De vloek van zee & maan

OM RECHT TE DOEN AAN ALLE SLACHTOFFERS
VAN WATERSNODEN EN OM TROOST TE BIEDEN
AAN DE NABESTAANDEN VAN DE GROOTSTE RAMP;
DIE VAN ZATERDAG 31 JANUARI
OP ZONDAG 1 FEBRUARI 1953
IN DE ZEKERHEID DAT WIJ MET
DEZE UITGAVE DE VOLGENDE RAMP
- op 25/26 februari 2024 -

WÉL WETEN TE VOORKOMEN’

Lees meer...

Hoe wereldaardedag 22 april met wereld-verteerdag - wereldovershootday zijn verbonden

Geachte Bestuurders, Raadsleden, Colleges van B&W, ambtenaren, Inwoners,

In deze moeilijke tijd wenst het bestuur van "Leven met de aarde"u heel veel sterkte bij alle ellende die ook in uw gemeente wordt ervaren door de uitbraak van het corona virus. Misschien valt het bij u mee, misschien wordt u zwaar getroffen. Volhouden met goede voorlichting en afstand houden, de schaarse middelen verdelen en inwoners helpen. Veel goeds daarbij! Straks slachtoffers niet vergeten en samen verbonden blijven.

Lees meer...

Fairytales of Growth

A film on Climate Change, Degrowth and System Change.

The effects and risks of climate change are compelling young people the world round to call upon radical system change as the only solution to avoid a catastrophic collapse. This film studies the role economic growth has had in bringing about this crisis, and explores the alternatives to it, offering a vision of hope for the future and a better life for all within planetary boundaries.

Fairytales of Growth

Excursies Eetbare Wilde Planten,

Uitnodiging

Excursies Eetbare Wilde Planten,
met Ellen Aarsman

In verband met de corona perikelen is het aantal deelnemers beperkt en aanmelden verplicht

Aanmelden kan door een mail te zenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermeldng van de excursie waarom het gaat, en het aantal mensen waarmee u wilt komen.

Van harte Welkom “zolang de voorraad strekt”.

Ellen Aarsman heeft voor IVN afdeling Ronde Venen en Uithoorn veel excursies verzorgd en vooral ook kinderen enthousiast gemaakt. Onder de oproep: Zet een “Wilde” groene stap in je keuken bereikt zij veel mensen met haar folder vol heerljke recepten.

Het leek Ellen fijn om ook eens in de Achterhoek excursies te verzorgen. Toen ik haar vroeg was ze dan ook direct enthousiast en plande haar vakantie speciaal daarvoor in de buurt van Doetinchem. De excursies duren ongeveer 1,5 uur. Ben je benieuwd naar de folder, hier kun je vast een voorproefje ervaren: folder eetbare planten

Omdat het om unieke kennis gaat willen wij aan verslaglegging doen. Meldt a.u.b. bij aanmelden of je bezwaar hebt tegen het maken van opnames.

Wij hopen op veel belangstelling en een leerzame inspirerende week

Klik hier voor het programma en de uitnodiging.

Stop de norm van Carola Schouten voor 0.5 - 2 ha kaalkap

Beste mensen van Forum voor Democratie

Binnenkort komt een initiatiefnota van Bromet en Utselaar aan de orde. (9 juni 2020) Deze nota is bedoeld om verdere kaalkap in Nederland te voorkomen, de bomenstand en de humuslaag te beschermen.

Wij vragen u vanuit het Forum deze nota te steunen, want nog meer bomen vellen is onverantwoord. De achterliggende drijfveer, subsidie om biomassa in te zetten als zgn. "groene energie" moet stoppen. Dus maakt u een extra nota om de inzet van biomassa als "groene energie" per direct te stoppen. Zelfs bossen in andere werelddelen worden door en voor ons wanbeleid geveld. Een tweede achterliggende drijfveer: maakbare natuur, is tevens een misvatting. Natuur betekent successie van bossen tot oerbossen. die hopelijk over 200 - 300 jaar weer bestaan.

