Brief van Plattelandsraad aan Wethouder Hengeveld

Stiching Behoud Kemnade en Waalse Water is lid van de Plattelandsraad. Namens de Plattelandsraad is een brief naar de Wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek gegaan. De slogan van ons is "Handen af van boerenland".

Geachte wethouder Hengeveld,

Naar aanleiding van uw verzoek om onze visie te formuleren op de aanleg van zonneakkers op landbouwgrond, hebben wij onze leden gevraagd hierop te reageren. Daaruit blijkt dat het thema zeker leeft bij onze leden, een tiental reacties hebben we als bestuur ontvangen.

Het overgrote deel daarvan is tegen het toestaan van de aanleg van zonneakkers in de huidige situatie. Niet omdat men tegen duurzaamheid is en geen belang hecht aan de duurzame opwekking van elektriciteit, maar vooral omdat er nog voldoende alternatieven zijn voor de plaatsing van zonnepanelen zonder dat dat het landschap aantast of de ruimte voor landbouw vermindert.

Hieronder een aantal argumenten van leden die deze stelling onderbouwen:

  • Wij zouden ook liever zien dat allereerst de daken van schuren en allerlei andere grote gebouwen beter benut worden om zonnepanelen te plaatsen.
  • Als vanzelfsprekend roepen ook wij de gemeente op om de ambitie om meer zonne energie te produceren om te zetten in daden. Zeker door in de vergunningverlening van industriële gebouwen, schuren en andere grote gebouwen eisen op te nemen over de draagconstructie en de ambitie om zonnepanelen te plaatsen. Dit zou de gemeente ook in regionaal overleg kunnen afspreken. Het is voor burgers en organisaties niet te begrijpen dat op grote bedrijventerreinen (De Rieze, Hofskamp, maar zeker ook A18 en Dockx) ook nu nog enorme nieuwe gebouwen geplaatst worden, zonder dat deze voorzien worden van zonnepanelen, omdat de constructie hier niet op berekend is.
  • Ik denk dat iedere gemeente eerst moet kijken of er andere, minder controversiële mogelijkheden zijn. Ook zouden gemeenten m.i. moeten bekijken of een zonnepark gerealiseerd kan worden in combinatie met andere initiatieven, bijvoorbeeld een recreatiepark, een zandwinning, een industrieterrein, een kinderboerderij, e.d.. Vruchtbare landbouwgrond onttrekken voor het opwekken van energie is niet juist. Energieprijzen zijn daarvoor veel te laag. Benut eerst de ruimte die er nog volop is op daken van fabriekshallen en kantoren. Op vuilnisbelten, met als voorbeeld Azewijn, vind ik ook zinvol. Wel zou je braakliggend bedrijven terreinen tijdelijk kunnen vol zetten met mobiele systemen, die bij verkoop van grond eenvoudig elders weer geplaatst kunnen worden.
  • Goed agrarische land moet niet verdwijnen. Volgens ons zijn er alternatieven, bijvoorbeeld de Friesland Campina campagne om gebruik te maken van boerendaken voor zonnepanelen.
  • Tegen de tijd dat het groen groot genoeg is om de solarvelden te camoufleren zijn de solars al weer verdwenen of achterhaald of niet efficiënt meer. Het is te tijdelijk en heeft een te groot kunstmatig effect op het landschap.

Bestuur Plattelandsraad