Omgevingsplan Provincie Gelderland

Stichting Leven met de Aarde heeft op 31 maart ingesproken in Zelhem bij de provinciale hoorzitting over het Omgevingsplan van de Provincie Gelderland. Voorzitter van de vergadering was CDA-statenlid Albert Schol.
De voltallige commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie was aanwezig en de griffie. De provincie had haar eigen geluidsinstallatie. Deze hoorzitting was de tweede in een reeks van zes, die verdeeld over de provincie worden gehouden.

Tijdens die hoorzitting kwamen diverse groeperingen aan het woord. De omgevingsplannen gaan uit van zogenaamde co-creatie. Dit betekent een intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en politiek. Daarbij is in feite de rol van de overheid onduidelijk. Mogelijk kunnen ambtenaren en politici in posities komen waarbij zij als ondernemer gaan opereren en daarvoor ook nog uit de gemeenschapsgelden worden betaald. Dit gevaarlijk facet van on-democratie kwam totaal niet aan de orde.

Lees hier de inbreng van Leven met de Aarde. Naast Lies Visscher werd o.a ook ingesproken door Tonny Stoltenborg van de Stichting Natuur en Milieu Aalten. Lees hier de inbreng van die stichting.

Tegen intensieve veehouderij waren ook Ries Kock, Christien Geurts, en Fred Jansen, die zich krachtig lieten horen (bekijk hier hun presentatie).

De Stichting Leven met de Aarde begon met twee voorbeelden:

1. We zien dat overal in elke gemeente heel veel bomen worden gekapt. Dit, terwijl juist meer bladerdak en houtvorming nodig is voor het vastleggen van energie, het binden van CO2. Wie bepaalt waarom en waar bomen gekapt worden? Hoe wordt vergroening en het bewaren van bomen en struiken geborgd in de omgevingsplannen?

2. Adviesbureau's voor het buitengebied zoeken in opdracht van ondernemers de randen van de wet. Zij zijn er slechts voor om de ondernemer de groots mogelijke onderneming te bezorgen en zijn zelf totaal niet bezig met criteria voor duurzaamheid en verbeteren van de vruchtbaarheid van de aarde.

Lies Visscher heeft aan alle commissieleden een folder van het Earth Charter uitgereikt, het boek Earch Charter in Actie, om door te geven en ook folders van PGL overhandigd.

Leven met de Aarde nodigt allen uit om op 22 april naar Wereldaardedag te komen en om de omgevingsvisie na vaststellen weer snel aan te passen naar duurzaamheidscriteria, gezien de alarmerende oproepen die het IPCC doet.

Michiel Scheffer van D66 schreef erover: http://michielscheffer.nl/?p=2360
De fracties buigen zich over de inbreng op 14 mei, en op 9 juli neemt Provinciale Staten een besluit.
Na afloop vertelde CDA-statenlid Jaap Unk, dat het goed zou zijn als de hele Achterhoek kunstmest vrij zou worden.
Ook leek het hem goed wanneer er een saneringsronde komt i.v.m. leegstaande agrarische gebouwen... maar hoe dat dan moet? Krijgen we betaalbare gebouwen voor nieuwe agrarische ondernemers, die een levende vruchtbare aarde willen achterlaten? zie www.voedselanders.nl,

Hierbij een oproep om constructief de commissie te blijven volgen en zo mogelijk ook de fracties te bezoeken.

Het kan veel beter, met meer sturing en handhaven.