Landschap en het Europese landbouwbeleid

Nieuwe tranche
De komende jaren start een nieuwe tranche van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Vanuit Europa komt hiervoor geld beschikbaar. Het Europese beleid heeft grote consequenties voor de kwaliteit van het landschap. Impliciet wordt dus ook een gemeenschappelijk landschapsbeleid ontwikkeld.

Vergroening
Hoewel er een voorzichtige stap naar vergroening wordt gemaakt, is onduidelijk in hoeverre de nieuwe beleidstermijn positieve effecten oplevert. Dat is ook afhankelijk van de verdere nationale invulling. Met het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) zijn belangrijke stappen gezet. Gerichte aandacht voor landschap is er maar weinig, maar toch liggen er kansen. Daarover gaat het ochtendsymposium dat RCE en Landschapsbeheer Nederland op 25 juni in Amersfoort organiseren.