SAMEN DELEN, een betere mensheid, een betere planeet!

Geschreven door Stefan van den Hout.

Goedemorgen mensen, ik wil U begroeten in een mildere tijd. Een betere tijd, een tijd waarin de mensheid haar lot weer in handen kan krijgen. Als we spreken over `de mensheid’ spreken we over geloof ik zo’n 171 landen en vele miljarden zielen. Ik geloof dat in een betere wereld iedereen de kans kan krijgen om zijn of haar potentieel naar buiten te brengen. Een tijd waarin eerste levensbehoeften voor iedereen geregeld wordt en waarin we de tijd krijgen om creatief te zijn. Zo onszelf en de wereld te tonen dat we scheppende mensen zijn die niet hoeven te lijden in een wereld van overvloed en genoeg.

Stelt U zich eens voor, een wereld waar het om mensen draait, een wereld waarin het om geven draait in plaats van graaien en zeker ook een wereld waar het leven in harmonie met de Aarde in plaats van haar te ge- en misbruiken! Het kan!Er zit wel wat scheef, we zitten met een economisch systeem waar je de Aarde wel moet misbruiken. Een systeem dat zegt: `als ik die zee niet leegvis doet een ander het wel!’ Een wedijverend systeem dat werkt via koudbloedige marktwerking, dit met desastreuze gevolgen. De zeeën raken leeg, en dat is dan het eerste dat kapot gaat. En, als we niet anders gaan denken en doen, zeker ook niet het laatste dat kapot gaat. De zeeën zijn vervuild, met plastic en zware metalen. Het land raakt steeds meer vervuild, de bossen verdwijnen, de co2 uitstoot blijft grotendeels, omdat we het geldtechnisch niet kunnen rond kunnen krijgen om duurzaam te zijn. Mannen samen
Prijzen geven niet de werkelijke waarde aan in een door enkelen beheerde productie. Door begeerte aangedreven overconsumerende landen, zien hun geluk afhankelijk zijn van het bruto binnenlands product. Geld, geld, geld, het is de moloch van de tijd, waarbij we allemaal de portemonnee lijken te vereren. Het is het verdriet van de ziel die de zelfingenomenheid en zelfzucht dient gade te slaan, èn de angst om te veranderen.

En wat zijn wij nou eigenlijk? Een hoopje vlees en bloed dat schreeuwt om genotsmiddelen, en ons steeds verdoofd met consumeren, of een heuse ziel in incarnatie die bij de juiste en rechtvaardige voeding kan opbloeien tot duurzaam geluk?! Één die meer afweet van de bestemming van de mens en één die niet meer bang is voor de lichamelijke dood?! Het wordt ons allemaal beloofd in de komende tijd, een tijd van overvloed voor iedereen in materieel èn spiritueel opzicht. Maar niets komt de mensheid toe, dan alleen door haar eigen inspanning. Een eerste stap is `samen delen’.

SAMEN DELEN: Het besef en de herkomst van voorspoed.

Er werd voor de eerste keer een foto van de Aarde vanuit de ruimte genomen. Een filosoof voorspelde dat die blik het machtigste idee van de komende tijd zou geven. Dat idee is volgens mij dat we er allemaal voor staan! We staan allemaal voor één Aarde en één wereldbol, waar de hele wereldbevolking een plaats op dient te krijgen! Oei, wat leest U nu, oei wat schrijft de schrijver nu? Wordt U al meteen overstroomt met cynisme en doemdenken?! Reageren vanuit angst, zoals dat wellicht, flink doch zeker, aanwezig zal zijn, is naar mijn overtuiging niet nodig. Ware kennis, kiezen èn handelen, zoals Uw stem laten horen, is wel noodzakelijk. We kunnen er wat aan doen!
De foto spreekt zeer mooi over het idee van eenheid. In de toekomst gaan we naar mijn mening vanuit het algemeen belang denken. Wat goed is voor het geheel is goed voor de enkeling, en niet de sterkste, brutaalste en schreeuwerigste enkeling eerst en de rest kan stikken! Dat laatste biedt geen duurzame toekomst. De kloof tussen arm en rijk is nu het zaad voor een nieuwe wereldoorlog. Als je niks hebt ga je het halen waar ze het wel hebben en/of zelfs verspillen.
Dit vanuit het, algemeen denken, denken is ook een opgave voor de politiek, die net als de economie wereldwijd in een crisis zit. Denken voor het geheel eerst en daarmee voor de enkeling geldt dus ook voor landen. De VN is de hoop om een belangrijke rol te vervullen.
Het is een feit dat we bij gelijkblijvende consumptie in de toekomst twee of zelfs drie aardbollen nodig hebben. Die zouden dan echter ook opgegeten en misbruikt worden…..het economische systeem dient te veranderen. Het kan anders. Kijk vanuit eenheid; het algemeen belang.

