Stop de norm van Carola Schouten voor 0.5 - 2 ha kaalkap

Beste mensen van Forum voor Democratie

Binnenkort komt een initiatiefnota van Bromet en Utselaar aan de orde. (9 juni 2020) Deze nota is bedoeld om verdere kaalkap in Nederland te voorkomen, de bomenstand en de humuslaag te beschermen.

Wij vragen u vanuit het Forum deze nota te steunen, want nog meer bomen vellen is onverantwoord. De achterliggende drijfveer, subsidie om biomassa in te zetten als zgn. "groene energie" moet stoppen. Dus maakt u een extra nota om de inzet van biomassa als "groene energie" per direct te stoppen. Zelfs bossen in andere werelddelen worden door en voor ons wanbeleid geveld. Een tweede achterliggende drijfveer: maakbare natuur, is tevens een misvatting. Natuur betekent successie van bossen tot oerbossen. die hopelijk over 200 - 300 jaar weer bestaan.

Een groot aantal natuurorganisaties hebben dit document opgesteld: BESPAAR 0,2 MTON CO MET DUURZAMER BOSBEHEER

Bomen zouden alleen geveld mogen worden als ze ziek zijn en andere bomen kunnen besmetten. Maar al te vaak worden bomen "ziek" bevonden. Hier moeten onafhankelijke bomenkenners worden ingezet om zo'n ziekte aan te tonen. Wanneer een boom kan genezen hoeft hij niet te worden omgehaald!

De natuurbeschermers vragen o.a ook dat alleen gecertificeerd hout mag worden geoogst en nooit om te verbranden.

Om dit werkelijk te realiseren is het nodg om gaten in de wet te dichten, want mensen weten het zo te brengen dat het zogenaamd "verantwoord is". Dus wees alert en wat wij bovendien vragen is er bij Europa op aan te dringen dat er veel meer hout wordt gepoot n alle stoomgebieden van de Europese Unie, te beginnen in de bovenstrook, om zo het waterniveau omlaag te brengen, mee verdamping, dus verkoeling mogelijk te maken en aan de essentiële klimaatharmonisatie te doen.

dus: Bomen altijd sparen, ook in gemeenten en provincies. Alleen bomen oogsten die niet worden verbrand Een tweede beoordeling als bomen ziek zouden zijn, en geneesbare ziekten een kans geven te genezen. Stoppen met biomassa als brandstof voor elektriciteit. Aardebreed, ook in Europa herbebossen van stoomgebieden o.a voedselbossen aanleggen. Mazen in de wet dichten en handhavend optreden. Ontwikkel een visie op natuur en stop "maakbare natuur" die met veel energieverspilling en wensscenario's, die vaak niet uitkomen, wordt doorgedrukt . Ontwikkel criteria voor levensvoorwaardenvoorzienende systemen

Graag kom ik met u in contact om daar een integraal plan voor te maken. Laat u weten wanneer het schikt?

Met hartelijke groet,

Lies Visscher-Endeveld
Secretaris St Leven met de Aarde

P.S.: ik geef u nog deze gedachte mee, om binnen uw partij te bespreken. Want na corona moeten we er anders uitkomen. U heeft daartoe al de oproep van Jane Goodall ontvangen. Bent u die kwijt? Laat het weten, wij kunnen die weer toezenden.