Kunsttocht door de Middeleeuwen

Europese cultuur-in-wording: uiteenvallen, herrijzen en voortzetten

Stratemakerstoren, NijmegenDeze cursus wil een overzicht bieden in de ontwikkeling in de christelijke kunst, met nadruk op de architectuurontwikkeling, vanaf het ontstaan van de gewelddadige eenheid onder koning,later keizer Karel de Grote (747-814 n.C.) tot de gerijpte (bouw)kunst van de hoog-gotiek onder de Franse koning Louis IX (1214-1270 n.C.).

Volgens cultuurhistoricus Jacques le Goff gold de laatste heilig verklaarde St. Louis als een voorbeeld-figuur van een eerbaar koning en kruisvaarder van de Franse natie-in-wording sinds afsplitsing van het Heilige Roomse Rijk (der Duitse Natie).

Naast onderlinge verbanden worden in de cursus dwarsverbanden gelegd met onze huidige levenswijze en wereldbeeld, die verrassend zullen zijn!

Lees hier de volledige toelichting bij de cursus