SAMEN DELEN: Wat houdt dat in?

Samen delen is produceren naar behoefte zonder geldgrondslag. Ook géén ruilalternatief als LETs bijvoorbeeld. Dat is gewoon andere papierwaarde. Samen delen is gewoon ter beschikking stellen uit overvloed. Een ondernemer hoeft niet meer een groeiomzet te behalen om zijn kosten te kunnen dekken. Geld wordt niet meer de aansturing van wat wel of niet geproduceerd gaat worden, maar wáre behoefte wordt de aansturing. En wat is nu die nadruk op wáre behoefte. De mens kan zich losmaken van produceren van allerlei frutsels en overbodige luxe. Luxe is goed, daar kom ik later op terug, maar een hebbedingetjescultuur is niet nodig. Men zegt wel eens dat 30% van de export van China over de hele wereld bestaat uit frutsels en hebbedingetjes. Niets van één land gezegd, maar de energieverspilling is enorm voor moeder Aarde èn dus voor onszelf. We staan niet los van wat er met moeder Aarde gebeurt!

Nu betitelt men een productie `economisch’ als het geld opbrengt: `Het brengt geld op, dus we doen het.’ Door de reclame worden we aan alle kanten gepaaid voor nieuwe behoeftes. Dat hebben we niet altijd echt nodig. Die productie is in feite verspilling. Alleen het systeem dwingt ons er toe in de zin van bruto nationaal product! Meer, meer, meer, maakt niet uit wat. En wat werkelijk van waarde is, de natuur, wordt minder, minder, minder. Een van geld ontkoppeld samen delen heeft die drang niet. Geen groeidwang, ZONDER dat er van een ineenstorting van economische activiteit sprake is! Stel je eens voor wat een opluchting dat kan zijn!

SAMEN DELEN: nogmaals effektiever.

En dat is niet het enige. Het kan ook nog effectiever. Niet alleen minder frutsels en hebbedingetjes, we kunnen werkelijk gaan samenwerken! Wereldwijd. Wat heeft dat voor verandering?! Nu staan er in de supermarkten wel zestig verschillende toetjes in de schappen. Wel vijftien soorten vla! Dat kost moeder Aarde enorm veel energie. Alles dient apart geproduceerd en vervoerd te worden en bij over de datum weggegooid te worden. Dit terwijl tien verschillende toetjes al genoeg kan zijn. Zoook met de zoutjes, de koekjes, de schoonmaakmiddelen, de cosmetica……allemaal dubbel geproduceerd en vervoerd. Dat kan anders.

Fabrikanten hoeven hun producten ook niet meer met een relatief lage levensduur te maken. Philips kan best tv’s maken die vijftig jaar meegaan. Alleen als ze dat doen zijn ze in vijf jaar failliet. In het huidige systeem zit er altijd een omzetdwang die neigt/duwt naar een zo groot mogelijk verkoopvolume. Omzetten, omzetten en omzetten. Wegwerpproducten voorop, of telkens een nieuw snufje of andere techniek, want dan kan je weer nieuw maken en verkopen?!? Altijd weer een nieuwe i-pad, pod of telefoontje, zie je de crux? Altijd sneller en meer! Dàt is geen ware behoefte van moeder Aarde. Dat is geen optimaal economisch systeem. Willen we in harmonie komen met de Aarde dienen we veel zuiniger met goederen om te gaan. Duurzaamheid, een stem voor mens en milieu zou leidend dienen te zijn in een stabiel economisch systeem en zou in dat systeem ingebouwd moeten zijn.

Een economie die gebaseerd is op samen delen is de moeder van alle economieën: de geschenkeconomie. Iedereen doet waar hij of zij goed in is. Net als nu. Alleen wordt de productie beschikbaar gesteld aan het algemeen nut/belang. Jij begeleidt gehandicapten, een ander bouwt/verft jouw huis. Jij bent buschauffeur, een ander zorgt dat er voedsel in de supermarkt ligt. Jij bouwt wegen, een ander brengt en/of onderhoudt je kapotte computer. Alles naar ware behoefte, met respect voor grondstoffen en ieders tijd. Er is ruimte voor 70% socialistisch produceren voor de eerste levensbehoeften, en 30% kapitalistisch produceren voor luxe en ontspanning.

SAMEN DELEN wereldbevolking.

Ook bij een groeiende wereldbevolking is samen delen, als mogelijke basis van de economie, een oplossing/verlichting brengende zaak. De reden, in voornamelijk arme landen, om veel kinderen te nemen, is dat zij dienen als oudedagsvoorziening. Met samen delen wordt automatisch voorzien in de oude dag(!) en hoeft men geen grote gezinnen meer te nemen! De wereldbevolking kan zich gaan stabiliseren en dan langzaam afnemen. Dàt is een hele opluchting.

De huidige methode van economie bedrijven is dubieus. We produceren ons rot aan van alles om de kosten te kunnen betalen. We vervuilen navenant, en kunnen dit nauwelijks opruimen omdat het geld daarvoor niet aanwezig is. WE WENTELEN AF! We hebben dit niet goed meer in de hand!!! Het huidig beleid is als achteruit blijven kruipen, totdat we in een kloof vallen.

SAMEN DELEN Maitreya

Maitreya is de persoonlijke naam van de leraar die het idee van samen delen brengt. Maitreya betekent `hij die geluk brengt’. Hij is een zeer ver gevorderde mensenziel, die op het pad van menselijke evolutie vooruitloopt. Hij is zeer intelligent, wijs en liefdevol. Uit eigen ervaring weet hij wat goed is voor de worstelende en naar licht zoekende mens, maar hij staat ook tussen ons als een eenvoudige broeder en eenvoudige vriend.
Hij komt samen met een groep meesters van wijsheid en mededogen, die allen uit de menselijke evolutie komen. Deze aantocht laat maar zeggen is zeer bijzonder in de menselijke geschiedenis èn vindt momenteel plaats! Na 98.000 jaar gaan deze zielen weer terugkomen in het leven van alledag tussen de mensen om aan de opkomst van een nieuwe beschaving te inspireren.
Een `meester’ van wijsheid en mededogen, hoef je niet te zien als iemand die commandeert of even vertelt wat er gedaan moet worden. Nee, veeleer als een meester van een trein, waar je vrijwillig in en uit kunt stappen om sneller bij je bestemming te komen. Niets gebeurt buiten de vrije wil van de mensheid om. Wij dienen na te denken en een keuze te maken. Maitreya is als een architect die een huis voor de toekomst heeft waar wij voor kunnen kiezen. De vrije wil blijft buiten kijf.
Wel is Maitreya dus zeer ervaren in wat goed is voor de mens. Een begenadigd leider met stem voor de zwakken en stemlozen op deze aarde.

Hij wordt wereldwijd aangekondigd door de Share-beweging van Benjamin Crème die al sinds eind zeventiger jaren informatie verspreid om deze komst tussen de mensen aan te kondigen. De openbare missie is net begonnen met 27 interviews voor een Amerikaans TV-netwerk!!

Samen delen harmonieert ons dus niet alleen met het milieu en laat het niet bij gewoon fysiek existeren, maar ook helemaal met ons eigen hogere Zelf. Spiritueel gesproken kan er een enorme positieve golf ontstaan. Onzelfzuchtigheid en dienstbaarheid bijvoorbeeld zijn een mogelijke weg voor menselijke ontwikkeling, èn een grote steun in het stichten van een nieuwe beschaving. Dat kan in de toekomst allemaal in de juiste richting worden gestimuleerd en ingezet. Voor de massa(!) en niet alleen voor een vooruitlopende enkeling deze keer. Er is voor de gemiddelde mens een grote kans op versnelde groei! Iedereen! Samen, en Synthese, zijn de werkwoorden van de toekomst.

Belangrijk is om niet te snel gaan hollen, maar eerst vanuit GOEDE WIL, het laagste aspect van Goddelijke wil, onze eerste levensbehoeften, voor iedereen, veilig te stellen. Dit wereldwijd, anders komt rechtvaardigheid niet van de grond. De leraar is een stem voor de zwakkeren en stemlozen op deze Aarde. Maitreya kan met zijn wijsheid en andere eigenschappen ons in het juiste tempo stimuleren. Samen delen is een eerste essentiële stap, daarna kunnen we verder gaan. Samen op weg naar een beschaving waar ieder zijn of haar Goddelijke potentieel naar buiten kan brengen.

SAMEN DELEN: wereldwijd vertrouwen.

Wanneer samen delen langzaam ingevoerd gaat worden zal heel mysterieus een wereldwijd vertrouwen tussen landen groeien. Een zucht van verlichting zal wereldwijde ketens verbreken, en een nieuw gemoed voor een nu wereldwijde aanpak zal kunnen verschijnen.

SAMEN DELEN: Veel efficiënter.

Dat het effectiever naar ware behoefte kan en efficiënter door samenwerken in plaats van concurreren, heeft nog een efficiëntiekant bij de wijze waaròp grote producten worden geproduceerd. Mijn wasmachine was bijvoorbeeld kapot. Ze was van een degelijk zo duurzaam mogelijk Duits fabrikaat, maar de tijdklok ging kapot. Alleen de tijdklok. Nu kwam de monteur, die naar mijn stelligste overtuiging een nieuwe tijdklok zou monteren, met de opmerking: `Je kan beter een hele nieuwe machine kopen. Dat is maar iets duurder.’ Nou nog mooier dus. De kogellagers zijn nog goed, de trommel is prima, de kast, de deur, het elektronische uitvoeringsprogramma, de motor, de pompen, maar allèèn vanwege een defecte klok moet alles weg! Dit staaltje van geldtechnisch denken, de nieuwe klok met inbouwen is bijna even duur als een hele nieuwe machine laten brengen(!), heet dus zogenaamd economisch?
Nou voor moeder Aarde is het wèl een hele belasting om weer energie en grondstoffen te moeten leveren voor een hele machine. Inclusief opgraven grondstoffen, vervoer, maken en bezorging. Het geldtechnisch denken is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend economisch! Het maken van een middenklasse auto, kost evenveel energie als men in dertig jaar aan voedsel eet. Dus…..hoe belast je minder de Aarde. Niet elke drie jaar een nieuwe bak.

Grotere apparaten, waar veel onderdelen, energie en grondstoffen inzitten, dienen veel langer mee te gaan. Veel meer repareren, èn de: Auto’s, witgoed, meubels, fietsen, brommers, e.d. ook voor meer onderhoud ontwerpen. Dit ondanks een verwachte verlaging van het productievolume van nieuwe, te verkopen, producten. Júist een verlaging van het productievolume van nieuwe producten! ZUINIGER AAN. Heb je nog meer vrije tijd ook, maar dat even ter zijde.
Met een economie gebaseerd op samen delen, kan dit `zuiniger aan’, gewoon worden geregeld!! Het volgt automatisch uit duurzaam voor wáre behoefte produceren. Wíj kunnen het willen. Wíj bepalen onze toekomst. Een stabiele economie! Zonder speculatie. Zonder dwingende omzet- en groei-eis.

