Lezers schrijven...

Reactie van ir. Wil Lases op "Toen het bos verdween"

Voor mijn gevoel is bomenkap in Nederland voor de natuur slecht. Ik ben geen bioloog, dus ik kan dat niet (goed) beoordelen.

BaardmannetjeEr woedt in Nederland een cultuur van het maken van allerlei plas-dras-landschappen in polders en vennen op hoger gelegen gebied. Heel veel bomen sneuvelen. Dat is slecht voor het broeikaseffect door CO2 en het is slecht voor de interceptie en vasthouden van het regenwater. Het zorgt voor een versnelde afvoer van water. Ergo het vraagt weer om meer berging.

Bij draslandschappen vindt fermentatie plaats met uitstoot van stikstofgassen, de grote leverancier van het broeikas effect. In het land van Saaftinghe bijvoorbeeld door de grote hoeveelheid poep van ganzen en eenden. Het enkele baardmannetje dat daar is, is geen probleem.

Rosse gruttoWaarom hebben de natuurorganisaties geen herplantplicht van omgekapte bomen en de gewone burger wel? Waarom praat niemand over de inmiddels 1500 bomen die in de Hedwigepolder vanwege de natuurorganisaties zijn gekapt? Waarom moeten er daar nog 4500 lanenbomen sneuvelen en 25 ha. natuurbos zonder herplantplicht en t.b.v. de Gentse houtindustrie. Waar moeten al die inheemse vogels blijven? Waarom moeten die wijken voor een verdere overbevolking van ganzen? Waarom deze plas-dras-mode? Welke bioloog kan me dat uitleggen? Waarom kan men nu eens niet een poosje met zijn handen van de gronden afblijven en het aan de natuur zelf overlaten? Welke hovaardij is in ons gevaren, dat wij het beter denken te weten dan de natuur zelf? Waarom gaan we niet terug naar onze natuurlijke rol om dienstbaar te zijn aan de natuur en te geleiden? Geen zelf ontworpen groenparken waarvan verklaard wordt dat daar dan het baardmannetje en de rosse grutto zullen komen.

Handen af van de gronden!