Onderzoek naar draagvlak en betrokkenheid bij Zonnevelden in Etten

Onderzoek naar draagvlak en betrokkenheid bij Zonnevelden in Etten

uitgevoerd door:
St Behoud Kemnade en Waalse Water en St Leven met de Aarde
december 2020 – januari 2021

Aanleiding tot het onderzoek:

Half november ontvingen omwonenden van het beoogde zonneveld aan de Zeddamseweg te Etten onderstaande brief en situatiebeschrijving van de Heer Venema van IBVogt. Veertien dagen eerder hadden anderen, vermoedelijk dichter bij het project wonend, deze zelfde brief gekregen.

Deze brief was gedateerd juni 2020 en niet persoonlijk geadresseerd. In de brief staat o.a. dat vragen welkom zijn en dat de ontwikkeling plaats vindt in nauw overleg met de omwonenden. Omdat dit een voorwaarde is van de gemeente zijn wij benieuwd hoe aan deze voorwaarden wordt voldaan. Vandaar deze enquête en een overzicht van de gebeurtenissen.

Lees hier het onderzoeksrapport