SAMEN DELEN, drugs.

Veel problemen komen tot een oplossing of zeker sterke verbetering als we samen gaan delen. Neem nou drugs met al haar criminaliteit èn verwoestende uitwerking op het innerlijk van de gebruikers. Dit aspect van de mensheid kan enorm afnemen. Welke drugsbaron gaat nu nog drugs verbouwen als hij zijn product in een samen delen economie ter beschikking hoort te stellen!?! Geldmacht, en geldmachtsmisbruik vallen weg samen met de geldregulering. Drugs blijft natuurlijk illegaal.
De gewone mensen zijn er voor elkaar. De gewone behoefte aan genoeg. Iedereen. Voor onze eerste levensbehoefte en enige luxe naar smaak. Geen overbodige, levenverwoestende wapenhandel waarmee hele volkeren onder de duim worden gehouden met geweld in plaats van sociale controle. Wereldwijd zal voor wapens en het gebruik daarvan een agentfunctie tussen landen overblijven. Niet meer één van dominantie van het ene land over het andere. De waterbron bij je buurman hoef je niet meer te veroveren en weer terug veroveren. Ze wordt samen gedeeld.

We kunnen groeien naar een betere wereld, een betere wereldregering. Niet dat alles in één keer goed komt, maar in een tijd van 10 tot 15 jaar kan de wereld er compleet anders uitzien! De inleiding belooft toch een mildere tijd waar de mensheid haar lot weer in handen kan krijgen. Samen, wereldwijd.

*discussie

SAMEN DELEN: Rechtvaardigheid.

Eminent aan samen delen is dat ze een onrechtvaardig systeem kan vervangen voor een rechtvaardig. Niet de rijken worden rijker en de armen armer. Niet 500 families en instellingen beheren evenveel vermogen als de helft van de wereldbevolking! Maar ieder mens heeft recht op de voortbrengselen van de Aarde net als we recht hebben op de stralen van de Zon en een schone Aarde onder onze voeten.

Wanneer landen samen gaan delen, kunnen zij dit doen door hun overschotten aan: olie, graan, zuivel, computers, auto’s, etc. ter beschikking te stellen aan een wereldwijd fonds. Een die beheerd wordt door de Verenigde Naties. Als eerste dienen de hongerenden in de wereld geholpen te worden en zo verder de eerste levensbehoeften van iedereen. Het zal in het westen iets minder luxueus worden. Een wereldwijd vertrouwen waarmee c.q. waardoor de wereldwijde problemen aangepakt kunnen worden geeft licht en lucht! Samen delen geeft een sfeer van vertrouwen. Dat heb je nodig, wil je de straat schoon krijgen. Naar een oud chinees spreekwoord,dat zegt: `Als iedereen zijn stoepje veegt, dan is de hele straat schoon.’ Hiervoor is dus wel een eensgezinde vertrouwensbasis nodig. Dat niet de ene steeds schoonmaakt en de andere er niet aan meedoet of het juist weer vervuild. Denk aan de foto van de ene Aarde vanuit de ruimte! Nogmaals SAMEN, samenwerkend! Milieutops zullen niet zo moeilijk tot overeenkomst hoeven kunnen komen. Het gaat om het algemeen belang, zonder nationalistische concurrerende groei-economieën tegen elkaar opboksend!

En waarom niet? Zijn we dan zo gewend aan het opbloeien van handelsoorlogen, onderdrukking en bezetting? Moet de wereld met geweld en dominantie geregeerd worden? Grote naties kunnen terrorisme niet verhelpen. Samen delen haalt wel de wind uit de zeilen van terrorisme. Ga je je broeder uitmoorden, omdat die je net graan en computers heeft geschonken? En blijft olie een machtsmiddel of een goede grondstof? Moet piraterij langs de kust van Afrika met dure marineschepen verholpen worden voor zover dat lukt? Of geven we ze gewoon te eten! Is het zo dat de piraten vroeger vissers waren, maar dat de zeeën voor hun land werden leeggevist?! Hoeveel van dit soort problemen worden veel groter of staan ons nog extra te wachten?

