De volharder die wint: regeringen kunnen afspraken maken, levende mensen gaan het doen.

(door lies visscher-endeveld)

Ontvangen een persbericht van WECF, Woman in Europe for a Common Future van belang voor duurzaam waterbeheer  Blauwvuur en Leven met de Aarde zijn met WECF blij om deze doorbraak bij de VN, bedankt alle mensen die steeds maar weer motiveren en inspireren en komen met argumenten!

Ik leg dit persbericht graag aan u voor en vraag: Wat betekent dit voor uw omgaan met water? Voor uw koopgedrag en uw banktransacties? Wat betekent het voor uw rol in het bestuur van uw regio, uw land, uw continent? Ook bij mijzelf zal ik nog eens te rade gaan...

http://t.ymlp74.com/jjmazamjmafajbuagajmj/click.php

VN resolutie “Recht op Veilig Water en Sanitatie is Mensenrecht”  onderstreept belang van kern werk WECF

Nieuw verworven mensenrecht is een belangrijke stap voorwaarts voor armen en kwetsbaren, maar  in het bijzonder vrouwen en kinderen, stelt Europees Vrouwen- en Milieu Netwerk WECF

Utrecht, 30 juli 2010 - Het was een historische dag, woensdag 28 juli, toen de resolutie over het recht van de mens op "veilig en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen" met overweldigende steun werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.  Het vrouwen- en milieunetwerk WECF (Women in Europe for a Common Future) ziet deze overeenkomst als een grote stap vooruit met name voor armen en kwetsbaren en in het bijzonder voor vrouwen en kinderen.

Al heel wat jaren ijveren Bolivia en een aantal andere landen om  het recht op water en sanitatie erkend te krijgen als fundamenteel mensenrecht. Op het laatste Wereld Water Forum in Istanbul in 2009 werd helaas nog geweigerd dit recht op te nemen in de ministeriële verklaring nog geweigerd, met name omdat sommige landen - met name die landen met grote waterkrachtcentrales  - bezorgd waren dat over water transnationale conflicten zouden kunnen uitbreken. In de tussentijd zijn wel een aantal zaken al geregeld. CEDAW, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, verzekerde al het recht op water voor de vrouwen op het platteland (artikel 14).  Toch kunnen vrouwen wereldwijd, te vaak nog,  wegens het ontbreken van de mogelijkheid tot het bezit van land, geen aanspraak maken op de rechten van hun water.

Sascha Gabizon, directeur van WECF stelt: "Ieder mens heeft recht op veilig water en sanitatie. Sanitaire voorzieningen  beschikken vaak niet over voldoende politieke prioriteit en als een vrouwennetwerk zijn wij vooral bezorgd over het gebrek aan toegang tot veilige sanitatie voor schoolkinderen in vele, zo niet de meeste landen van deze wereld. Meisjes moeten toegang hebben tot schooltoiletten, gescheiden van de jongens, met de mogelijkheid om de deuren te kunnen sluiten. Daarnaast moet  er rekening gehouden worden met de menstruele hygiene en moeten meisjes niet de kans lopen om lasting te worden gevallen.”

WECF roept alle regeringen op zich te committeren aan het verstrekken van veilige sanitaire voorzieningen voor ieder kind. Om er voor te zorgen dat dit doel kan worden bereikt, moeten indicatoren en gender specifieke monitoring te  worden ingevoerd. Tegelijkertijd dient het recht op sanitaire voorzieningen geen inbreuk te maken op het recht op veilig drinkwater. Het bouwen van een toilet zonder veilige behandeling van menselijke uitwerpselen, leidt vaak tot verontreiniging van drinkwaterbronnen. Daarom heeft WECF de afgelopen twee duurzame toiletten gebouwd voor meer dan 5000 arme mensen en 10.000 schoolkinderen in Centraal-Azië, Kaukasus en Oost-Europa, waarbij uitwerpselen worden gecomposteerd tot bodemverbeteraar.

Over WECF

Het recht op veilig en betaalbaar water en sanitaire voorzieningen is een van de belangrijkste missies van WECF, Women in Europa voor een gezamenlijke toekomst. WECF is een netwerk van een honderdtal vrouwen-en milieu-organisaties in 40 landen. WECF heeft drie kantoren: in Nederland, Duitsland en Frankrijk. WECF mobiliseert vrouwen om betaalbare oplossingen te vinden om de milieu-gezondheidsproblemen in hun gemeenschappen en moedigt vrouwen in het besluitvormingsproces.
 
www.water.wecf.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie en / of foto's kunt u contact opnemen met:
Chantal van den Bossche, persvoorlichter +31-6 2812 9992, chantal.vandenbossche @ wecf.eu
Vrouwen in Europa, +31 30 2310300, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

Meer informatie kan gevonden worden op: www.wecf.eu, www.water.wecf.eu, www.sanitation.wecf.eu

• WECF Documenten over het recht op water en sanitatie:

Gender and Sanitation: http://www.wecf.eu/english/publications/2009/genderandsanitation.php
WECF Position Paper "The right to Sanitation" http://www.wecf.eu/english/publications/2008/position-righttosanitation.php

• Algemene Vergadering neemt resolutie aan” Toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen als mensenrecht” http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm