Stop de Bossenstrategie van Minister Schouten

16 juni 2020

Geachte Commissieleden van alle Commissies in onze Tweede Kamer, Binnenkort zult u de Bossenstrategie van Minister Schouten bespreken. We zijn bezorgd over de bedoeling om tot 0,5 hectare kaalkap per locatie toe te staan. In het bijzonder baart het ons zorgen om de Bossenstrategie te realiseren zonder het ecologisch advies ten aanzien van dit plan af te wachten. Op deze manier zal het onmogelijk zijn haar toezegging om dit advies in overweging te nemen, te honoreren. Bovendien is het nodig te weten welke ecologen worden aangezocht het onderzoek te doen en advies te geven, en op welke wijze de opdracht richting hen is geformuleerd. Er speelt immers veel als het om de waarde van bomen gaat.

Bouwplannen Slingeland en Raad van State

Geachte dames en heren, beste mensen,

Afgelopen juni hadden we enkele keren contact met dr Brenninkmeijer.

Onze stichting Behoud Kemnade en Waalse Water is, om uiteenlopende redenen, tegen de keus van de A18-locatie voor eventuele nieuwbouw van het Slingeland. Daarbij zijn beperking van stikstofuitstoot (bouw bij station vraagt 16% minder autoverkeer dan bouw aan A18), bereikbaarheid station (56 % van het ziekenhuisgerelateerde autoverkeer komt, zelfs bij bouw aan A18, uit de stad Doetinchem, dus station ligt veel centraler dan A18-locatie) en kansen voor stimuleren van biodiversiteit de kern.

Zonnepanelen - Reusachtige lichtcorona over de hele gemeente met als centrum het kwetsbare natuurgebied de Paasberg - vervolg

Onderwerp: Toont de gemeente een eerstelingsbewegen?

Beste natuurlijk licht vrienden, gisteren hadden we echt pech met het weer, ook in Italie was het bewolkt... Vorige week antwoordde de man die bij OIJ voor o.a. lichtvergunningen verantwoordelijk is, niet op mijn vragen. En jawel hoor, na de email aan B&W, opeens wel.
" Hier is zoals tot nu toe elk jaar is geweest geen vergunning voor nodig en er is dus niets verleend.
Wat ik gelezen heb in de krant duurt het tot en met drie koningen en gaan om 2300 uur de lampen uit. "

WECF - Nieuwsbrief november 2020

Beste partners en vrienden van WECF,

Als WECF bouwen we al ruim 25 jaar aan een ecofeministische beweging; een kwart eeuw feministische strijd voor een gezonde leefomgeving en voor een wereld waarin klimaatverandering een halt wordt toegeroepen. In onze optiek bestaan milieurechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid niet zonder genderrechtvaardigheid.

Lees hier verder...