Spiegelfeest

Geachte lezer, Wereldburger, Europeaan... medelander, Iedere cultuur heeft zo haar speciale dagen... feesten en gedenkdagen, door de eeuwen heen, verjaardagen, naamdagen, suikerfeest, carnaval, dag van de arbeid, wereldhumanismedag, bevrijdingsdag, ga zo maar door. Die feesten worden tot nu toe "gescheiden" beleefd, terwijl wij uitgedaagd worden elkaar te bewaren. Sommigen willen daarom ont-culturen.

Alle mensen zijn geboren. Omdat wij zijn, hebben wij bestaansrecht, gelijkwaardig aan ieder, met de natuur. Alles in de natuur is geboren. Omdat zij is met al het zijn, heeft zij bestaansrecht en niet alleen dat, zij is onmisbaar, onze bron. Alles komt uit de omgeving, met de daarbij horende natuur. Tijd om te vieren wat ons bindt!

Laten de mensen, laten wij, denken aan wat ons blijdschap brengt, omdat we leven dankzij alle goede wetten van aarde en hemel, water en zon, delen wat ons bindt en van elkaar leren. Elkaar aanvaarden als spiegels van onszelf, onmisbaar om te reflecteren, te helen, te respecteren, rechtvaardig te delen wat de aarde biedt, zonder grenzen.

22 maart   22 april   wereldwaterdag   wereldaardedag   6 april

6 april is de dag te midden van wereldwaterdag en wereldaardedag. We zouden deze periode, deze maand (22-3 t/m 22-4), de maand van het spiegelen, spiegelmaand, kunnen noemen...

Ons meer verdiepen in onszelf en de ander. Wie zijn wij met de aarde en de natuurverbondenheid van al wat leeft? Op 6 april zouden we kunnen beseffen en vieren dat aarde en zee zich aan elkaar spiegelen, dat wij de ogen van de ander zien als spiegels voor onszelf voor oprechte communicatie, dat het LEVEN bestaat.

Spiegelfeest zoals Carnaval zich spiegelt aan Suikerfeest en Ramadan aan Vastentijd. Maar meer nog, bij al onze gangbare feesten kunnen we een verdiepingsslag maken door te denken aan vrede, heelheid en eenheid en open te staan voor anderen die daarbij op ons pad komen. Bij vrede kunnen we denken aan rood, bij heelheid aan blauw, bij eenheid aan geel.

Laten we een begin maken met een feest voor ieder en daar zelf invulling aan geven, met aandacht voor elkaar, de omgeving, het eten, het leven, in zorgvuldigheid.

Wie wil laten merken hoe dit te doen... laat weten via www.blauwvuur.nu. Gebruik twitter, facebook, vertel waar je aan denkt bij rood: vrede, bij blauw: heelheid, bij geel: eenheid. Sluit niets en niemand uit.

Met natuurverbonden groet

Lies en Simon Visscher

Spiegelfeest

Op 22 juli heeft "Stichting Leven met de aarde" enkele provincies bezocht om hen een collage aan te bieden die de veelkleurigheid van het samenleven symboliseert. Het is een introductie van het spiegelfeest. Eén feest voor alle mensen die gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid willen nastreven. Democratie willen vormgeven in persoonlijke autonomie en verantwoordelijkheid voor elkaar en de aarde in Vrede Heelheid en Eenheid.

For everyone: The Mirror Feast

- how to get more awareness celebrating our unique feasts and sharing one feast for all -

Dear reader, to celebrate peace –red, wholeness –blue, and unity –yellow

Below you will find an explanation handed to go with the collage. The goal is that in every form of life and every community on the earth a form of equality in variety is experienced and exercised. Reason to share in colour