Duurzame Ontwikkeling

presentaties


Dorine van Norren, ministerie van OCW, Unesco, onafhankelijk onderzoeker
Ontwikkeling als dienstbaarheid

Rob Immink, Waterschap Rijn en IJssel
In ons element met schoon water

Marc Balemans, Tij-advies
De boer ploegde voort

Alfons Uijtewaal, Projectontwikkelaar voor duurzame ontwikkeling bij Stichting Huize Aarde
De milieukringloop van medicijnen en multiresistente bacteriën

Joke Kersten, Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg
De praktijk van de waterwereld

Carola Hein, Professor RU Delft
Water als Kostbaar erfgoed. Hoe gaan we ermee om?

Hendrik Havinga, oud medewerker Rijkswaterstaat:
Behe(e)r(s)en wij de rivier?

Gepco de Kruijff, initiatiefnemer “Rijn Maas Delta Foundation
Water bindende factor in Geopark Rijn/Maas

Conny Bergé, PEP International
Duurzaamheiddoelen, een opdracht voor iedereen

Geovanna Gommersbach over haar boek
De schoonheid van Water, Goud van de toekomst

Simon Visscher
Water als een Gemeengoed, en Water als Eigendom

Margriet Samwel-Mantingh
Voorkomen is beter dan genezen
Pesticiden, water en biodiversiteit

Alle aanwezigen
Weergave enkele aanbevelingen uit de leersessies

Verslag bijeenkomst Plattelandsraad over ENERGIE 9 jan 2019

In zijn inleiding geeft voorzitter Theo Tiegelaar aan dat de Plattelandsraad advies geeft aan de gemeenteraad hoe invulling gegeven kan worden aan de regionale uitvoeringsagenda. Belangrijk is te beseffen dat nieuwe duurzame energie “dun en verspreid” is t.o.v. de fossiele energie kolen en gas. Het zal dan ook aanzienlijke impact hebben op ons landschap. Hierbij heeft de energietransitie ook te maken met de andere thema’s (wonen, natuur en landschap, landbouw, recreatie en cultuurhistorie) van onze Toekomstvisie.

Aan de ministers Van Nieuwenhuizen, Van Veldhoven en Schouten

Etten 16 oktober 2018

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen, en ook mevrouw van Veldhoven en mevrouw Schouten en alle andere bewindspersonen,

Wat fijn dat er zulke belangrijke stappen worden gezet voor samenwerken tegen klimaatverandering. De veranderingen die wij zullen moeten doormaken zijn groot. Wat u doet met elkaar in de Ridderzaal is belangrijk, maar er moet nog een dimensie bij komen. In dat kader organiseert Verbond voor Duurzame Ontwikkeling een bijeenkomst in Arnhem op 24 oktober (zie de agenda's en uitnodiging elders op deze site).

Wij hopen dat het ministerie die aspecten en de inhoud die wij communiceren wil meenemen in haar doen en laten, omdat het waardevolle aanvullingen zijn in de zoektocht naar toe te passen kennis. Kennis uit alle aspecten, vanwege het algemeen belang. Tijdens de waterdag bestaat de mogelijkheid de film Running Dry te zien. Deze film past bij waar u nu mee bezig bent.

Wilt u er gebruik van maken? Wij willen graag samenwerken en alle politieke partijen toerusten met kennis en een andere attitude. Zoek niet naar rijkdom, macht of aanzien.. Dat is een advies voor alle mensen.

Ik maakte kennis met het werk van Alberto Acosta. Kent u dat Buen vivir? Welkom een ambtenaar naar de waterdag te zenden. Het kan nog. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., maar uit het ministerie zijn mensen ook welkom zonder aanmelden.

Hartelijke groet
Lies Visscher-Endeveld

Integreer Waterbeheer Meer

Integreer Waterbeheer Meer, tijdens de Werksessie Waterdag in Provinciehuis Arnhem 24 oktober aanstaande aanvang 9.29 uur.

Aanmelden kan tot donderdagochtend 18 oktober bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Geef bij/na aanmelding 3 voorkeuren (zie ook het ochtendprogramma van Weten van Water, Leven met Water

Lees hier verder...

Open brief aan de Raad van State

Geachte Heer Awkar, geachte leden en medewerkers van de Raad van State,

Het laatste jaar hebben de Stichting behoud Kemnade en Waalse Water, en de stichting Leven met de Aarde veel contact met de Raad van State. De mensen van de stichtingen, en de Raad van State hebben veel werk verzet om elkaar te informeren.

De Raad bestaat uit zeer deskundige mensen die allen naar eer en geweten hun werk doen. Om een evenwichtig voortbestaan van het leven met de aarde mogelijk te maken is een andere economie, en een andere rechtspraak en een ander samenleven nodig.

Lees verder...

Zeesluis structurele oplossing tegen zouttong in de Nieuwe Waterweg

Aanvoer zoetwater naar Groene Hart veilig stellen

9 aug. 2018 - Verzilting wordt steeds meer een probleem. De Algemene Waterschapspartij (AWP) pleit voor de meest structurele oplossing om de zouttong in de Nieuwe Waterweg te stoppen: door aanleg van de zeesluis bij Vlaardingen. Het voorstel van het Wereld Natuur Fonds (WNF) om van de tijdelijke wateraanvoer naar West-Nederland een permanente wateraanvoer te maken oogt sympathiek, maar is 'paard achter de wagen spannen'.

Lees meer...

Wereldnatuurfonds: zoet water naar beneden de zeespiegel gelegen gronden vanwege natuur.

Aan Trouw Groenredactie, 4 augustus 2018

Geachte redactie,

Heden een artikel met een pleidooi van het WNF voor zoet water t.b.v. midden-west Nederland. Merkwaardig. Hoe natuurlijk denkt het WMF? Die verslaving aan zoet water van midden-west Nederland, dat deels ver beneden de zeespiegel ligt, met aanvoer uit het oosten, is al decennia lang aan de gang. Daar komt de extra verziltingsbelasting als gevolg van de nieuwe schutsluis in IJmuiden bij, alsmede de toenemende verziltingsdruk ten gevolge van een verwachte sterkere zeespiegelstijging. Midden-west Nederland hoort natuurlijkerwijs op zijn minst brak te zijn. We zouden de problematiek van de schaarste aan zoet water kunnen verlichten door het langzaam aan natuurlijkerwijs via het grondwater te laten verzilten. De natuur in het gebied wordt dan steeds natuurlijker. Merkwaardig ook, daar men in Zeeland grootschalige verziltingsprojecten onder handen heeft van zoete boven de zeespiegel gelegen gronden. Deze gaat men juist afgraven. Gronden, die niet door de zee waren veroverd. Bovendien wil men daar ook landinwaarts het Volkerak-Zoommeer gaan verzilten, dat een heel evenwichtige zoetwater natuur heeft. Tweederde van de aardoppervlak is zout water. Daar hoeft men het niet voor te doen. De wensen van de natuurorganisaties lijken ingegeven door hoe het petje staat. Verbijsterend.

Wil Lases
Tiel