Wat is van Waarde?

Tijdens mijn bezoek aan WECF op 5 augustus 2010 zag ik op het prikbord in de keuken een tekst uit 2002: 

"Water is a limited natural resource and a public good fundamental for life and health. The human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights" United Nations Economic and Social Council, November 2002".

Het deed me denken aan de periode waarin ik het belang van een goede ruimtelijke ordening voor het plannen van industrieterreinen onder de aandacht probeerde te krijgen. Dat was na 1995 in de buurt van Doetinchem. Het deed me ook denken aan de periode waarin ik het belang van een goede ruimtelijke ordening in verband met het plannen van woonwijken onder de aandacht wilde brengen. Dat was in Westervoort voor 1995. Ook aan het belang van het toepassen van kennis door gemeentebesturen, ambtenaren en dus ook uitvoerenden, dat was in Doetinchem na 1995.

Het doet me denken aan het proces waarop een "Landbouw ontwikkelingsgebied" wordt gerealiseerd. Dat is na 1995.

Wat is er sindsdien verbeterd aan de Ruimtelijke Ordening?

Die vraag wil ik graag voorleggen aan hen die erover gaan: het ministerie van VROM (en alle andere ministeries), de provincies en hun diverse afdelingen, de gemeenten, die worstelen met de balans tussen inkomsten en uitgaven, en veelal niet weten wat werkelijk van waarde is. Misschien weten zij het wel, maar de cultuur, de processen in de gangbare economie vragen hen om die waarden te ontkennen.

Erger nog, onder het mom van "democratisch besloten", worden waarden vernietigd.

Vooruitlopend op de antwoorden van Rijk, Provinciies, Gemeenten en wellicht ook Europa wil ik alvast iets met u delen:

De overheid heeft de plicht om voordat plannen worden gemaakt alle betrokkenene te raadplegen. Sterker nog... de overheid heeft de plicht om wanneer plannen worden gemaakt bij het uitvoeren van die planenn alle betrokkenen te betrekken.

Wie zijn betrokken?

Dat zijn de mensen die te druk waren om naar voorlichtingsavonden te komen. Dat zijn ook de mensen die dachten dat het niet over hen ging, omdat er een andere naam stond in de uitnodiging, dat zijn ook de mensen die om wat voor reden dan ook niet kunnen lopen, spreken zien. Dat is iedereen die ergens is. Dat zijn ook de planten en de dieren die geen stem hebben. Dat is de aarde zelf.

Zoals het beschikbaar zijn van water een grondrecht is, zo is het raadplegen van de betrokkenen ook een grondrecht. Dat grondrecht wordt nog niet uitgevoerd. Duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk met die vergaande burgerparticipatie.

In het opzetten van Transition Towns zien we dat het kan. In de gangbare planning en strategie van overheden vinden we daar vrijwel niets van terug.

Op deze website wordt reclame gemaakt voor atoomstroom. De maker van de website kan daar niets aan doen... de inkomsten van deze advertentie zijn kennelijk zo nodig dat de boodschap "erdoor" komt. Atoomstroom is een groot gevaar voor de kwatiteit van het water. Wij mensen zijn te klein voor het toepassen van deze vorm van energie. Bij het minste of geringste vliegen we elkaar in de haren en letten we even niet op. Door het toepassen van atoomstroom kan het "mensenrecht..." gezond water voor iedereen, niet worden waargemaakt.

Bosbranden bedreigen de twee nog in bedrijf zijnde reactoren van Chernobyl en ook de afgedekte rampplek. Ik vraag u daarom nogmaals aandacht voor Wubbo Ockels. Hij is professor en heeft een positie. Wie kan mij helpen om de advertentie voor atoomstroom de wereld uit te krijgen?

http://www.ladiesfirst.nu/nieuws/wubbo_ockels_over_atoomstroom 

Lies Visscher-Endeveld