Etten, Oude of Maartenskerk, 13-1-2019, afscheid ambtsdrager en bezoekmedewerker, Lucas 3:15-16,21-22

Gemeente van Jezus Christus,

Johannes is geworteld in de traditie van Israëls profeten.
Hij roept het volk terug naar de tora,
het verbond met God en de aanwijzingen van God.
Hij roept de mensen niet op tot revolutie
tegen de Romeinen,
nee, hij vraagt ze naar zichzelf te kijken.
Waar ben jij mee bezig?
Hoe kun jij leven, zó
dat het leven een gouden randje krijgt?
Hij roept de mensen op zich om te keren,
naar God, naar elkaar, naar het goede leven.
En veel mensen hebben oren naar zijn boodschap,
zij nemen de stap door zich te laten dopen,
de doop tot vergeving van zonden.
Deze doop tot vergeving van zonden
schept ruimte om het verleden
en wat mis ging,
achter je te laten
en je te richten op de toekomst
van het koninkrijk van God.

Lees verder…