Brief St. Behoud Kemnade en Waalse Water aan Anne Oosterbaan

Beste Anne Oosterbaan, plattelandsraad, meelezers,

Dank voor de uitnodiging te reageren.

De Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water, maar ook de Stichting Leven met de Aarde hebben hier maar één antwoord op: Handen af van boerenland

De LTO heeft officieel al een advies gegeven om GEEN zonnepanelen op akkers of weilanden toe te laten. Wij zijn het daarmee eens.

Waarom? Omdat alweer de weg van de minste weerstand wordt gekozen. Daar waar zgn. het minst wordt verdiend wordt land onttrokken aan primaire productie, want door energiewinning door zonnepanelen is met minder arbeid en minder investeren, meer te verdienen. Daarom wordt die groene ruimte onttrokken aan de primaire productie. Het is dus een fout in ons economisch systeem, onze economische drive die dit idee mogelijk maakt. Daar moet direct een einde aan komen. Het gaat niet om geld verdienen maar om gezondheid en echte waarden.

Toelichting

Zonnepanelen kunnen uitstekend geplaatst worden langs en boven snelwegen, spoorwegen, langs waterwegen, daar waar geen talud met biodiversiteit aanwezig is, op daken, boven parkeerplaatsen (met mogelijkheid auto's electrisch op te laden), overal is nog legio mogelijkheid om panelen te plaatsen. Daarom...land moet boerenland blijven. Alle bestaande functies moeten de kans krijgen te verduurzamen. Dat wil zeggen minder energie verbruiken en meer diversiteit ontwikkelen, en energetisch gunstig arbeiden. De waarden van het land zijn zo groot voor biodiversiteit en primaire verwerking van CO2 in gewassen, en onmisbare zuurstofproductie, dat alle land boerenland moet blijven. Dat moet in heel Europa wettelijk worden geborgd. Dit is nodig om in alle stroomgebieden antropogeen veroorzaakte klimaatverandering in te dammen, en selectieve bebossing mogelijk te maken. Daartoe hebben we alle land hard nodig, ook voor de zuivering van de lucht. Zonnepanelen mogen niet op akkers en weilanden. Dat is energetisch ongunstig, een foute "ruimtelijke ordening". Voedsel uit de regio maakt elke akker in de buurt van een woonkern onmisbaar. Vanwege de kleinschaligheid van ons land geldt dat alle land bij woonkernen ligt.

Het geologisch en ecologisch aantrekkelijke landschap van de Achterhoek wordt onaantrekkelijk voor bewoners en toerisme. Door het plaatsen van zonnepanelen op boerenland wordt de identiteit van de Achterhoek ontkracht.

Ervaring

Toen St Leven met de Aarde beoogde een akker te kopen voor het ontwikkelen van een voedselbos was er ook een initiatiefnemer die zei direct voldoende geld te hebben om het land te kopen om vol te zetten met zonnepanelen. Wij zijn daar niet op ingegaan, omdat een voedselbos vele malen meer waarde heeft voor de gemeenschap dan een zonnepark. Wij zouden bezwaar maken als daartoe een bestemmingswijziging zou worden aangevraagd. Electrische energie voor ons samen leven is maar één deel van het duurzaamheidsvraagstuk. Sociaal goed en gezond voedsel is vele malen belangrijker. Er zijn voldoende alternatieve mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen . De zonnepanelen kunnen, als gezegd, op daken en langs snelwegen (geluidswallen) langs de Betuweroute (op de betonnen geluidsschermen, op de daken van schepen, auto's, industrie en overslag loodsen.) Laat u niet misleiden door de korte geldwinst van een enkel bedrijf, maar leiden door de potentiële diversiteit aan mogelijkheden en het combineren van functies elders dan bij boerenland.

Hartelijke groet,

Lies Visscher -Endeveld
St Behoud Kemnade en Waalse Water