Het begin van Leven met de Aarde

Wilt u kennis maken met een andere manier van leven,  een manier die is gebaseerd op meer harmonie en delen, die gestoeld wil zijn op meer waarheidsvinding, met respect en erkenning van integriteit? Los van "de ban van de ring"? Los van het gemak van het meehuppelen met de massa? Dan is er een zoektocht en een afslag, een andere weg.

In 1998 hebben mensen die bijeenkwamen in Doetinchem voor het ontwikkelen van een nieuwbouwijk "Wijnbergen", geprobeerd zo'n afslag te vinden. Anders dan gebruikelijk bij het ontplooien van nieuwbouwplannen kwam er een opmerking uit de zaal: we hebben nu de kans het helemaal anders te doen, met kennis van nu, met meer aandacht voor optimaal samenwerken met de natuur, ten gunste van energie en harmonie met elkaar en de zon en de aarde.

Daarop reageerde een architect en de gemeente Doetinchem stond open voor communicatie, ambtenaren deden mee in "De Kwaliteitsgroep Schouten".

Zie hier het eerste concept van de visies voor de nieuwe wijk Wijnbergen met het oog op een duurzame samenleving.
In deze visies is een aanzet gegeven voor  de visie en doelstelling voor "Leven met de Aarde", een stichting opgericht op 11 juni 2001 te Doetinchem.