Zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie van de Gemeente Losser

Stichting "Leven met de Aarde" heeft meegedaan met het indienen van een zienswijze op de ontwerp omgevingsvisie van de Gemeente Losser. In dit document kunt u zien hoe wij denken in samenwerking met het Twents Landschap en andere actoren.

Wanneer u ergens een aankondiging ziet inzake omgevingsvisies in gemeenten, breng ons dan op de hoogte, want daar liggen kansen om zaken te verbeteren en een andere duurzamer herstel economie voor te bereiden.

Alvast bedankt,
Lies Visscher, secretaris

Zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie van de Gemeente Losser