Een groot aantal natuurorganisaties hebben dit document opgesteld: BESPAAR 0,2 MTON CO MET DUURZAMER BOSBEHEER

Bomen zouden alleen geveld mogen worden als ze ziek zijn en andere bomen kunnen besmetten. Maar al te vaak worden bomen "ziek" bevonden. Hier moeten onafhankelijke bomenkenners worden ingezet om zo'n ziekte aan te tonen. Wanneer een boom kan genezen hoeft hij niet te worden omgehaald!

De natuurbeschermers vragen o.a ook dat alleen gecertificeerd hout mag worden geoogst en nooit om te verbranden.

Om dit werkelijk te realiseren is het nodg om gaten in de wet te dichten, want mensen weten het zo te brengen dat het zogenaamd "verantwoord is". Dus wees alert en wat wij bovendien vragen is er bij Europa op aan te dringen dat er veel meer hout wordt gepoot n alle stoomgebieden van de Europese Unie, te beginnen in de bovenstrook, om zo het waterniveau omlaag te brengen, mee verdamping, dus verkoeling mogelijk te maken en aan de essentiële klimaatharmonisatie te doen.

dus: Bomen altijd sparen, ook in gemeenten en provincies. Alleen bomen oogsten die niet worden verbrand Een tweede beoordeling als bomen ziek zouden zijn, en geneesbare ziekten een kans geven te genezen. Stoppen met biomassa als brandstof voor elektriciteit. Aardebreed, ook in Europa herbebossen van stoomgebieden o.a voedselbossen aanleggen. Mazen in de wet dichten en handhavend optreden. Ontwikkel een visie op natuur en stop "maakbare natuur" die met veel energieverspilling en wensscenario's, die vaak niet uitkomen, wordt doorgedrukt . Ontwikkel criteria voor levensvoorwaardenvoorzienende systemen

Graag kom ik met u in contact om daar een integraal plan voor te maken. Laat u weten wanneer het schikt?

Met hartelijke groet,

Lies Visscher-Endeveld
Secretaris St Leven met de Aarde

P.S.: ik geef u nog deze gedachte mee, om binnen uw partij te bespreken. Want na corona moeten we er anders uitkomen. U heeft daartoe al de oproep van Jane Goodall ontvangen. Bent u die kwijt? Laat het weten, wij kunnen die weer toezenden.

63 Natuurorganisaties: stop kaalkap en probeer maximaal koolstof op te slaan in bossen

WNF, Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, Natuur en Milieu en 58 andere natuurorganisaties bundelen hun krachten voor een duurzamer bosbeheer. Zij presenteren samen met Urgenda vandaag maatregel nummer 7 van het 40puntenplan om 25% CO₂ te besparen voor eind 2020. Directeur Natuur en Biodiversiteit Donné Slangen van het ministerie LNV neemt de maatregel in ontvangst. De maatregel pleit voor een duurzamer beheer van onze bestaande bossen en leidt tot bijna 0,2 CO₂ Mton (megaton) besparing per jaar. Bosbeheer waarbij hier en daar een boom wordt gekapt, in plaats van hier en daar een halve hectare, leidt tot meer koolstofopslag voor het klimaat en tegelijkertijd tot meer biodiversiteit. Ander bosbeheer, zonder kaalkap, is een effectieve en goedkope maatregel waarvoor het Kabinet kan kiezen om aan de uitspraak in de Klimaatzaak van de rechter te voldoen.

Lees hier verder...

Is het tijd voor een basisinkomen?

Maandag 25 mei stuurde Jesse Klaver ons een mail met de vraag 'Is het tijd voor een basisinkomen?' Met daarbij de oproep om aan te geven wat onze gedachten daarbij zijn. Het is goed om hierop te reageren onder het onderwerp 'Mijn idee over een basisinkomen' aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees de hele brief...