De kringloopeconomie van Wijffels

In juni 2010 publiceerde Price Waterhouse Coopers in haar rubriek "In Zake uw Zaken", een interview met de heer Herman Wijffels.

Het gaat over de Kringloopeconomie van de heer Wijffels.

Nu is die economie natuurlijk niet van de heer Wijffels, want in de periode dat hij functies bekleedde die er toe deden, pleitten mensen als Wackernagel, Jan Juffermans, Peter Tom Jones en Paul Hawken en vele anderen, waaronder ondergetekende, al lang voor een kringloopeconomie. In  provincies in India wordt niet afbreekbaar verpakkingsmateriaal al lang verboden, ten bate van die kringloopeconomie. In Nederland heeft de Rabobank en ook de SER nog lang niet deze kringloopeconomie als richtinggevend omarmd. Ook hebben zij geen criteria of tijdpad om deze kringloopeconomie na te kunnen streven... Jammer, het had zo mooi kunnen zijn. Die criteria worden weergegeven in een "Handreiking voor Toegepaste Kenniseconomie". Zo dienen bijvoorbeeld de slimmere energienetten , waarover de energieraad meldt, te worden gefinancierd uit een energieprijs die de werkelijke kosten voor duurzame energie weergeeft. Het principe "de vervuiler betaalt", is namelijk nog niet toegepast.

Toch is het artikel onder der vlag van Price Waterhouse Coopers, de moeite waard. Lees het en geef aan waar wij zelf die initiatieven kunnen laten zien, om het op de politieke agenda te krijgen.

Het is  te gek voor woorden dat wij in een land leven waar burgers steeds maar aan het dode paard van de politiek moeten trekken!

Hoe komt dat toch? Volgens mij is de politiek er niet voor het algemeen belang, maar voorhet belang van enkelen. Zij handelt volgens het principe "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt". Dat is toch niet erg bijbels. Volgens dat boek zijn we bevrijd uit Egypte en mogen we nu echt onze eigen onafhankelijk gecertificeerde en traceerbare genetisch niet gemanipuleerde, boontjes doppen.

Word wakker en eis een kringloopeconomie, zonder gif.

Tot nu toe krijgt de publieke sector zijn middelen uit belasting op arbeid en goederen. Dit functioneert niet in een kringloopeconomie. Die financiering is dus fout. zolang dat zo is kan een overheid geen duurzame kringloopeconomie nastreven. De overheid zelf moet onafhankelijk worden van niet duurzaam verdiende middelen. In de overgangsfase naar een werkelijk duurzame financiering zou al het geld verdiend met wroeten in de aarde en halen uit de aarde terug moeten vloeien voor het herstel van de aarde: vergroening en natuurlijk handelen op de energetisch meest gunstige wijze.

Al het geld verdiend aan roken, autorijden, drinken van alcohol en roken van hash zou moeten worden besteed aan het voorkomen van ziekten.

Het niet beschikbaar komen van middelen uit vervoer door de lucht moet worden beëindigd. Belasting op kerosine kan het verbeteren en gratis maken van het Openbaar Vervoer bekostigen, maar ook het verbeteren van de eigen leefomgeving met speelbossen en spirit parcs, zodat mensen minder ver weg hoeven te gaan om iets spannends of rustgevends te beleven.

Dat kan alleen wanneer u als burger serieus genomen wordt, als er recht komt om te vergaderen met autoriteit. De politiek zweert of belooft trouw aan de grondwet. De grondrechten en plichten komen niet overeen met wat in die grondwet staat. De overheid heeft de plicht alle burgers te raadplegen alvorens een wet te maken. Wanneer er een wet zou komen die een culturele economie van de gemeenschap, in een kringloopeconomie zonder gif vereist, dan wordt het leven heel anders. Dat moet bijvoorbeeld alle CO2 vrijgekomen door verbranding opgevangen kunnen worden door ons dagelijks groen.. Yes!!! I love it