburgers als drager van symbiotische stabiliteitsverdrag

(© Juri Czabanowski, MONDIALE METAMORFOSE DOOR CO-EXISTENTIALISME)

Enerzijds is de mens net zo onderhevig aan veranderingen en aanpassingen om te over-leven als de evolutie zelf: Survival of the Fittest. Het overleven van de best aangepaste. De evolutionaire mens heeft zich ontwikkeld vanuit de biologische evolutie, maar ook via de technologie verder ontwikkeld en ontplooid als een vlinder. Ontplooid als een vlinder (Entfaltet wie ein Falter, entfalten betekent ook ontvouwen, de wijze waarop de vlinder zich uit zijn cocon bevrijdt. Sich entfalten betekent zich
ontwikkelen). Anderzijds heeft de mens succesvol als soort overleefd dankzij zijn uitstekende manier om gezamenlijk met zijn soortgenoten te communiceren en coöpereren.

Lees meer...

Uitnodiging STEM VOOR DE PROVINCIE

Stichting Leefbaar Buitengebied
Stichting Mooij Land
Stichting Leven met de Aarde

Presenteer uw organisatie en laat weten wat u belangrijk vindt!

januari/februari 2010

Geachte lezer, geacht bestuur, geachte medewerker, L.S.,

In de provincies Overijsel en Gelderland is een initiatief ontplooid, om ter gelegenheid van de provinciale statenverkiezingen op 2 maart aanstaande samen een website te ontwikkelen, waarop instanties vragen kunnen stellen aan de betrokken politieke partijen. Het resultaat is een stemvergelijker in plaats van een stemwijzer. Bovendien weten na afloop politiek en kiezers welke partijen het beste passen bij de wensen en inzichten van u.

Zie voor het concept: www.stemvooroverijssel.nl

Wanneer u meedoet gaat het als volgt:

  1. U bedenkt de drie meest urgente zaken in uw omgeving. (de provincie speelt daar altijd een rol in vanwege haar middenpositie, overleg met gemeenten en het IPO, overleg met het rijk)
  2. U formuleert drie stellingen/vragen met betrekking tot die onderwerpen, van belang voor de kwaliteit van leven in uw eigen leefgemeenschap waarbij de lezer kan aangeven of hij/zij het er helemaal mee eens tot helemaal mee oneens kan zijn ( een schaal van vijf mogelijkheden) Bijvoorbeeld: “Duurzaam veilig” is een goed concept Snelverkeer wordt via de kortste route naar de snelweg verwezen Sluipverkeer wordt onmogelijk gemaakt Mee eens - beetje mee eens -geen mening - beetje oneens - helemaal oneens.
  3. U schrijft drie regels waarin u uw organisatie presenteert: Bijvoorbeeld: Dorpsbelang Lutjebroek is een vereniging die tot doel heeft zoveel mogelijk mensen in Lutjebroek te houden.
  4. U vult dit formulier in en kopieert en plakt het in een mail die U stuurt naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij voldoende deelname door organisaties uit uw provincie zorgen wij voor de website. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wanneer u een avond wilt organiseren vóór de verkiezingen en verder contacten wilt opbouwen met de politiek in uw provincie… dat is altijd mogelijk. Wij hopen dat u meedoet.

Deze Provinciale Statenverkiezingen zijn van historisch groot belang. Voor een betere democratie dienen wij een goede relatie op te bouwen met onze bestuurders. Zij zijn er voor ons en zij kunnen niet zonder ons.

Met hartelijke groet, namens alle initiatiefnemers,
Lies Visscher-Endeveld
Secretaris Leven met de Aarde

voor meer info: tel 0315-341052 of 0653464642