Etten, Oude of Maartenskerk, 24-9-2017, Mattheüs 18:21-35

Gemeente van Jezus Christus,

Regelmatig lezen we in de krant over ongelukken. Bijvoorbeeld: Een man rijdt met zijn auto een vrouw aan. Zij kwam van rechts uit een zijstraat en de automobilist erkent dat hij de zijstraat en de vrouw totaal niet gezien heeft. De vrouw kwam heel naar ten val, zij liep o.a. schedelbasisfractuur op en is overleden. De officier van justitie eist een werkstraf en drie maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. De man heeft na het ongeluk geen persoonlijk contact met de familie, de kinderen en kleinkinderen, gezocht, hij had daar geen behoefte aan en dacht de familie ook niet. Hij heeft wel een kaartje aan de familie gestuurd. De officier meldde dat de familie het juist wel op prijs zou hebben gesteld als er persoonlijk contact was gezocht. De man heeft last van de gevolgen van het ongeluk, hij slaapt slecht en beseft terdege wat hij aangericht heeft, dat de kinderen hun moeder en de kleinkinderen hun oma missen. Deze man leeft met schuld, met schuld die niet meer ongedaan gemaakt kan worden.

Lees verder...