Etten, Oude of Maartenskerk, 25-6-2017, Jakobus 1

Jakobus (Marcus 15:40): broeder des Heren, van Jezus. Handelingen 15: rol bij het apostelconvent. Leider van de gemeente in Jeruzalem (en van de oude kerk?). Later verschuift het zwaartepunt naar Rome. Een algemene rondzendbrief, niet aan één gemeente gericht (zoals bijv. de brief aan de Korintiërs), aan de 12 stammen in de verstrooiing. Paulus schreef m.h.o.o. kerkstichting, Jakobus is meer binnenkerkelijk, de toon van de brief is pastoraal en bemoedigend, gericht op praktisch geloven en mensen tot de kern roepend. Hoe kunnen wij echt en waarachtig leven in de geest van Jezus? Het christelijk geloof wordt verondersteld, gedachten doen denken aan de Bergrede van Jezus (bijv. zaligsprekingen – gelukkig degene die…; vgl. psalmen). De schrijver denkt joods, maar is niet in alles de Tora trouw; kritische volgeling van Paulus, bekend met zijn werk. Jezus (Lucas 6:46): Waarom roepen jullie ‘Heer, Heer’ tegen mij, maar doen niet wat ik zeg? Jakobus stipt in de eerste hoofdstuk onderwerpen aan hij later uitwerkt.

Lees verder...