NEDERLAND 100% duurzame energie in 2030

Dit rapport is geschreven door mensen van Urgenda. De berekeningen in het rapport zijn gebaseerd op het Energietransitiemodel van Quintel en dan specifiek het scenario dat streeft naar 100% duurzame energie in 2030. Dat scenario kan gevonden worden via de website: http://pro.et-model.com/scenarios/155680. We nodigen iedereen uit ook zelf met het scenario aan de slag te gaan. We danken Dorine van der Vlies, John Kerkhoven en Alexander Wirtz van Quintel Intelligence voor het meedenken en geduldig beantwoorden van al onze vragen.

Lees verder...