inspreken in Rheden

Op 1 oktober 2019 heeft Lies Visscher de gemeenteraad van Rheden toegesproken. Daarbij is de Rivierduingids “In het spoor van Jac.P. Thijsse aangeboden. Er waren geen vragen. De tekst van de inspraak is hieronder weergegeven.


Geachte Raadsleden van de gemeente Rheden, Fractievolgers,

Dank dat ik u hier vanavond mag toespreken.

U ontvangt zo een boekje: In het spoor van Jac. P. Thijsse. Hierin wordt een fietstocht beschreven die start in Dieren, een belangrijk dorp in uw gemeente Rheden. Vandaar dat wij u op de hoogte brengen.

Alle gemeenten, ook die van u zijn bezig met de Sustainable Development Goals. Hoe gaan we die doelen bereiken, en hoe kunnen wij u daarbij van dienst zijn?

Bijvoorbeeld het 4e doel: biodiversiteit: https://rheden4globalgoals.nl/en/biodiversiteit/ tegel eruit, planten erin. Fijn dat u dat doet. Geeft naar vermogen daar ook zelf een voorbeeld. Steun locale initiatieven, maak met buurgemeenten een brede beweging voor vergroening en poot veel meer bomen, ook in voedselbossen en leer nog meer van elkaar! Communiceer wat nodig is met hogere overheden: “elk blad, elke bloem elke boom telt”. Duurzaam is iets anders dan iets lang kunnen gebruiken. Duurzaam is de cyclus van het leven blijven voeden, alles in de zinvolle plek laten. Graan met korte stengels is niet automatisch duurzaam, want onder hoge stengels kunnen bijbehorende planten groeien die onkruiden voorkomen, en lange stengels zorgen voor meer biomassa, en CO2 opname, dat terug in de bodem de humuslaag voedt en tot leven brengt.

Jac P Thijsse is de grondlegger van de natuurbescherming in Nederland. In zijn tijd spraken we nog niet zo openlijk over de mens als deel van de natuur, en zeiden we niet ``wie de natuur schaadt, schaadt zichzelf'''. Thijsse fietste van Dieren naar Megchelen, en weer terug naar Doesburg via Kilder, Wehl en Laag Keppel. De Verkade-albums zijn nog steeds makkelijk te lezen. ( Wie kent Thijsse en de Verkade-albums, wie heeft nog niet van hem gehoord? ) De huidige tijd vraagt meer van natuurbescherming dan de tijd van Thijsse. Onze groei-economie blijkt niet houdbaar, vandaar dat ieder het heeft over circulaire economie. Maar wanneer voldoet een economie aan de cyclische geslotenheid? Ik vaag u met ons na te denken over de manier waarop we die circulaire economie werkelijk gestalte kunnen geven.

Onze gemeentesecretaris Marijke Verstappen heeft in de onze gemeente (Oude IJsselstreek) een lezing gegeven over “Wereldovershootday”. Weten jullie wat dat is? In de rivierduingids heeft zij erover geschreven. Gemeenten gaan duurzaam, circulair inkopen en letten meer op de nieuwe businessmodellen van bedrijven. Hoe is dat in Rheden? Willen produceren voor de wereldmarkt, is dat nog wel van deze tijd? Werkt u als gemeente aan criteria voor circulaire bedrijven? “En natuurlijk eerst bedenken of je iets wel echt nodig hebt”, dat schijft Marijke. Een voorbeeld: Floating Farms, in Rotterdam. Het voer voor 32 koeien op schepen komt uit de stad, en de producten gaan naar dezelfde stad. Voor de kringloop zou het goed zijn ook de ontlasting van mensen op te nemen in een kleinere gebruikscirkel. Het is een pracht voorbeeld van dichtbij huis circulair werken. Op die kleine schaal denken en doen is een uitdaging. Kunt u dat stimuleren?

Jac. P. Thijsse vertrok vanuit Dieren. Hij heeft het over de mooie Veluwezoom. Wij vragen u om een beleidsplan om op gemeentelijk niveau wereldovershootday naar achteren te brengen. Een plan waarin u alle betrokkenen, juist ook burgers, betrekt. Eén aspect is dat het goed zou zijn als geld niet wegvloeit uit de lokale kringloopeconomie. Wilt u met ons nadenken over een lokale munt, zoals bijvoorbeeld het Hert in Arnhem? Wat kan de rol van de gemeente daarbij zijn? Maakt u een plan om meer aandacht te schenken aan het landschap en het natuurlijk bewaren ervan? Zo, dat in de Geoweek 2020 meer aandacht komt voor het landschap, elk op eigen wijze in eigenomgeving daarmee bezig gaat? Het is niet de bedoeling grootschalige evenementen te ontplooien. Wij hopen dat het landschap een bindend element kan worden tussen de gemeenten. Het gaat vooral om kleinschaligheid en kwaliteit ontdekken in de bestaande situaties, in bedrijf, op school in het gezin, in de politiek.

Aandacht voor de SDG's, het terugdringen van wereldovershoot-day en een gemeentebreed festival op locaties i.v.m. de geoweek begin juni. Daarbij is de vraag: Hoe willen wij leven in het landschap? Dit is wat Leven met de Aarde nu aan u vraagt. Wanneer wij iets voor u kunnen betekenen horen we dat graag.

Dank voor de aandacht, alle goeds en tot ziens.