Etten, Oude of Maartenskerk, 28-5-2017, 1 Petrus 4:8-11 en Johannes 14: 15-18 en 16:5-15

Gemeente van Jezus Christus,

Het is goed voor jullie, dat Ik ga. Want als Ik niet ga, zal de Trooster/de Pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik de Trooster, de Pleitbezorger jullie zenden. Met deze woorden vat de evangelist Johannes samen waarom Jezus ten hemel is gevaren.

De leerlingen zijn verdrietig.. Zij zien een einde komen aan een periode waarin zij dicht bij Jezus zijn. En Hij dicht bij hen is. Als leraar, als vriend, als gids, als Heer. Zijn vertrouwde aanwezigheid zal wegvallen. Zij zullen alleen komen te staan - en wat dan? hoe moet het dan? Jezus zegt ergens anders in zijn afscheidsrede dat zijn discipelen van Hem zullen getuigen. Ook daar zullen zij alleen voor staan - en wat dan? hoe moet dat dan? In een wereld die vijandig staat tegenover hun geloof? Christenen werden vervolgd om hun geloof, tot in onze tijd horen we van vervolgingen… Hoe moet het in onze tijd? In een wereld die ongemakkelijk reageert als het over geloof gaat, waar mensen gelovigen in het algemeen, en daaronder ook christenen, aankijken op oorlogen en strijd?

Lees verder...