Bezwaar tegen Wageningse proef aardappels

Ingezonden brief

Bezwaar tegen Wageningse proef aardappels (Gelderlanderpers 16/5/12)

Door een Europa breed gedragen gentechvrije burgers beweging is bezwaar aangetekend tégen het genetisch manipuleren van de aardappel om deze resistent te maken tegen de schimmelziekte Phytophthora. De gentechvrije burgers tonen op wetenschappelijke gronden aan dat door deze proeven resistente bacterie in het milieu terecht komen waardoor het laatste antibioticum tegen tbc niet meer werkt. De Raad van State, een privé rechtbank van H.M. de Koningin, heeft de regels dusdanig aangescherpt dat het voor burgers bijna niet meer mogelijk is om hun argumenten en feiten met de in 1848 afgedwongen politieke soevereiniteit en hun burgerlijke en politieke rechten en plichten aan andere burgers bekend te maken.[1] Hierdoor worden deze mensen niet alleen door de massa, maar zelfs door hun eigen familie, niet serieus genomen, zoals dat ook in de jaren ’30 het geval was bij mensen die waarschuwden tegen de ophanden zijnde volkerenmoord op de joden, zigeuners, geestelijk gehandicapten, homosexuelen en communisten.[2]

De essentie van dit probleem ligt in het feit dat de drie plichten van de Europese staatshoofden die tijdens de Franse Revolutie van 1789 en tijdens het Europese revolutionaire jaar van 1848, waren afgedwongen in 1867, door een zekere Walter Bagehot, zijn gewijzigd in drie rechten. Hierdoor weet ook bijna niemand dat in 1853 de reaalpolitiek geruisloos is ingevoerd[3]  en waar de essentie ligt van de oorzaak van de volkerenmoord op de joden e.a.[4] Voorbeeld geven is de essentie van opvoeding: in het boek The Englisch Constitution wordt alleen over rechten gesproken, terwijl iedereen weet dat recht zonder plicht niet bestaat. "Het recht om te worden geïnformeerd, het recht om aan te moedigen en het recht om te waarschuwen".[5] ‘Any truth which is too big to be seen, is probably smaller than you can see it’. An anonymous 19th century Dutch poet.

Ter herinnering: vòòr de Franse revolutie ging het om het particuliere belang (‘intérêt particulier’) en de daaraan inherente particuliere wil van allen (‘volonté de tous’) ofwel het huidige beleid van de EU, het particularisme. Deze twee begrippen zijn tijdens de Franse revolutie gewijzigd in de ‘intérêt générale’ (algemeen belang) van Madame Helvétius, dat  door Rousseau is geperfectioneerd door de ‘volonté generale’ (algemene wil) i.p.v. de volonté de tous. De introductie van gentech staat gelijk aan de volonté de tous  en wat gelijk staat aan de huidige rücksichtsloze privatisering van collectieve waarden. Dit is het particularisme wat door de EU president Herman van Rompuy bij Buitenhof op 4 maart 2012 onverwachts werd onthuld als zijnde het beleid van de Europese Unie. Bij genetische manipulatie weet iedereen dat dit vroeg of laat spontaan, per ongeluk of bewust buurmans grond genetisch zal modificeren en daarmee ook al het andere organismen. Het is dus in strijd met de zogenaamde mensenrechten: artikel 1,1st protocol ‘Recht op ongestoord genot van eigendom’; artikel 8: 'recht op de integriteit van het lichaam'; artikel 5: ‘recht op vrijheid en veiligheid’. Bij genetische manipulatie die uiteindelijk zal leiden tot genetische modificatie krijgen de elite de patenten. In essentie betekent dit de privatisering van de biodiversiteit. Gekker kan de wereld niet worden georganiseerd.

Over de perfectie van Rousseau was iedereen zo van onder de indruk, zoals de auteur van deze brief als voormalig lid van de Raad van Advies bij SKAL, van het privaatkeurmerk EKO, dat ook was, dat het in de eerste Frans-Amerikaanse mensenrechten van Marquis de Lafayette, onder artikel 6, was opgenomen. In artikel 2 ‘het recht op verzet bij onderdrukking’. De politieke invloed van Spinoza.[6] Ons collectief probleem is dat de elite 164 jaar lang deze criteria van het begrip ‘vrijheid’, ‘democratie’ en ‘mensenrechten’ binnen de uitvoerende politiek vergeten zijn door te geven. Bij het gestolen begrip vrijheid van de Franse revolutie Liberté, égalité, fraternité  gaat het niet om vrijheid, maar of vrij te blijven van polarisatie, onderdrukking, oorlogen, halve waarheden, list en bedrog.  ‘Any truth which is too big to be seen, is probably smaller than you can see it’.  An anonymous 19th century Dutch poet.

Op grond van het thema, ‘Vrijheid geef je door’ tijdens het bezoek van de bondspresident Joachim Gauck wordt in heel europa de volonté générale alsnog doorgegeven. Zie onderstaand schotschrift in diverse talen. ‚Völker der Welt’  ‚Imker ohne Schutz vor Gentechnik’ (TAZ 31/3/12) Citaat: Als je je geschiedenis niet kent, heb je ook geen toekomst.”. Einde citaat. Herman Tjeenk Willink, Vice voorzitter van de Raad van State (NRC 16/4/11).http://www.youtube.com/watch?v=Pleyx8R9RhU

Niet alleen de Grieken maar ook alle overige Europeanen willen de documenten zien waaruit moet blijken dat de Europese bevolking de staatshoofden van de bovennatuurlijke Raad van Europa in Straatsburg gemachtigd heeft om de ‘algemene wil’ en ‘het recht op verzet bij onderdrukking’ in de huidige mensenrechten niet te laten voorkomen.

