Dieren, ook varkens, zijn eerbiedwaardig

Varkens waren en zijn in sommige culturen "onreine" dieren. Sinds het ontstaan van het Christendom en het visioen dat Paulus had tijdens zijn reis, zijn varkens voor veel mensen niet meer "onrein".
Varkens worden voor van alles en nog wat gebruikt. Het meest van al om op te eten. Dus is er veel varkensvleesproductie. Dat daarbij ook heel veel voeding nodig is en dus land en water om dat te produceren, dat weten we. In andere culturen, zoals het Boeddhisme is het een leefregel om niet te doden. Ook in de wet van de Joden staat "Gij zult niet doden". Deze leefregel past men alleen toe als het om mensen gaat. Toch kan het een reden zijn om minder of geen vlees te eten. Vegetariërs eten helemaal geen vlees. Zo wordt beter gedeeld wat de aarde kan bieden, omdat iemand die weinig of geen vlees eet een kleinere monidale voetafdruk heeft.
Eiwitproductie vraagt heel veel. Het ministerie van LNV weet dat goed.

Varkens worden nu ook steeds meer gebruikt om dierproeven te doen. Juist vandaag besteedde Goede Morgen Nederland van de KRO  aandacht aan dierproeven en de Europese regelgeving. Wetenschappers denken dat het gedrag van mensen moeilijk is te beinvloeden. Daarom wil met vette hap kunnen maken die geen aanleiding geeft tot obesitas.(zwaarlijvigheid). Veel jonge kinderen lijden er al aan, en dat belooft weinig goeds voor hun gezondheid in de toekomst.
De vraag is echter of dieren wel constant in hokjes horen. Volgens Stichting Kerk en Dier niet.  Alle dieren hebben, net als mensen, recht op lichaamsbeweging in de buitenlucht. Het zou mooi zijn als dat in een (EU) grondwet komt.
bekijk het filmpje, een uitzending van netwerk