Schelde-estuarium in beweging

Op woensdagavond 20 mei 2015 organiseert Stichting De Levende Delta in De Stenge in Heinkenszand het symposium

"Schelde-estuarium in beweging (Groeipolders-Verzilting-Strekdammen)"

Het bestuur nodigt u hartelijk uit om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens het symposium wordt allereerst beknopte informatie verstrekt over het recent afgeronde Interregproject "Estuaries on the Move (EMOVE)".

Vervolgens zal er nader ingegaan en gereageerd worden op enkele initiatieven waarin meerdere belangen (havens, landbouw, natuur) willen werken aan een duurzaam estuarium. Afrondend is er een forum met mogelijkheid voor discussie.

Het detailprogramma ziet u op bladzijde 2 van deze uitnodiging

Gezien de grote belangstelling die voor dit symposium wordt verwacht, verzoeken wij u vriendelijk om u hiervoor zo spoedig mogelijk via het (in het briefhoofd genoemde) mailadres aan te melden. Dit kan natuurlijk ook schriftelijk op ons secretariaatadres.

Wij hopen u op 20 mei tussen 19.00 en 19.30 uur in de bovenzalen van het Vergader- en Congrescentrum De Stenge, Stengeplein 1 in Heinkenszand te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Stichting De Levende Delta
J.F.J. Franken