Etten, Oude of Maartenskerk, 8-9-2019, Luc.14:25-33

Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen,

De lezing van vanmorgen is
een tekst die confronteert.
Een tekst die stoort.
Breken met je naasten,
met je familie,
met je partner,
met je eigen leven, -
het roept wrevel en irritatie op.
Staat er niet in de Tien Woorden
dat we onze ouders eren zullen,
en heeft Jezus niet zelf gezegd
de naaste lief te hebben als jezelf.
Wat bezielt Jezus te zeggen
dat we moeten breken met…

Lees verder...