Aanbevelingen voor onderhandelaars en politici voor Duurzame Ontwikkeling

Brief aan de provincies

Geachte medewerker van de provincie,

Aansluitend op de brief die u eerder ontving stuur ik u namens Leven met de Aarde en Verbond voor duurzame ontwikkeling bijgaande aanbevelingen, zie de bijlage. Wij hebben uit diverse provincies vernomen dat er ruimte is voor meer informatie en communicatie.

Het is begrijpelijk dat u heel veel gegevens en wensen ontvangt om te verwerken.

Bijgaande aanbevelingen zijn het resultaat van een langdurig leerproces en veel onderzoek. Deze resultaten zijn verzameld op 24 oktober 2018 tijdens de waterdag in Gelderland: "Weten van water, leven met Water."

Wij willen meer onderzoek doen, persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid laten groeien en meer kennisuitwisseling organiseren en samenwerken vanuit een organisatie die aan waarheidsvinding doet en criteria hanteert. Dit is relevant om tot een goede ontwikkeling mogelijk te maken.

Wij verwachten u en de hele bevolking, levend met de aarde, hiermee van dienst te zijn.

Met hartelijke groet
Lies Visscher-Endeveld
Stichting Leven met de Aarde
Verbond voor Duurzame Ontwikkeling

Lees hier de aanbevelingen voor de provincies naar aanleiding van de Waterdag gehouden op 24 oktober 2018 in het Provinciehuis te Arnhem.