Etten, Oude of Maartenskerk, 11 juni 2017, Exodus 34:4-9 en Matteüs 28:16-20

Gemeente van Jezus Christus, Waarom zouden we mensen vertellen van God en van Jezus? Zijn zij gelukkiger af met het christelijk geloof? In Zuid-Amerika zijn de Inca’s en andere inheemse volken te vuur en te zwaard bestreden en bekeerd door Spaanse christenen. Ook Nederlandse zendelingen voeren naar verre streken om te bekeren. In hoeverre gingen mensen vrijwillig over naar het christelijk geloof, in hoeverre werd het hun opgedrongen of werden zij ertoe gedwongen? Gelukkig waren er ook zendelingen die zich de taal eigen probeerden te maken van de volken waar zij kwamen te wonen en echte belangstelling hadden voor hun cultuur en gedachtewereld, die – zoals Paulus al zei - de Grieken een Griek werden. Die bijvoorbeeld samenleefden met de laagste kaste in India, de Dalits, en die de harten van velen wonnen. De opdracht ‘om alle volken tot Mijn leerlingen te maken’ klinkt ons door de tweeslachtige geschiedenis minimaal ongemakkelijk in de oren. Aan de ene kant voelen we schroom, willen we niemand iets opdringen, aan de andere kant horen we een opdracht en krijgen we een grote verantwoordelijkheid!

Lees verder...