Tot nadere toelichting bereid verblijf ik met vriendelijke groet als uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Robert A. Verlinden.

Verlinden was coördinator en initiatiefnemer en kandidaat nummer 17 op de voormalige politieke groepering van burgers i.p.v. partijleden www.lijst14.nl en kandidaat nummer 1 op www.lijst11.nl  Beide politieke groeperingen zijn door de hoofdredacteuren van de onafhankelijke media doodgezwegen en door de overheid en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gediscrimineerd. Zie jurisprudentie Verzoekschrift 35911/09 ‘Verlinden (II)tegen Nederland’ van 8 september 2011. Op 3 november, dus drie weken voor de verkiezingsdatum van 22 november 2006,  nam minister Nicolaï, in strijd met de beroepstermijn van 6 weken, een ministerieel besluit om stemmen op afstand mogelijk te maken. Een jaar later concludeerde de commissie stemcomputers o.l.v. Mr. Korthals Altes, dat circa een miljoen stemmen waren zoekgeraakt.

*Ter ere van oud verzetstrijders liefde voor de aarde en de wereld is er een platform van dienaars in wording om het algemeen belang te dienen, zonder aan eigen dossiers prioriteit te geven.

[1] Het geen toegang geven tot het recht is mogelijk geworden doordat op 1 juli 2005  het procesrecht van eenieder, de zogeheten actio popularis, is  afgeschaft. Enkele maanden daarvoor, in februari, ontving H.M. de Koningin een eredoctoraat van de Leidse Universiteit wegens haar inzet voor het begrip ‘vrijheid’. Volgens : Ian Buruma, auteur van het boek ,Grenzen aan de vrijheid’ gaat het bij mensen die over vrijheid spreken altijd om hun eigen vrijheid.  

[2] Documentaire van Hedda van Gennep: ‘De Staat van Ontkenning’

[3] Zitat: ‘Das Wort “Realpolitik” erfand August Ludwig von Rochau 1853. Es läutete für große Teile des deutschen Bürgertums den Abschied von Freiheit und Demokratie eind. Der Bourgeois wurde unter Bismarck nun „realpolitisch“, also nationalistisch, antidemokratisch und obrigkeitshörig. Diese „Realpolitik“ kulminierte im Krieg von 1914.’ Ende Zitat. Rudolf Walther ‚Wie anders ist Deutschland’ TAZ 23/5/11. De Eerste Wereldoorlog cumuleerde in de Tweede Wereldoorlog en als wij niet snel de volonté générale opeisen dan cumuleert de tweede wereldoorlog in een codex alimentarius, ondersteund door een tetras politica waarbij alle burgers onder toezicht komen te staan binnen een panopticum, zoals dat door Prof. Dr. Paul Frissen in 2005 impliciet is aangekondigd. ‘Hard op weg naar de totalitaire samenleving’ (NRC 20/10/11/p6)

[4] Waartoe de reaalpolitiek van 1853, die inherent is aan de reaaleconomie heeft glied: Citaat: ‘De kiemen echter, lagen er vlak na de oorlog. Zo werd op 17 september 1945 het personeel van de Nederlandse Spoorwegen toen de toenmalige KVP minister van verkeer, Van Schaijk, in de Haagse Houtrusthallen toegesproken. Hij prees daarbij de spoormensen uitbundig omdat ze de dodentreinen hadden laten rijden. Dit was goed voor de Nederlandse economie geweest, zei hij’ . Einde citaat.  ‘Einde van een mythe’. Bob Smalhout. Tg. 12/12/10.

[5] Deze ‘plicht’ is door een slimme zakenman en hoofdredacteur van The Economist, Walter Bagehot, in 1867 in het boek The Englisch Constitution vervangen voor drie rechten i.p.v. drie plichten t.w. "het recht om te worden geïnformeerd, het recht om aan te moedigen en het recht om te waarschuwen".  Op grond van deze wijziging meende Koningin Wilhelmina om tijdens WO II niet de plicht te hebben om een oproep te doen om de Nederlandse joden te helpen.  ‘Het recht om te waarschuwen’: Over de Radio Oranje-toespraken van koningin Wilhelmina, door Jord Schaap. Voor het instituut ‘de politie’ was dit een vrijbrief om hier aan mee te werken. Dit is de oorzaak dat er relatief gezien vanuit Nederland de meeste onschuldige joodse burgers aan het gas gingen. Mensen zoals u en ik. 

[6] Zitat: ‚Am. 27. August 1789 vollzog die Versammlung die Erklärung der Menschenrechte. Sie war von Lafayette vorgeschlagen worden, den die Unabhängigkeitserklärung der USA beeindruckt hatte. In Artikel 2 heißt es: „Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdruckung. Artikel 6 besagt: „Das Gesetz ist der Ausdruck des Allgemeinen willens (damit ist die volonté générale von Rousseau und nicht der Wille der Mehrheit gemeint)“ Ende Zitat. Dietrich Schwanitz ‚Bildung’ ‘Alles, was man wissen muss’ Seite 158