Herinnering aan Holland

Denkend aan Holland
zie ik getemde rivieren
verveeld door verkaveld
laagland gaan,

rijen windmolens
zwaaiend als gekken
het noodlot bezwerend
aan de einder staan;

en in de overvolle ruimte
diep gezonken
de vinexwijken
verspreid door het land,

bedrijfsterreinen,
megastallen, rotondes
ruimtelijk geordend
in een groots verband.

de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in dampen van gier
en files gesmoord,

en in alle gewesten
wordt de stem om meer asfalt
voor onbegrensd rijden
geloofd en gehoord.

August Agasi (2017)