Terborg, Prot. Kerk, 4-8-2019, Ruth 3

Gemeente van Jezus Christus,
Welke Geest waait er in en door het verhaal van Ruth?
Deze vraag stellen we ons deze weken.
En we hoorden al:
een Geest van je inzetten voor een ander,
je verantwoordelijk weten voor een ander,
je lot delen met een ander,
een ander een plek gunnen en zegenen.
Maar zal nu ook het familierecht gehonoreerd worden?
Zullen mensen handelen naar de bevrijdende geboden,
die verarming en slavernij tegengaan
en erop gericht zijn dat ieder zijn deel heeft
aan (de opbrengst van) het land en aan het Rijk van God.
Zal er een losser zijn voor Noömi en Ruth,
zal er iemand zijn die zich voor hén inzet.

Lees verder...