Riveriduinfestival Oude IJssel

Op 2 oktober hebben we de inhoudelijke dag van het Rivierduinfestival 2020 gevierd met een afwiselend programma. U kunt de programma-onderdelen (zie hieronder) aanklikken om de presentaties te bekijken.

Het thema van de dag luidde: Landschap verbindt  

 "Onze Achterhoekse bijdrage aan de “Omgevingsagenda Oost-Nederland” vanuit duurzame ontwikkeling.” 

Met ook:

- Hoe corona ons anders laat kijken en doen –

- Wat betekenen onze ervaringen vanuit de coronacrisis voor ons omgaan met het landschap? –

PROGRAMMA

14.00 u Welkom Lies Visscher

14.05 u Toelichting over ons doel

14.10 u Franke Remerie: Landschap is van Iedereen; hoe een eigenaar kan bepalen, maar dan nog samenwerking nodig is.

14.30 u Bomengroep Oude IJsselstreek: Ons verschijnen en onze plannen in de Oude IJsselstreek; ruimtelijke kwaliteit heeft veel invloed op gezondheid en welbevinden, op een breed klimaat.

14.40 u Nico Wissing, Keurmerk voor goed grondgebruik, internationale aandacht: Greenlabel

15.15 u korte pauze om iets te drinken en de connectie met je werk te verwoorden in mogelijkheden voor de gebiedsvisie

15.25 u Margriet Mantingh: Er is meer nodig om duurzaamheid te garanderen.

15.50 u Wim Sinke: is het Landschap beter af met zonnepanelen op weiden en akkers, en is dat wel nodig?

16. 15 u Esther Tiemessen IVN: een jongerendviesbureau in de Achterhoek

16. 25 u uitleg over de inspirerende werkpauze,

Kaartjes met aandachtspunten UNESCO

16.25 u pauze met concluderende aanbevelingen

door alle aanwezigen, rond het thema: 

 Input voor de Gebiedsagenda vanuit duurzame ontwikkeling”

17.00 u – 18.00 u reflectie en respons...

eettafels met thema's Water Energie Gezondheid. Landbouw en Biodiveristeit.

Parallel groep 1: 17.00 u Maakt corona een verschil voor het landschap

 Parallel groep 2: 17.00 u Aandacht voor de aangereikte literatuur. 

18.00 u Afsluitend feestelijk college door Emile ten Broeke: De ontstaansgeschiedenis van het rivierduinenlandschap langs de Oude IJssel. 

Afsluiting met een drankje, einde 20.00 u