Het roer om naar een veilig waterbeleid

Als kustbewoner direct achter de Pettemer Zeewering ben ik getuige van het veranderen van de natuurrijke monumentale Hondsbossche en Pettemer Zeewering in een natuurarme duinstrook. Beschamend vind ik het dan ook dat deze natuurarme nieuwe duinstrook genomineerd is door Ecoshape Building with Nature voor een prijs van wegen natuurverbetering. Daar ik al jaren strijd tegen alleen al de kreet Building with Nature gaf de directeur van Ecoshape Henk Nieboer aan om mij uitleg te komen geven in Petten aan Zee. Omdat ik ook graag getuigen wil hebben van mijn uitlatingen had ik ir. Jan Willem Boehmer gevraagd hierbij aanwezig te zijn. Hij ging hiermee akkoord onder de voorwaarde dat het gesprek als film opgenomen zou worden. Helaas wilde de Ecoshape directeur hier niet aan mee werken zodat ir. Boehmer afhaakte. Om toch enige steun voor een weerwoord van het gesprek te hebben vroeg ik een inwoner van Petten die al wat jaren actief werk doet langs de kust.

En zo verscheen Henk Nieboer donderdag 22 augustus om 14.00 uur bij mij thuis en op zich was er een ontspannen sfeer. De als getuige van mijn gesprek gevraagde inwoner van Petten Arnold Gronert kwam even later. Arnold deed het kustwerk jaren voor De Windbreker, een plaatselijke natuurvereniging waarvan hij en zijn vrouw de animators waren en maandelijks een blad uit gaven. Toen ze dit werk na jaren stopten werd hij gevraagd om voor de realisatie van het eerste windpark bij IJmuiden bij te houden hoeveel slachtoffers er aanspoelden langs het strand door windmolens. Alles wat hij vond, levend of niet, werd verzameld en in overleg met NIOZ onderzocht op mogelijke schade. Zo reed Arnold Gronert minstens 5 dagen per week de HBPZ en een stuk strand richting Callantsoog af. Dit werk deed hij tot aan het begin van de zandopspuitingen. Bij zijn binnenkomst hield hij ‘n voorstellingsverhaal over de aangerichte natuurgenocide die hij in 2013 ook in de verslagfilm van regiomedia Schagen FM vertelde. Welke opname ik nog steeds verspreid. Arnold heeft over zijn genocide aantijging excuus gemaakt richting Henk Nieboer en vertelde dat hij daar niet voor uitgenodigd was, ik had hem gevraagd als getuige van mijn eventuele uitlatingen. Daarna kwam de uitleg van Henk over Ecoshape, hoe het bestuurlijk zit het hoe het gefinancierd wordt. Ik begreep dat Ecoshape zelf projecten bedenkt en in de publiciteit brengt, zo ook de Houtribdijk en de Hondsbossche duinen waarvan de laatste al weer afgerond was. Ook liep hij hoog met het project in Indonesië waar ze deels met ons overheidsgeld, van dat land zelf schijnt bijzonder weinig te komen, ontwikkelingsprojecten doen om kusterosie te bestrijden. Tegen half vier maakte Arnold aanstalten om te stoppen omdat hij nog zwak en herstellende is van een nare ziekte. Henk gaf aan om rond vier uur te willen vertrekken maar ook nog wel even naar de kust te willen hetgeen we lopend uit mijn huis met z’n tweeën deden. Hij nam nog een foto van de kust en helaas heb ik dat niet van hem of ons gedaan, daar heb ik wel spijt van. Mijn mening over Ecoshape Building with Nature is onveranderd en zij zijn in mijn ogen niets meer dat een pr-groep van Boskalis, van Oord en Deltares die ook in deze vorm een sturende vinger heeft in de Deltacommissie, het Hoogwater Bescherming Programma en alle denkbare afkortingen op watergebied. Natuurlijk gaan ze er prat op dat er door hun projecten studenten afstuderen en promoveren waarbij de Zandmotor bij Delfland nog wel even genoemd werd. In mijn ogen is de verstrengeling van belangen zo groot dat bijna niemand aan bestuurlijke kant bezwaar durft te maken tegen deze werkwijze van Ecoshape Building with Nature alleen JWB is hierop een uitzondering. Als je me @pietjepier volgt op Twitter heb je vast mijn vraag aan minister @ivanengelshoven gelezen richting de rector van TU Delft waarbij ik duidelijk wil maken dat ook daar de macht van deze verstrengeling de dienst uit maakt. Dit gevoel had ik al nadat ik jaren geleden lezingen van prof. Stive bijwoonde die liet merken dat hij voor Cees Veerman, waarbij hij wel eens in Frankrijk op audiëntie was geweest, groot ontzag had. Zoals u misschien weet hebben Cees Veerman en Koos van Oord onze kroonprins destijds gevraagd om als voorzitter van de Adviesraad van Topsector Water het huidige zandige kustbeleid voor te stellen. Het politiek genomen kustadvies “ Zacht waar het kan, hard waar het moet”, staat nog steeds als een huis in Den Haag alleen is het moeten alleen van toepassing is als er wat valt te handelen maar helaas niet voor de natuur.

Wat is er in dit land na deze opsomming nog eerlijk te noemen?

Piet van Noort