Radermacher en de Globalisation Saga

Het economisch aspect van het leven op wereldschaal

(door lies visscher-endeveld)

Kort geleden maakte ik kennis met het werk van Professor Radermacher.

Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher is director of the Research Institute for Applied Knowledge Processing/n (FAW/n), professor for information technology at the university of Ulm, president of the Federal Association for Economic Development and Foreign Trade (BWA), Berlin, vice-president of the Eco-social Forum Europe, Vienna, and member of the Club of Rome.

Prof. Radermacher ist Autor von über 300 wissenschaftlichen Arbeiten aus den Bereichen Angewandte Mathematik, Operations Research, Angewandte Informatik, Systemtheorie sowie tangierten Fragen der Technikfolgenforschung und der Ethik / Philosophie; letzteres auch mit Bezug auf globale Problemstellungen. Gesellschaftspolitische Interessenschwerpunkte betreffen den Übergang in die Informationsgesellschaft, lernende Organisationen, Umgang mit Risiken, Fragen der Verantwortung von Personen und Systemen, umweltverträgliche Mobilität, nachhaltige Entwicklung, Überbevölkerungsproblematik.

Hij sprak over duurzaamheid op wereldschaal tijdens een conferentie in Geneve op 14 deccember 2006. klik hier  voor de hele tekst.

2006 lijkt lang geleden, maar de inhoud is nog even actueel, temeer omdat naar de millennium development goals wordt verwezen. Deze doelen zijn nog lang niet bereikt, hoewel de helft van de tijd verstreken is.

Van 20 tot 22 september is er een bijeenkomst in New York, georganiseerd door de Verenigde naties.

"With only five years left until the 2015 deadline to achieve the Millennium Development Goals, UN Secretary-General Ban Ki-moon has called on world leaders to attend a summit in New York on 20-22 September to accelerate progress towards the MDGs."

De doelen zullen nooit worden bereikt als niet alle bestuurders bedrijven en burgers kennis nemen van die doelen, zich realiseren wat het bereiken ervan betekent voor hun dagelijks beslissen en zich volledig inzetten om met anderen die doelen te bereiken. Dat betekent het opzij zetten van eenzijdige belangen, meer delen en een eind maken aan gewapende conflicten. Dat betekent de kennis die wij hebben over de ander als persoon met bejhoeften , als bedrijf, met belangen erkennen alszijnde ook eigen belang. Het erkennen van de stelling: als het met jou goed gaat, gaat het ook mij goed. Daarbij gaat het om het öm de levende aarde in het heelal als geheel. De vraag: hoe komt hetdat een mens nooiot genoeg heeft is  is interessant om te beantwoorden vanuit wetenschappelijke kennis.

Rademacher pleit voor de eco-sociale markteconomie en levert bijdragen aan het Global Economiic Network

"The Globalization Saga" is the second musical we have developed in collaboration. It took nearly 3 years to arrive at the musically expressed role identification and the studio production. The international production did not only bring South Africans from Johannesburg to Schönwalde (close to Berlin) for the recording of the song "Oh Mother Africa", but also brought the team around Solvig to the Rio + 10 World Summit in Johannesburg. The path has also now been cleared for the musical interpretation of further song themes like migration, nature conservation, and biological diversity, which the artist use to describe the world's beauty and the destruction of paradise – nature-, but Solvig also set a musical sign for hope and more humanity.

Samen met anderen heeft professor Radermacher de "Globalisation Saga" ontwikkelt op mijn zoektocht naar die Sage, een verhaal met  liederen en beelden, tref ik meer creativiteit  om de Millennium Development Goals onder de aandacht te brengen. Het gaat erom de kracht om werkelijk te veranderen om te zetten van denken en zeggen naar DOEN.