Een oproep om vrij te zijn...

werk van Egbert Bouwhuis uit Arnhem: Tekenen op Ierse Muziek

werk van Egbert Bouwhuis uit Arnhem: Tekenen op Ierse Muziek

Wees verlost van alle slavernij...
bewust van autonomie in geborgenheid,
verslaaf jezelf niet.

Vrij van andere goden en machten:
je hoeft ze niet te dienen;
je hoeft niet te buigen;

Vrij om de Onnoembare, de Aanwezige
niet vast te leggen
in beelden van hout en steen;
in denkbeelden van dogma en belijdenis;>

Vrij om de naam van de Onnoembare,
de Aanwezige
te gedenken, te betrekken bij dankbaarheid
te fluisteren, als de naam van de liefste

Vrij om tijd vrij te maken
voor jezelf, voor elkaar, voor het Goddelijke;
ervaring, inzicht en kennis te toetsen
en te laten beklijven

Vrij om te leren
van de generatie die ons voorgaat;
aan de kinderen, de mensen van morgen;

Vrij om wèl kwaad te worden,
maar nooit langer dan tot de zon ondergaat,
zodat er in je hart geen ruimte komt voor
wrok, haat en bitterheid;

Vrij om er blijvend te zijn
voor man, vrouw, vriend en vriendin
tot wie je ooit zei: ik hou van jou!

Vrij om rechtvaardig en zorgvuldig om te gaan
met wat jou aan “bezit” is geschonken
met het gemeenschappelijke,
verontwaardigd te zijn
als iets blijvend wordt geschaad

Vrij om eerlijk en vol vreugde te zeggen:
ik weet iets goeds van hem... over haar...
vrij om anders je mond te houden!

Vrij van begeerte,
dat verschrikkelijk verlangen
om te hebben wat de ander heeft,
dat verteert en stuk maakt.

Vrij om bij te dragen
aan diversiteit en schoonheid, met aandacht;

Vrij om te huilen en te lachen,
vrede te ervaren als een doel.

 

Vrij om Kind te Zijn