Uitspraak op het verzet van Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water

Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) van:

Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water (hierna: SBKW), gevestigd te Etten, gemeente Oude IJsselstreek,

opposante,

tegen de uitspraak van de Afdeling van 3 december 2019 in zaak nr. 201906711/2/R1.

Procesverloop

Bij uitspraak van 3 december 2019, in zaak nr. 201906711/2/R1, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling het verzoek van SBKW om herziening van de uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1783, afgewezen. Bij de uitspraak van 29 mei 2019 is het beroep van, onder andere, SBKW tegen het besluit van de raad van de gemeente Doetinchem van 21 september 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Ziekenhuis - 2017" en het op diezelfde dag vastgestelde exploitatieplan "Slingeland ziekenhuis, locatie A18 2017" niet-ontvankelijk verklaard en is het beroep tegen het besluit van de raad van 27 september 2018 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Ziekenhuis- 2017" ongegrond verklaard. De uitspraak van 3 december 2019 is aangehecht.