SAMEN DELEN tijdens een crisis.

Deze modus komt natuurlijk niet op zomaar een moment. Elke 2050 jaar veranderd een tijdsbeeld door onder meer kosmische invloed, en de financiële rotzooi is bij wijze van spreken aangekondigd. Mensen pikken het niet langer dat er zo onrechtvaardige zaken geschieden met geld. Grootschalige speculatie dat allesontwricht. Het huidige financieel economische systeem laat haar slechte kanten zien. Helemaal als door een diepere crisis de produktie stil komt te liggen. De zeepbel spat. Samen delen is dan een uitkomst. Er is immers niets stuk! De fabrieken staan er nog, de mensen zijn er nog, enz. Alleen de financiering is weggevallen. Er is geen geld voor lonen. Nu kunnen WIJ de boontjes op de kade van Ethiopië, bij wijze van spreken, niet meer betalen. In Ethiopië stond bij voedselnood van het volk sperzieboontjes op de kaden van het land te rotten omdat niemand geld had?! Als je gewend bent dat er altijd voldoende geld is gebeurt er altijd wat. Als dat er ineens niet meer is gebeurt er niets, behalve dan honger leiden.

Maar alles is nog heel! Ga dan scheppen/maken en samen delen. Zo ontstaat heel langzaam aan een enorme stabiele economie. Een die niet meer financieel afhankelijk is. Gekke gedachte?!? Kwestie van wennen misschien, en/of voor de (politieke) taak staan om je volk te voeden en huis te vesten.

*discussie

SAMEN DELEN omgang met elkaar

 Vrede; Broederschap! Samen delen is God erkennen in je broeder. We hebben allemaal twee benen, twee armen, een hoofd, een hart en ga zo maar verder. We zijn allemaal van Goddelijke oorsprong. Ieder mens heeft recht op zijn levensreis zodanig te kunnen leven dat hij zijn of haar innerlijke God naar buiten moet kunnen brengen. Daar ben je voor op Aarde. Ieder op zijn of haar unieke manier. Burn-out en depressie zijn eminente problemen in westerse economieën. Waarom? Volgens mij omdat er geen moraal is. We werken en werken maar en zien wat we liefhebben in de wereld afbrokkelen. Het loopt uit de hand, en het huidige systeem is daar volgens mij debet aan. Het heeft veel goeds opgeleverd (tenminste voor de eerste groeieconomieën) maar nu hebben we vier aardbollen nodig. We hebben vervuiling en kaalslag afgewenteld en doen dat zonder vooruitzicht op beter nog altijd door!!! Vooruitgang met z’n allen heeft een ondersteunende sfeer nodig,. Niet die van verdergaande burn out en depressie. Gaan ervoor: vertrouwen, wereldwijde rechtvaardigheid, zuinig met nieuw maken èn vooral maken naar ware behoefte. Het kenwoord voor Gods economie is: `soberheid’. Dit geldt materieel, maar spiritueel kan iedereen zijn/haar potentieel gaan creeëren. Spiritueel kunnen we allemaal opbloeien. Waar geluk ligt in samenleven in plaats van alleen de rijkste te willen zijn.

*discussie

De Aarde, en daarmee ook de mensheid, kent grote problemen. Stel dat er een voldoende radicale oplossing is, één die zorgdraagt, één die ons in harmonie met de natuur kan brengen, één die in de lijn van de menselijke evolutie is.

Het is rustig verbeelden en begrijpen. Durven denken en bij inzicht, durven doen.

Gaat U dan mee?

P.S.: op de voorkant staan twee figuren. Eén angstige die bang is voor verandering, en één die goedmoedig zegt: `Kom op het moet beter en weer goed worden voor iedereen. Op naar rechtvaardigheid, dat kan alleen wereldwijd.